KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Sezóna PKF – Lobkowicz abonmá 2023 otevřena english

„Umění nemůže vzkvétat bez těch, kteří ho s láskou a entuziasmem podporují.“ 

„Další premiérou večera je získání nového lesního roku, který významně obohatil instrumentář orchestru. Prostředky na získání nástroje daroval Karel Schwarzenberg s přáním, uvést na tělo nástroje jméno Karel. Gravírovací technikou zvěčnělé jméno upozorňuje tedy, že v orchestru se hraje na lesní roh jménem Karel.“

„Kadence klavíru rozvíjel Oeyen v delším pokračování a v pěkně vytříbených tempových proměnách.“

Na večer 25. dubna pozvala PKF – Prague Philharmonia své příznivce a podporovatele na zahajovací koncert letošní sezony donátorské řady PKF – Lobkowicz abonmá 2023. V pořadí již sedmý ročník nabízí opět čtyři mimořádné koncerty, které se konají v jedinečném prostředí Lobkowiczkého paláce, jehož unikátní sbírky dokumentují mimořádný vztah domu Lobkowiczů k hudbě. Nejznámější příběh se týká péče a podpory rodu Ludwigu van Beethovenovi, který několik svých skladeb věnoval Františku Josefu Maxmiliánovi, 7. knížeti z Lobkowicz, a které kníže do archivu zakoupil. Hudební archiv Lobkowiczkých sbírek uchovává partituru Symfonie č. 3 Es dur, známé jako Eroica, nebo soubor partů Smyčcových kvartetů op. 18 skladatele. Umělecky vytříbené prostředí paláce nabízí posluchačům také intimně řešený Koncertní sál, jehož strop zdobí nádherné původní fresky od Šebastiána Václava Harovníka z poloviny 17. století.  Vedle vstřícného „welcome drinku“ nabídl večer poutavou přednášku z cyklu Příběhy umění na téma Láska a intriky, který se jmenovaného večera dotýkal zachycením intimních okamžiků ze života Wolfganga Amadea Mozarta, hlavního autora večera.

Koncert, který začínal v 19 hodin, měl příjemnou předehru v podobě přednášky z cyklu Příběhy večera, s názvem Lásky a intriky  – vídeňský divadelní život a Wolfgang Amadeus Mozart. Uvedla ji Eleonora Kinská, muzikoložka Lobkowiczkých sbírek, s bohatým faktografickým arzenálem a v podstatě s mnohými objevnými peripetiemi osudů čtyř dcer rodiny Weberových, z nichž o jednu se zamilovaný Mozart marně ucházel a s druhou se oženil. Jeho milovaná Aloysie se provdala za malíře a herce Josepha Langeho a jeho život doplnil běžné povědomí o Mozartovi o zajímavé podrobnosti. Konec konců, bylo zcela na místě mluvit o Langeovi v domě Lobkowiczů, protože jeho obrazy z hereckého prostředí si objednal již zmíněný František Josef Maxmilián, 7. kníže z Lobkowicz, v oné době člen správní rady a později ředitel dvorních divadel ve Vídni. Program koncertu zahájil Koncert pro klavír a orchestr č. 14 Es dur Wolfganga Amadea Mozarta KV 449. Sólový part hrál a orchestr PKF – Prague Philharmonia, s koncertním mistrem Michalem Sedláčkem, dirigoval od klavíru Andrew von Oeyen. Pianista mezinárodního věhlasu, který debutoval v šestnácti letech s Filharmoniky Los Angeles, je v kontaktu s orchestrem od roku 2021 a v interpretaci šlo jen o vyladění detailů při vedení tělesa. O zřejmé shodě, svědčil již samotný sebevědomý nástup orchestru s náležitým důrazem a následným příjemně kontrastním ústupem dynamiky. Nástup klavíru připravily dramatičtěji znějící smyčce, sólista pak s bravurou probíral škály a perlivé pasáže. Pomalá druhá věta patřila především půvabně vedené orchestrální hře, na jejímž pozadí prezentoval Oeyen klidně stavěné melodické klavírní proměny. Orchestr i sólista uzavřeli koncert noblesní a svižně vedenou hudbou s ukázněnou mírou dynamiky. Druhou skladbou večera byla česká premiéra skladby pro klavír s orchestrem. Skladatel Samy Moussa ji opatřil titulem s titulem Orfeus. Přibližně devítiminutovou skladbu zahájil pianista opuštěnými tóny, později akordy. Orchestr se rozezvučel opožděně, zajímavým momentem byl kontrast klavírního zvuku na pozadí držených tónů hoboje či lesních rohů v poutavé hře se zvukovostí tělesa. Kontrastní kompozice mezi dvěma klavírními koncerty, třebaže i zde se jednalo o klavírní koncert, byl dramaturgicky logický a odůvodněný. Závěrečný Koncert pro klavír a orchestr č. 20 d moll Wolfganga Amadea Mozarta KV 466 byl prodchnut dramatikou autorovy pozdější opery Don Giovanni. Orchestr se po náladově temném nasazení rozvinul do expresivního dynamického náporu. Kadence klavíru rozvíjel Oeyen v delším pokračování a v pěkně vytříbených tempových proměnách. Ve druhé větě předvedl sólista skutečně emotivně působivou hru s lyrickým tahem. Po harmonicky vystavěné části, v níž se orchestr s klavírem plně realizovali, vpadli nenadálým zvratem dynamiky do působivé, dramaticky bouřlivé epizody, v závěru smířlivě utišené. Finální věta byla plná proměn a kontrastních poloh, od neklidu, až k veselé melodii a s kadencemi sólového klavíru až do radostného finále. Andrew von Oeyen potěšil pak auditorium atraktivním přídavkem, Bylo to Preludium op. 28 č. 15 Fryderika Chopina, známé jako Dešťová kapka

