KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Netopilův Dvořák a Špačkův Mendelssohn na čtvrtém adventním koncertě České filharmonie english

„Ve třetí větě Josef Špaček oslnil sebejistou technikou a tempy, soustředěný výkon dal posluchači možnost vychutnat si detaily a finesy jeho hry.“

„Zvučná jména světových interpretů jsou nutným kořením, ale poslouchat zvukovou i výrazovou symbiózu filharmonika s filharmoniky je blaho.“

„Tomáš Netopil nikde nesklouzl k efektnímu vyznění, jeho pojetí Dvořáka bylo energické, přesné, ale současně vřelé, ctící tradice české interpretační školy.“

Závěrečný nedělní adventní koncert, který rovněž – jako předešlé tři – přenášela Česká televize, řídil hlavní hostující dirigent České filharmonie Tomáš Netopil. Trumpetových partů ve skladbě Pavla Josefa Vejvanovského Sonata Vespertina se ujali Stanislav Masaryk a Walter Hofbauer, sólový part Mendelssohnova Houslového koncertu e moll přednesl Josef Špaček. Večer uzavřela Dvořákova Šestá symfonie. KlasikaPlus koncert opět vyslechla přímo v Dvořákově síni pražského Rudolfina.

Úvodní Sonata Vespertina Pavla Josefa Vejvanovského, skladatele, představeného kroměřížské biskupské kapely a věhlasného trumpetisty, byla introdukcí celého svátečního večera. Vejvanovského skladby pro trubku potřebují zdatné sólisty, kterým dávají příležitost předvést jejich umění. Té se chopili Stanislav MasarykWalter Hofbauer, kteří za doprovodu varhan, trombonů a komorního obsazení orchestru přednesli krátkou serenádu stylově, čistým průzračným tónem. Filharmonici hráli vskutku komorně, v nasazení tlumeně, ve vrcholech slavnostně a zářivě.

Houslový koncert e moll, op. 64 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho patří mezi nejhranější – a také nejkrásnější houslové koncerty. Lze ho hrát sladkobolně, ale i ostřeji ve snaze potlačit sentimentalitu. A lze ho hrát tak, jak předvedl Josef Špaček: citlivě, energicky, přemýšlivě, s hlubokým emocionálním vkladem. Technicky skvěle (intonace, trylky, spiccata…), tónově měkce (lahodné vysoké tóny přecházely do sametovosti hloubek). Zvukovou vznešenost nelze upřít Špačkovým houslím LeBrun; Bouthillard Guarneri del Gesù, ale bez takového interpreta by byly jen nástrojem bez duše. Důkazem, jak dokonale spolu interpret a jeho housle souznějí, byla kadence první věty Allegro molto appassionato. Nádherně vystavěná, kultivovaná a nekonečně zpěvná… Už dávno jsem neměla tak intenzivní dojem relativní krátkosti kadence – chtělo se poslouchat ještě a s dychtivostí očekávat každý další tón houslisty.

I v attacca připojené druhé větě Andante s něžnou lyrickou melodií houslí, širokými melodickými oblouky, zvonivými trylky a především pozorně hrajícím orchestrem vedeným koncertním mistrem Jiřím Vodičkou jako by sólista vynesl posluchače až na obláček. Ve třetí větě Allegro molto vivace Josef Špaček oslnil sebejistou technikou a tempy, soustředěný výkon dal posluchači možnost vychutnat si detaily a finesy jeho hry. Orchestr řízený Tomášem Netopilem byl vzorným partnerem – dal sólistovi prostor a zároveň maximálně, v široké dynamické škále, využil melodických příležitostí, které mu skladatel poskytl.

Podobně jako během předcházejícího adventního koncertu, kde se sólově uplatnili v Brahmsově Dvojkoncertu pro housle, violoncello a orchestr Jan MráčekIvan Vokáč, i v Mendelssohnovi se ukázalo, jak přínosné pro orchestr je mít ve vlastních řadách tak schopné sólisty. Zvučná jména světových interpretů jsou nutným kořením, ale poslouchat zvukovou i výrazovou symbiózu filharmonika s filharmoniky je blaho. Není třeba řešit ritardanda, diminuenda, acceleranda… to všechno je jedna krev, jedno tělo. A zážitek z takové hry patří k těm nezapomenutelným.

Líbezná Symfonie č. 6 D dur op. 60 Antonína Dvořáka vyzněla v pojetí Tomáše Netopila a v podání České filharmonie vskutku svátečně (vánočně). Do ticha Dvořákovy síně, které se blížilo absolutnu (ani šum televizních kabelů se neozval), vpadly první akordy v plném orchestrálním zvuku, který podpořily majestátní tympány (Michael Kroutil) a vynikající dechy (flétna Andrey Rysové, fagot Ondřeje Roskovce, klarinet Jana Macha, hoboj Ivana Séquardta). Tomáš Netopil vedl orchestr v první větě Allegro non tanto k maximálnímu vzrušení a nasazení, posléze se rozplývajícímu v intimní lyrické poloze, v druhé větě Adagio unesly posluchače svou vroucností smyčce filharmoniků, tak pověstné svou lahodností, pozadu ale nezůstaly ani dechy (opět výborní Andrea Rysová a trumpetista Stanislav Masaryk). Dirigent s hráči vytvořili autentickou představu domova s veškerou něhou a vzpomínkami, které se k němu vážou. Furiant se strhujícími proměnami dynamických ploch, v němž vynikly barvy jednotlivých smyčcových skupin, vyústil v energický závěr a velkolepá závěrečná coda čtvrté věty Finale. Allegro con spirito vyzněla až chorálně. Tomáš Netopil – podobně jako v předchozím Mendelssohnovi – nikde nesklouzl k efektnímu vyznění, jeho pojetí Dvořáka bylo energické, přesné, ale současně vřelé, ctící tradice české interpretační školy.

V soustředěnosti, která nebyla ničím narušována, se očitý návštěvník koncertu mohl zaměřit na detaily, které při obvyklém koncertním provozu pomine. V takových podmínkách doslova vyvstává plasticita hry celého orchestru, jednotlivých skupin i jednotlivých nástrojů. Česká filharmonie svými čtyřmi adventními koncerty na obrazovkách České televize nejen zpříjemnila posluchačům sváteční prosincové večery, ale přesvědčivě ve vynalézavé dramaturgii složené z různých stylových období ukázala, v čem spočívají její přednosti a kvality.

Foto: Petr Chodura

Alena Sojková

Alena Sojková

Publicistka

Hudební publicistikou se zabývá pětadvacet let. Po studiu psychologie a bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracovala v Ústavu pro jazyk český v oddělení historické lexikografie. Tvrdí, že základní profesionální dovednosti si osvojila právě při práci na Staročeském slovníku. Poté několik let působila v časopise Naše rodina, kde se přiučila základům novinařiny. Pedagogickou epizodu prožila na Univerzitě Jana Amose Komenského, kde učila stylistiku, sociální psychologii a psychologii komunikace. Od roku 2010 byla redaktorkou Týdeníku Rozhlas, časopisu s širokým kulturním záběrem, který na konci června 2022 zanikl. Publikuje na KlasicePlus, v Harmonii, Medicíně a umění, byla stálou spolupracovnicí Hudebních rozhledů. Specializuje se na rozhovory s muzikanty, v poslední době zejména s mladou generací. Myslí si totiž, že mladé, šikovné a zapálené hudebníky je třeba soustavně uvádět do povědomí publika. Klasická hudba je její vášní a potřebuje ji k životu. Zrovna tak jako rockovou a jazzovou muziku.Příspěvky od Alena SojkováVíce z této rubriky