KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Veteráni i nováčci, dospělí i děti. Letní škola barokní hudby v Holešově podvacáté english

„Roman Válek si naplánoval oratorium pro dvacáté výročí kurzů už během prvního ročníku, kdy budoucnost Letní školy nebyla ještě vůbec jistá.“

„Letos se otevřelo 23 tříd. Zastoupeny jsou takřka všechny skupiny nástrojů, zkrátka nepřijdou ani zpěváci a postaráno je i o vzdělávání dorostu v dětské hudební a taneční třídě.“

„Šťastlivci, kteří se umístili na stupních vítězů, si budou moci zahrát také na příštím ročníku Hudebního festivalu Znojmo.“

Dvacátý ročník Letní školy barokní hudby uzavře Händelovo oratorium Triumf času a pravdy, a to na třech koncertech. V pátek na zámku v Holešově, o den později v kostele v Kelči a v neděli 14. srpna odpoledne pak v rámci Olomouckých barokních slavností v kostele Panny Marie Sněžné v hanácké metropoli. Provedení díla se v těchto dnech rodí na sólových a sborových lekcích. O nich, obecněji o znovuobjevování baroka i o tom, že některým účastníkům holešovské kurzy doslova změnily život, čtěte v ReportážiPlus.

Stalo se už tradicí, že každý rok začátkem srpna se holešovský zámek rozezní barokní hudbou. Je tomu tak i letos. V pátek se tam totiž sjeli hudebníci a zpěváci z celé republiky i ze zahraničí na Letní školu barokní hudby. Pro některé z nich je to už každoroční neodmyslitelná součást léta, někteří jsou zde poprvé, ale pro všechny to bude jistě mimořádný zážitek. Letošní letní škola je totiž hned dvakrát triumfující. Navzdory nejistým a obtížným sezónám poznamenaným koronavirem i současnou krizí slaví dvacáté narozeniny, navíc za neutuchajícího zájmu účastníků, jejichž počet se rok od roku zvyšuje. A druhé letošní vítězství? To se teprve rodí na sólových a sborových lekcích a v plné kráse se vynoří na konci týdne na pódiu v podobě monumentální anglické verze Händelova oratoria Triumf času a pravdy. Toto dílo nebylo zvoleno náhodně. Jak říká zakladatel Letní školy barokní hudby, dirigent Roman Válek, naplánoval si oratorium pro dvacáté výročí kurzů už během prvního ročníku, kdy budoucnost Letní školy nebyla ještě vůbec jistá.

Na závěrečných koncertech zazní zkrácená verze oratoria vycházející z Händelovy třetí úpravy díla, která měla premiéru v roce 1757 v Covent Garden. Pojednává se v něm o sporu, který nebyl aktuální jen za Händelova života, ale i dnes, a pravděpodobně to tak zůstane, dokud budou po světě chodit lidé. Pomocí bouřlivých árií a recitativů a za četných komentářů sboru se totiž na scéně sváří Pravda a Čas s Rozkoší a Klamem a soupeří spolu o Krásu. Jak už název napovídá, disputace spěje k nevyhnutelnému poznání: jak plyne čas, rozkoš vyvane a zůstane holá pravda lidské smrtelnosti. Pomíjivé zaniká a jediná skutečná naděje a krása spočívá v Boží věčnosti, která přesahuje nás i nevyhnutelný koloběh světa.

Radost z hudby i životní změny

Něco málo z věčnosti zachycené v dílech starých mistrů mohou zakusit i účastníci kurzů. Letos se pro ně otevřelo 23 tříd. Zastoupeny jsou takřka všechny skupiny nástrojů a zkrátka nepřijdou ani zpěváci. Postaráno je i o vzdělávání barokního dorostu v dětské hudební a taneční třídě. Mezi lektory jsou čeští umělci, například theorbista Jan Krejča či cembalistka Monika Knoblochová, ale také hosté ze zahraničí, kupříkladu známý kontratenorista Andreas Scholl. Všichni se studenty pracují na partech oratoria, ale podstatnou část výuky tvoří i studium sólového a komorního repertoáru, všechno spojené se zajímavými detaily z dobové hudební teorie i praxe.

Obzvláště rušno je ve sborové třídě. Někteří ze sboristů už jsou takříkajíc veterány, jezdí na Letní školu téměř od počátku a každý rok se vracejí se stejným nadšením pro věc. Na první lekci se radostně vítají staří známí a v zámecké salla tereně, která slouží jako zkušebna sboru, to vypadá spíše jako na rodinném setkání.

Miluji baroko a Letní škola barokní hudby je úžasná, co se týče provedení skladeb a způsobu, jakým kurzy probíhají. Vždycky si odnesu nové a nové znalosti. Jsem prostě nadšenec!“ říká jedna z pravidelných účastnic.