Zahájení sezóny PKF – LOBKOVICZ abonmá 2023 pokračovalo v přilehlých prostorách Lobkowiczkého paláce setkáním s umělci, které zahájila ředitelka PKF – LOBKOWICZ abonmá, paní Dana Syrová, poděkováním přítomným donátorům. Za všechny připomněla pány Milana PopilkuJulia Prügera, kteří podporovali orchestr už v jeho dávných dobách. Pan Prüger při této příležitosti vyzdvihl firmu Carl Bechstein, která orchestru zapůjčila mistrovský klavír vzor Concert B 212, s jistou nadějnou douškou. Paní Syrová pak několika dotazy oslovila přítomné umělce. Jednak klavírního virtuosa Andrewa von Oeyena a skladatele, poté dirigenta Samyho Moussu. Představu nové sezóny nastínila ředitelka orchestru paní Kateřina Kalistová, která také poznamenala, že součástí podpory příznivců orchestru je také sbírka prostředků na nákup hudebních nástrojů. Konstatovala, že některé jsou už hodně letité a orchestr potřebuje nové. V souvislosti s českou premiérou skladby Samyho Moussy v programu koncertu poznamenala, že další premiérou večera je získání nového lesního roku, který významně obohatil instrumentář orchestru. Prostředky na získání nástroje daroval Karel Schwarzenberg s přáním, uvést na tělo nástroje jméno Karel. Gravírovací technikou zvěčnělé jméno upozorňuje tedy, že v orchestru se hraje na lesní roh jménem Karel. Závěrem přidal svou vizi také hudební ředitel a šéfdirigent PKF – Prague Philharmonia pan Emmanuel Vuillaume, který v úvodníku tištěného programu večera literárně skvostně také napsal, že  „Umění nemůže vzkvétat bez těch, kteří ho s láskou  a entuziasmem podporují.“ Kromě číše vína mohli pak přítomní užít poklady Lobkowiczské sbírky. Tvoří ji mnohé umělecké artefakty počínaje vzácnými obrazy od Canaletta, Bruegela staršího, Cranacha či Velásqueze. Nechybí rodinné a královské portréty, sbírka vojenských a loveckých pušek, porcelán a unikátní umělecké předměty od 13. po 20. století. A samozřejmě hudební nástroje a rukopisné partitury od Beethovena a Mozarta. Hudební archiv, který je součástí Lobkowiczké knihovny čítá kolem 4 500 položek.

Sezóna PKF –  LOBKOVICZ abonmá 2023 byla šťastně otevřena, protagonistou dalšího  koncertu bude hráč na harfu Emmanuel Ceysson.

Foto: PKF – Prague Philharmonia

Rafael Brom

Rafael Brom

Hudební publicista

Dlouholetý hudební redaktor stanice Český rozhlas Vltava, kde působil od počátku osmdesátých let přes třicet let. Byl od začátku i u vysílání stanice Český rozhlas D dur, kde dodnes přispívá k tvorbě programu. Dále publikoval v Týdeníku Rozhlas a v hudebních časopisech. Absolvoval hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze s vidinou práce v oblasti organologie, rozhlasová praxe ale převážila nad badatelskými úmysly. Je mu blízká historie a stavba smyčcových hudebních nástrojů, vedle obligátního seznámení s hrou na klavír v rámci studií získal základy hry na violoncello a trubku. Otec hrával na pozoun a obeznámení s žesťovými nástroji mu vyneslo možnost strávit vojenskou službu jako hráč na lesní roh ve vojenském dechovém orchestru. Od poloviny devadesátých let se díky nabídkám mezinárodní rozhlasové výměny častěji setkával s hudbou vídeňské valčíkové rodiny Straussů, což vedlo roku 1999, jubilejním roce stého výročí úmrtí Johanna Strausse syna, k přímému kontaktu s vídeňskou straussovskou společností, archivem knihovny města Vídně a potomky rodiny. Léta připravoval rozhlasové pořady i články s touto tématikou. Deset let moderoval přímé přenosy Novoročních koncertů Vídeňských filharmoniků a moderoval i přenosy koncertů Rozhlasových symfoniků. Ze sportovních aktivit mu zůstala obliba sledování přenosů kolektivních sportů, tenisu a lehké atletiky. Příležitostně se vrací do přírody, má rád psy a obdivuje koně. Spolupráci s hudebním portálem KlasikaPlus.cz považuje za přirozené a přátelské pokračování své profese.Příspěvky od Rafael BromVíce z této rubriky