KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

ČRo D-dur: S dirigenty ve světě symfonií english

„V tomto týdnu nabízí stanice D-dur v premiérách celkem třináct symfonií.“

„Hudební zvuková bouře, která vyvolá mrazení v zádech a doslova nás přitlačí do sedadel, je zaručena.“

„Vím, že jste tento kus hráli už více než stokrát. Ale to by přece neměl nikdo poznat!“

Stanice D-dur Českého rozhlasu vysílá výhradně klasiku, a to 24/7, tedy nepřetržitě. Hudbu vybírají, ohlašují a přibližují konkrétní lidé s jedinečným zázemím, preferencemi a vkusem. Ve všední dny „od čtyř do osmi“ je v projektu Klasika na dosah dokonce prostor pro nenápadné vzdělávání. Stanice s hudebním názvem je pro portál KlasikaPlus.cz synonymem „samé hudby“. Pravidelně proto nahlíží do jejího vysílání. Co tedy D-dur nabízí v týdnu od 12. 12. do 18. 12. 2022?

Málokdo jde na koncert, aniž by se podíval, co se dává. Řekl bych, že jsou tři základní důvody k návštěvě koncertu: zajímavá dramaturgie, kvalitní interpreti a okolnosti, řekněme, osobního rázu – na koncert nás pozve milá osoba (ba dokonce se uvolí nás doprovázet!) nebo ji pozveme my (a uvolíme se ji doprovázet), těšíme se na krásné prostředí, tedy sál a také akustiku, nebo prostě nemáme večer co dělat. Podobné to asi bude i s poslechem stanice Český rozhlas D-dur, i když charakter nepřetržitého proudu klasické hudby spíše vybízí k náhodnému poslechu. Smyslem těchto řádků je však přiblížit poslech rozhlasu řádné návštěvě koncertu, lišící se jen tím, že můžeme zůstat v papučích a konzumace dobrého jídla a pití není zapovězena.

Asi se příliš nepletu, když si tipnu, že zařazení známé symfonie do programu je mimořádně silným lákadlem. V konzervativní dramaturgii bývá symfonie řazena na samý závěr koncertu jako jeho skutečný vrchol. Většinou jde o myšlenkově nejzávažnější dílo a také je na pódiu nejvíce hráčů, takže hudební zvuková bouře, která vyvolá mrazení v zádech a doslova nás přitlačí do sedadel, je zaručena. Kde se ale symfonie vzala? Počátky jejího formování hledejme někde v první polovině 18. století, ale předchůdce nalezneme už nejméně o století dříve, v orchestrálních barokních žánrech, jako jsou concerto grosso, sólový koncert, suita (divertimento) a operní předehry, francouzské a zejména italské, které už byly pojmenovány slovem „sinfonia“. Ostatně původ názvu symfonie nalezneme v řeckém slově symfónia původně s nejrůznějšími významy, jako dohoda, soulad, souzvučnost, harmonie a procházelo tedy hudbou už od starověku. Na přelomu baroka a klasicismu se začíná vztahovat k souborové, ansámblové hře s vícečetným obsazením nástrojů. Začínal se formovat klasicistní orchestr, s typickým obsazením postupně se rozrůstajících smyčců a dvojic dechových nástrojů. A současně se tvořila vícevětá forma symfonie i charakter jednotlivých vět. Ustálení na čtyřvětém rozvrhu s první větou v sonátové formě, druhou volnou, třetí taneční (menuet) a allegrovou větou finální (někdy se sonátovou či častěji rondovou formou, či jejich kombinacemi) už je dílem klasiků symfonie, Josepha Haydna, Wolfganga Amadea MozartaLudwiga van Beethovena. Další vývoj symfonie v 19. století tento klasický rozvrh dílem rozvíjel, dílem se od něj odpoutával, až 20. století přineslo úplné rozvolnění symfonie a její formy, i když byla pro řadu skladatelů stále výzvou (Dmitrij Šostakovič, Sergej Prokofjev a další). Když jsme v Pražské komorní filharmonii vyhlásili v roce 2000 mezinárodní soutěž Symfonie pro 3. tisíciletí, vyhrál kanadský skladatel Paul Frehner, jeho „symfonie“ s názvem Elixirs měla patnáct „malometrážních“ částí, tedy opravdu „elixír“ nejrůznějších barevných ploch. Klasický rozvrh tam reprezentovali prakticky jen Češi Zdeněk LukášJaroslav Krček.

V tomto týdnu nabízí D-dur v premiérách (nepočítám reprízy v nočních hodinách ani jednotlivé věty, které zaznívají v pravidelné rubrice Klasika na dosah mezi 16. a 20. hodinou) celkem třináct symfonií. A můžete si je vyhledat a seřadit od samých počátků až do žhavé současnosti. Seznam začíná zástupcem ještě barokního předchůdce klasické formy, jímž je Simphonie à 8 concertanti a moll Jana Dismase Zelenky (pátek 16. 12. 11:21), zahrnuje dále symfonie Jana Křtitele Vaňhala, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena (třikrát), Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Petra Iljiče Čajkovského, Antonína Dvořáka, Gustava Mahlera, Jeana Sibelia, Benjamina BrittenaKaleviho Ahoa.