Některým studentům kurzy doslova změnily život. Patří mezi ně například Jeníček Kožnar, kterému účast na Letní škole pomohla nastartovat sólovou kariéru. Původním povoláním programátor dnes zpívá se souborem Czech Ensemble Baroque a říká, že setkání s barokní hudbou a Letní škola zásadním způsobem určily jeho životní směřování.

Pilně však pracují nejen sboristé, ale i ostatní účastníci kurzů. Ještě před slavnostním zahájením se už konaly první lekce. Od sobotního rána zní po celém zámku cembalo a v „barokní kanceláři“ se tvoří fronty na cvičné třídy. Jak se Škola barokní hudby každým rokem rozšiřuje, zvyšuje se i počet potřebných místností, a tak se v těchto dnech místní setkávají s lidmi se jmenovkami na šatech a nástroji v rukou, jak pospíchají mezi zámkem, základní školou a základní uměleckou školou. Výuka v zámeckých sálech se zároveň stává neočekávanou atrakcí pro nic netušící návštěvníky zámku, kteří zvědavě nahlížejí do pootevřených tříd.

Soutěže a přednášky

Kurzy ale nežijí jenom cvičením. Hned v sobotu se konal první soutěžní maraton, zatím neveřejný. Všichni zpěváci přihlášení do sólových tříd jsou totiž zváni, aby se zúčastnili konkurzu o sólové role v oratoriu a právě v sobotu se utkali o možnost zazpívat si jako sólisté na závěrečných koncertech. Druhá soutěž čekala účastníky v pondělí. Přihlášené zájemce hodnotila porota složená z lektorů a tři šťastlivci, kteří se umístili na stupních vítězů, si budou moci zahrát na závěrečných koncertech a také na příštím ročníku Hudebního festivalu Znojmo. Už od začátku kurzů se studenti dohadují, kdo se přihlásí a zvažují vlastní šance v populárním klání.

Kromě soutěže jsou tradiční součástí Letní školy barokní hudby i různé přednášky a semináře. Letos se mohou zájemci jednak v rámci třídílného semináře seznámit se základy gregoriánského chorálu, jednak trochu překvapivě došlo i na fonetiku. Sobotní večer totiž patřil přednášce Martina Ptáčka o výslovnosti angličtiny z doby Georga Friedricha Händela. Kromě mnoha zajímavostí o vývoji jazyka získali účastníci i praktickou pomoc v podobě správné výslovnosti libreta studovaného oratoria, kterou se do pátečního koncertu pokusí uvést do praxe i ve zpěvu.

Koncerty

Co by to bylo za hudební kurzy bez koncertů? Během Letní školy barokní hudby se jich koná hned sedm. Koncertní šňůru odstartovali v neděli lektoři, kteří během večera představili nejen své nástroje, ale dokázali také, že barokní hudba přetéká emocemi a provedli posluchače hudebním světem od niterné meditace až po vášnivou zuřivost.

Další koncerty už budou patřit studentům. V úterý se koná duchovní koncert v kostele svaté Anny a ve středu jako světský protipól koncert na nádvoří zámku s vínem a později možná i tancem. Ve čtvrtek se představí dětský barokní orchestr a poslední tři dny kurzů už patří velkému finále v podobě Triumfu času a pravdy, v němž spojí síly studenti i lektoři. První ze závěrečných koncertů se bude konat v sále holešovského zámku, další pak v Kelči a v neděli se letošní Letní škola uzavře v Olomouci koncertem v kostele Panny Marie Sněžné.

Znovuobjevení baroka

Barokní hudba i kurzy historicky poučené interpretace se v poslední době těší velké oblibě. Podle Terezy Válkové, sbormistryně a jedné z hlavních organizátorek, stojí za Letní školou barokní hudby především myšlenka umožnit studentům rozšířit si obzory a vyzkoušet si jinak obtížněji dostupné nástroje, kterým by se mohli chtít do budoucna věnovat. Kromě zájmu o rozšiřování obzorů se dá popularita kurzů přičítat i samotnému kouzlu barokní hudby. Tím, jak výstižně dokáže popsat radosti i zármutek lidské duše, mluví k nám i přes staletí. Jistěže nevyřeší potíže, se kterými se musíme potýkat, ale nabízí něco jako oázu krásy, skutečné vítězství pravdy v toku času.

*******

Foto: Letní škola barokní hudby

Tamara Bláhová

Tamara Bláhová

Klavíristka a cembalistka

Absolventka brněnské konzervatoře z klavírní třídy Renaty Bialasové a JAMU z klavírních tříd Alice Rajnohové a Heleny Weiser. V současnosti pokračuje studiem hry na cembalo ve třídě Eleny Pokorné. Fascinuje ji především hudba přelomu 19. a 20. století a pronikání různě pojímané spirituality do vážné hudby. Zajímají ji také snahy o nalezení nového hudebního jazyka, který je však zároveň zaměřen na psychiku posluchače, jako například v tvorbě skladatelů minimalistické hudby.Příspěvky od Tamara BláhováVíce z této rubriky