KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Jiří Vodička hostem zahajovacího koncertu PKO english

„Súbor hral bez dirigenta, post koncertného majstra zastával Leoš Čepický.“

„Ansámbel má predovšetkým silnú oporu vo svojej sláčikovej sekcii.“

„Hráči začali v odľahčenom, kultivovanom piane.“

Pražský komorní orchestr vstúpil v nedeľu 17. októbra do svojej jubilejnej, sedemdesiatej sezóny. Oslavy tohto úctyhodného výročia presunulo teleso, kvôli pandemickým opatreniam, až na budúci rok: punc výnimočnosti však nechýbal ani nedeľnému zahajovaciemu koncertu. V priestore veľkej sály paláca Žofín privítal PKO jedného z najuznávanejších českých huslistov dneška, koncertného majstra Českej filharmónie Jiřího Vodičku.

Pražský komorní orchestr svoju sezónu zahájil hudbou Wolfganga Amadea Mozarta, Ottorina RespighihoMaxa Brucha. Súbor hral bez dirigenta, post koncertného majstra zastával Leoš Čepický. PKO hralo vo svojom klasickom obsadení o 34 hráčoch. Klasicistické a Respighiho neobarokové, respektíve neorenesančné faktúry telesu prirodzene pristali, hráči však prekvapili aj zvukovo bohatým, emotívnejším Bruchom. Ansámbel má predovšetkým silnú oporu vo svojej sláčikovej sekcii. Aj v tomto výsostne komornom obsadení znejú sláčikové nástroje PKO veľmi zvučne, sekcia je kompaktná, jednotlivé skupiny vyrovnané – zreteľne tak znejú aj kvalitne vypracované línie nižších sláčikových nástrojov. Dychová sekcia bola tentokrát o čosi menej výrazná. Jednotliví hráči sa v sólových vstupoch často predstavili znamenite, predovšetkým v sekcii drevených dychových nástrojov sa ale objavovali intonačné nedostatky (napríklad v introdukcii Bruchovho koncertu).

Orchester koncert dobre otvoril predohrou k Figarovej svadbe. Hráči začali v odľahčenom, kultivovanom piane, a v takto hravom charaktere zotrvali počas celej skladby. Treba pritom poznamenať, že si PKO zvolilo pre túto predohru celkom živé tempo: najmä sláčikové nástroje ale zvládli udržať zrozumiteľnú artikuláciu.

Sláčiková sekcia sa potom predstavila v Respighiho Starých tancoch a spevoch, v suite č. 3. Respighi v týchto suitách inštrumentuje renesančné a rane barokové skladby pre lutnu. Určitý starobylý charakter orchester dobre vystihol, za najväčšiu devízu považujem to, že sa teleso naozaj svedomito orientovalo v sadzbe a v kontrapunktických úsekoch (najmä Passacaglia) nápadito vyzdvihovalo jednotlivé línie. Veľmi pekne tiež vyzneli spevné melódie úvodnej Italiany.

O pôsobivý zážitok sa v tento večer postaral sólista, Jiří Vodička. Predstavil sa v dvoch veľmi odlišných koncertoch: v Koncerte pre husle a orchester č. 3 G dur Wolfganga Amadea Mozarta a v Koncerte pre husle a orchester č. 1 g mol Maxa Brucha. Vodičkovo pojatie Mozarta bolo neromantizujúce, so striedmym použitím vibrata, s vyrovnane, jednoducho vedenými melódiami. Zvuk jeho huslí nie je úplne priezračne jasný, má zaujímavé, trochu nasálne zafarbenie. Vodička s týmito atribútmi dobre pracuje a vytvára napríklad obzvlášť pozoruhodné, pestré kreácie v nižších polohách (skvele sa potom tento zvuk uplatnil v Bruchovi). Vodičkovo pojatie nie je exhibicionistické (ani v kadenciách), prevláda v ňom elegancia a určitá rozvaha. To sa spojilo aj s interpretačným uchopením orchestru, ktorý napríklad volil, aj v krajných vetách, miernejšie tempá. Asi najmenej ma zaujalo prostredné Adagio, mala som dojem, že dianie v ňom už trochu stagnuje.

Z dvoch husľových koncertov som si o čosi väčší zážitok odniesla z interpretácie Bruchovho diela. Jiřímu Vodičkovi sugestívny, temperamentný charakter diela veľmi pristane. Bruchovými melódiami si publikum veľmi rýchlo podmanil, hral plasticky, zvučne, s vášňou, ktorou však neprekrýval jemnejšie nuanse dynamiky a artikulácie. Čo sa týka výkonu orchestra, predovšetkým treba vyzdvihnúť, že dosahoval naozaj veľmi znelých zvukových rovín. V dlhších dynamicky exponovaných úsekoch už bol zvuk síce trochu zaťažený, výsledok bol však presvedčivý: a slávnostný večer adekvátne zavŕšený.

Foto: Petra Hajská

Lucia Maloveská

Lucia Maloveská

Klavíristka, publicistka, hudební teoretička

K hudbě, umění a ke psaní nejrůznějších textů inklinovala již odmala. Vystudovala gymnázium a posléze klavír na Konzervatoři Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici. Absolvovala pražskou HAMU v oboru hudební teorie, v jehož studiu pokračuje od roku 2021 i na doktorandském stupni. V rámci studií také absolvovala stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Ve svém zkoumání se soustřeďuje na oblast formy a tektoniky, na racionální kompoziční postupy a příležitostně na tvorbu slovenských skladatelů. Jako hudební recenzentka a publicistka spolupracuje a spolupracovala s hudebními portály a periodiky jak v Česku, tak i na Slovensku. Z koncertů odjakživa odcházela plná dojmů a postřehů, které ne vždy měla s kým sdílet, psaní recenzí je tedy pro ni přímo terapií. Miluje klasickou hudbu, ze všeho nejvíc ji však fascinuje hudba soudobá. Příležitostně se věnuje divadlu, literatuře a folkloru, zkušenosti má i v oblasti dramaturgie. Kromě hudby má vášnivě ráda dobré víno a Formuli 1 a za všemi třemi vášněmi je ochotná jezdit stovky kilometrů. Příspěvky od Lucia MaloveskáVíce z této rubriky