Finský skladatel Kalevi Aho, ročník 1949, je nesmírně plodným autorem, napsal sedmatřicet koncertů (mimo jiné také pro těremin), pět oper, řadu vokálních a komorních děl, a také sedmnáct symfonií. První napsal v roce 1969, ve stylu blížícím se k neoklasicismu, později by se dal jeho hudební jazyk zařadit do proudu modernistických a postmodernistických stylů. Jeho hudba je občas groteskní, autor vedle sebe rád staví různé kontrastní plochy, někdy až banální (je přirovnáván v tomto smyslu k Mahlerovi). Píše v rozšířené tonalitě, umí velmi barevně a nápaditě instrumentovat. Svou osmou symfonii koncipoval jako osmidílnou větu, v níž orchestrální části (označena jako Scherza) jsou proloženy sólovými varhanními interludii. Velmi doporučuji, dirigent Osmo VänskäLahti Symphony Orchestra už natočil všechny Ahovy symfonie, v osmé hrál varhanní part Hans-Ola Ericsson (čtvrtek 15. 12., 21:18).

Jako příjemný kontrast bych doporučil Beethovenovu Devátou – a to v pokusu o autentickou interpretaci, který učinil dirigent Pablo Heras-CasadoFreiburským barokním orchestremCuryšskou pěveckou akademií. Ještě máme v paměti, jak velkou diskusi způsobilo autentické provedení Smetanovy Mé vlasti orchestrem Collegium 1704 v rozšířeném obsazení, které připravil dirigent Václav Luks. A já nezapomenu na provedení právě Beethovenovy Deváté v závěru Pražského jara v roce 1998, které nastudoval Jiří Bělohlávek se svou Pražskou komorní filharmonií. Výkon část kritiků „strhala“, protože velikost orchestru, a tudíž síla zvuku neodpovídala zavedeným zvyklostem, druhá část naopak přivítala, že v takto malém obsazení, čili vlastně „autentickém“ k době provedení, se najednou objevily plochy a místa, které velký orchestrální aparát běžně překrývá. Zkusme si tedy vychutnat Devátou symfonii d moll s „Ódou na radost“ ve verzi dirigenta Pabla Herase-Casada (sobota 17. 12., 18:47 – a v repríze neděle 18. 12., 6:47). Neboť Beethovenovy symfonie jsou páteří koncertního provozu a zaručeným „kasaštykem“. Každý dirigent je musí mít ve svém repertoáru, každý orchestr je dokáže zahrát takřka zpaměti. Proto také legendární dirigent Wilhelm Furtwängler pronesl na zahájení zkoušky jedné z Beethovenových symfonií s Berlínskými filharmoniky tento památný výrok: „Vážení pánové, vím, že jste tento kus hráli už více než stokrát. Ale to by přece neměl nikdo poznat!

Foto: Igor Studio, Haydneum – Pilvax Films, Facebook České filharmonie

Ilja Šmíd

Ilja Šmíd

Muzikolog, hudební manažer, pedagog, publicista

Je absolventem Pedagogické fakulty v Plzni (český jazyk a hudební výchova), hudební vědu vystudoval na Karlově univerzitě. Zabýval se zejména českým folklorem (krátce působil v Akademii věd), kterému se věnoval i prakticky – upravoval lidové písně, natáčel je v Českém rozhlase, působil jako zpěvák, sbormistr a dirigent. Má bohaté zkušenosti z řízení uměleckých těles. V roce 1994 byl u zrodu Pražské komorní filharmonie (a působil v ní dvanáct let jako ředitel), byl ředitelem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK či uměleckým šéfem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Jako dlouholetý předseda Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR byl současně i zástupcem ČR v mezinárodní asociaci živého umění PEARLE se sídlem v Bruselu. V roce 2018 byl krátce ministrem kultury. Je dlouholetým spolupracovníkem Českého rozhlasu, zejména stanice Vltava, v letech 2013-2014 byl dramaturgem Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek Českého rozhlasu, od vzniku stanice D-dur je jejím externím spolupracovníkem. Od roku 2015 je pedagogem na Katedře arts managementu Fakulty podnikohospodářské VŠE, kde vyučuje předměty výkonného umění. Má zkušenosti z podnikatelské činnosti v hudebním průmyslu, založil hudební vydavatelství Clarton, v němž vydával hudební nosiče s klasickou hudbou včetně velkých orchestrálních titulů ve světových CD premiérách, nyní je spolumajitelem hudební agentury AuraMusica, která od roku 2015 pořádá koncertní sezónu Břevnovská hudební setkání. Pedagogickou a teoretickou činnost vyvažuje uměleckými tvůrčími aktivitami, věnuje se hudební kompozici, výrazně se zabýval popularizační činností, vytvářel a moderoval hudební pořady pro děti a mládež, má za sebou osm sezón v Rudolfinu s Pražskou komorní filharmonií, šest sezón s FOK, napsal přes 60 scénářů a uvedl na 200 koncertů po celé ČR. Ve volném čase sportuje (je vášnivým tenistou, dříve závodním volejbalistou), v poslední době propadl malování a má radost ze své vnučky, které rád předává svoji lásku k hudbě.Příspěvky od Ilja ŠmídVíce z této rubriky