KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Beethoven v Kroměříži. Festival Concentus Moraviae otevřel Tomáš Netopil s orchestrem Concentus musicus Wien english

„Orchestr ozdobil zahájení festivalu stylovým, muzikálním a angažovaným provedením ikonického díla, které má v jeho pojetí jedinečnou zvukovou a výrazovou podobu.“

„Eroica vyzněla výrazně duálně. Rázná sforzata střídaly elegantní odtahy a kličky, naléhavou zaťatost a bojovnost finesy téměř salonní.“

„Provedení bylo průsečíkem mocného potenciálu tělesa a vůle dirigenta, z jehož strany směřovalo do výsledné podoby pochopení pro historicky poučený přístup i zkušenost s moderními tělesy.“

Nenápadný, ale zcela zásadní koncert se uskutečnil v úterý v Kroměříži. Proslulý vídeňský orchestr dobových nástrojů Concentus musicus Wien zahrál ve Sněmovním sále zámku Beethovenovu symfonii Eroica, a to za řízení Tomáše Netopila. Jihomoravský festival Concentus Moraviae začal opravdu prestižním, umělecky špičkovým způsobem.

Tomáš Netopil zůstává Maestrem spojeným s velkými symfonickými orchestry a operními domy, ale se vší vážností se současně začal zaobírat i hrou na barokní housle. A tak vlastně ani tolik nepřekvapuje, že se objevil za dirigentským pultem souboru historických nástrojů. Rovnou toho nejstaršího, velkého a proslaveného. Concentus musicus Wien vznikl už v roce 1953. Koncertuje po světě, má úctyhodnou diskografii, v Česku byl v roce 2001 na Pražském jaru. Festival Concentus Moraviae, odehrávající se v téměř dvou desítkách měst a organizovaný z Brna už osmadvacátým rokem, ozdobil orchestr stylovým, muzikálním a angažovaným provedením ikonického díla, které má v jeho pojetí jedinečnou zvukovou a výrazovou podobu, rozkročenou velmi výrazně mezi póly heroičnosti a urputnosti na jedné straně a elegance a vznešenosti na straně druhé.

Zakladatel orchestru Concentus musicus Wien, violoncellista a dirigent Nikolaus Harnoncourt, jehož život se uzavřel v roce 2016, podnikl na začátku 60. let i s manželkou, která s ním soubor budovala, studijní cestu do Kroměříže; tamní bohatý historický hudební archiv jim tehdy poskytl cenný zdroj hudebního repertoáru. Souvislostí s Kroměříží je ovšem víc. Beethovenova Třetí symfonie zvaná Eroica, dílo z roku 1804, je sice spojena se šlechtickým rodem Lobkowiczů a s Vídní, ale neméně důležitým skladatelovým mecenášem byl i arcivévoda Rudolf Habsburský, který se ve dvacátých letech stal olomouckým arcibiskupem a měl tedy v Kroměříži letní sídlo.

Sněmovní sál kroměřížského Arcibiskupského zámku se koncertem 30. května otevřel po renovaci. Letos je tomu pětadvacet let, co se Kroměříž se svými památkami ocitla na Listině světového přírodního a kulturní dědictví UNESCO. Přítomnost předsedy vlády a dalších hostů na večerním koncertě, zaznamenávaném televizí, byla logickou samozřejmostí.

Tomáš Netopil dirigoval Beethovenovu skoro hodinovou symfonii zpaměti. Provedení bylo průsečíkem mocného potenciálu tělesa, které vložilo do společného díla danosti dobových nástrojů a své obvyklé interpretační idiomy, a vůle dirigenta, z jehož strany směřovalo do výsledné podoby pochopení pro historicky poučený přístup i zkušenost s moderními tělesy. S neutuchající vervou poskytoval podněty, motivoval a vedl, vycházel vstříc snaze o zvukovou věcnost a zároveň nezastíral, že se i při ní dá v širokém spektru dotknout silných hudebních emocí.

Eroica vyzněla výrazně duálně. Rázná sforzata střídaly elegantní odtahy a kličky, naléhavou zaťatost a bojovnost finesy téměř salonní. Bohaté proměny dynamiky a výrazu měly oba rozměry – krátkodobý v náhlých poryvech a vzedmutích i dlouhodobý ve vlnách celých frází. Na zvýrazněných místech došlo na zajímavá pozastavení, hlučnost vystřídalo ztišení, po vyčkávání přicházely nové návraty do tempa… Druhá věta, proslulý smuteční pochod, nebyla přehnaně zpomalená ani romantizující, třetí věta přinesla plný nekrocený zvuk a variační finále razantní tempo, výrazové nárazy, zklidnění se staccaty i nekompromisní směřování k vrcholu.

Orchestr se vyznačuje charakteristicky suchým, přesto masivním zvukem s velkými dynamickými rezervami, výraznými údery tympánů, subtilními tóny hobojů a dalších dřevěných nástrojů, širokým spektrem výrazu smyčců, měkkou průrazností přirozených lesních rohů a trubek, i při nepřikrášlované „přírodní“ kvalitě celkovou kultivovaností a tvárností. Tomáš Netopil koordinoval, usměrňoval a určitě i spoluurčoval vzrušující podobu skladby, která zněla víc nově než konvenčně. Bylo to neopakovatelné „tady a teď“– důvod, proč takový koncert nejen navštívit, ale také si ho opravdu plně užít.

Zde čtěte dubnový rozhovor s Tomášem Netopilem.

Foto: Jiří Salik Sláma

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky