KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

V listopadu se na Ostravsku uskuteční třetí ročník Mezinárodního festivalu slovanské hudby english

Za dva měsíce se otevře třetí ročník Mezinárodního festivalu slovanské hudby. Bude se konat od 4. do 9. listopadu na území Moravskoslezského kraje a i letos se program zaměří na tematické celky a konceptuální programy, kterými se pořadatelé snaží oslovit obyvatele dominantní metropole Ostravy a jejího širšího okolí i zahraniční publikum. Program se snaží soustředit a nabídnout prvotřídní koncerty umělců světové úrovně. „Naším hlavním cílem je propagovat artificiální umění a hudbu slovanských skladatelů či umělců a prohlubovat tak kulturní vztahy mezi národy,“ uvádí dramaturgie festivalu.

Aula Ostravské univerzity v Moravské Ostravě bude v pondělí 4. listopadu hostit tři mladé hudebníky, kteří se zaměřují na interpretaci klasické soudobé hudby – soubor ConTRIOlogyLadislava Palkoviče. Koncert bude věnován devadesátinám Milana Kundery„Životní milník jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století je kulturní událostí, kterou nelze opomenout, zvláště, když pořad vzniká na spisovatelovo osobní přání. Katedry hudební výchovy a českého jazyka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity připravily komponovaný večer, reflektující život i dílo Milana Kundery. V programu vedle odborné přednášky a čtení zazní ve světové premiéře melodram Jiřího Procházky vycházející z Monologů či dílo Václava Kaprála – rodinného přítele Kunderových, který spisovatele vyučoval hře na klavír,“ doplňuje ředitel festivalu Martin Kajzar.

V úterý 5. listopadu se bude v Domě kultury města Ostravy konat muzikologická rozprava na téma Josef Alois Ticháček jakožto interpret titulních rolí světových premiér Rienziho a Tannhäusera. „Umělec Wagnerovi stál jako předobraz hrdinné postavy a tehdy nově vzniknuvšího ustáleného hlasového oboru Heldentenor. V superlativech se o něm vyjadřovali Schumann s Lisztem. Meyerbeer s Berliozem přímo pro něj komponovali. Bez nadsázky lze pěvce řadit mezi světové umělce typu Leo Slezáka, Karla Buriana či Emy Destinnové,“ uvádí pořadatelé a pokračují o navazujícím koncertu: „Zahajovací koncert vzpomíná legendárního českého pěvce, prvního světového Rienziho a Tannhäusera Josefa Ticháčka. Pozvání do Ostravy přijal bayreuthský Tannhäuser, světový Heldentenor z Holandska Frank van Aken a 1. kappelmeister Aalto- Musiktheater und Philharmonie Essen Robert Jindra. Za zvuku Janáčkovy filharmonie Ostrava zazní tohoto večera mohutný wagnerovský orchestr, reflektující stěžejní repertoár této české pěvecké veličiny.“

Dílem českých skladatelských velikánů 20. století Leoše JanáčkaBohuslava Martinů s akcentem na jejich ovlivnění lidovou tvorbou provede publikum mezzosopranistka Dagmar Pecková spolu s klavíristou Miroslavem Sekerou, a to ve středu 6. listopadu na Slezskoostravské radnici.

Koncertní sál a hudební studio ZUŠ Ostrava-Poruba bude ve čtvrtek patřit Mezinárodní interpretační soutěži slovanské hudby, která proběhne s připravenými masterclass – tentokrát pro pěvce a s hudební dílnou mistra houslaře Tomáše Pospíšila. V mezinárodní porotě zasednou odborníci z Itálie, Polska, Ruska, Lotyšska, Ukrajiny a dalších zemí, ale také prvotřídní umělci Dagmar Pecková či Miroslav Sekera. Součástí klání jsou již samozřejmostí erudované konzultace s porotci. Druhý den na to dojde v sále Fakulty umění OU v Moravské Ostravě ke Koncertu mladých sólistů 2019, jakožto vítězů výše jmenované soutěže.

„Na závěrečném koncertě uvedeme kompletní ordinarium Jacoba Handla Galla, využívající jako předlohu autorovo moteto k poctě tehdy nově zvoleného olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského. Vzhledem k výjimečné události má Handlovo moteto i mše nejen výjimečný počet sedmi hlasů, ale i výjimečnou kvalitu a krásu.“ Tak uvádí závěrečný koncert festivalu soubor Ensemble Versus se svým uměleckým vedoucím Vladimírem Maňasem. Hudební setkání se uskuteční v sobotu 9. listopadu v kostele sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu.

Foto: Archiv MFSH

Josef Zedník

Zpěvák, publicista

Rodák z Prahy, který vyrůstal v Mladé Boleslavi. Zájem o hudbu ho však přilákal zpět do rodného města. Studoval zpěv na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění (u Prof. Magdalény Hajóssyové). Hrál také na housle a na kontrabas. V mládí o Vánocích při hledání stanic v rádiu namátkou zaslechl krásnou hudbu, která ho doslova fascinovala. Byl to přímý přenos Pucciniho Bohémy z Metropolitní opery s Richardem Leechem a Angelou Gheorghiu. Od té doby je klasická zpívaná hudba jeho největším zájmem. Sólově zpíval v několika českých divadlech, ale jeho vkus se přiblížil zejména k velkým vokálně-symfonickým dílům. Má za sebou tenorové party např. v Mahlerově Písni o zemi, Dvořákově Stabat mater, ale s největším úspěchem se setkal v Brazílii, kde se v Riu představil v Janáčkově Věci Makropulos jako Albert Gregor (dir. Isaac Karabtchevsky) a následně v Sao Paulu v tenorovém partu z Glagolské mše (dir. Osmo Vänskä). Pracoval jako produkční na stanici Vltava (na té mimochodem od té vánoční Bohémy vyrůstal). Také pracoval několik let pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Má rád své nejbližší a pejska Endyho. A jeho koníčkem je dobré víno a s ním spojené cestování.Příspěvky od Josef ZedníkVíce z této rubriky