KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Nezpívá se ani na koncertech… english

„Co je zakázáno, je pouze zpěv. Jako v pohádce o Pyšné princezně…“

„Důrazně varovali před dalším šířením strachu z kulturních akcí, ze zpěvu a podobně, které poškozuje už tak koronavirovými opatřením zdecimovanou kulturní obec.“

„Držme si všichni z branže navzájem palce!“

Orchestry a festivaly mění programy, případně ruší nebo přesouvají koncerty, aby na jejich akcích mezi 5. a 18. říjnem nevystupovali sóloví pěvci nebo pěvecké sbory. Jsou za tím vládní opatření proti šíření druhé vlny pandemie, k nimž patří i zákaz zpěvu v operách, muzikálech a v kostelích, protože jde údajně o příliš rizikovou činnost. V tom, jak to může být se zpíváním na koncertech, nemají organizátoři zřejmě úplně jasno. Z vyjádření řady pořadatelů, která si KlasikaPlus.cz vyžádala, vyplývá nicméně přesvědčení, že alespoň koncertních programů, v nichž se nezpívá, se zákazy nedotýkají; nařízení se týkají jen počtu maximálního počtu pěti set posluchačů v sále a nemožnosti podávat občerstvení o přestávkách.

Filharmonie Hradec Králové pořádá spolu s Českým rozhlasem Vltava ve druhém říjnovém týdnu šestnáctý ročník festivalu světové soudobé klasické hudby Hudební fórum Hradec Králové. Na neděli 11. října připravovala zahajovací koncert s pěveckým sborem Martinů Voicesorchestrem Berg s českými premiérami ve světě oceněných děl. „Bohužel tento koncert se na základě rozhodnutí vlády v daném termínu neuskuteční, hledáme náhradní datum. Na druhý koncert festivalu měl přijet fenomenální skotský perkusionista Colin Currie. V současné době jednáme, zda je jeho účast na koncertě vůbec možná,“ uvedl ředitel orchestru Václav Derner. Už teď se podle něj hledají smysluplné alternativy. Záložní řešení se připravuje i na koncert, který má mít na festivalu Janáčkova filharmonie Ostrava se švýcarským dirigentem Kasparem Zehnderem – kdyby z nějakých důvodů nemohl být povolen příjezd ze Švýcarska. Houslistka Olga Šroubková, žijící v Bruselu, na tento koncert z důvodu nemoci již účast odřekla.

Koncerty bez zpěvu budou podle ředitele ve stejném režimu jako doposud, to znamená sál do pěti set osob, účinkující nepočítaje, ti bez roušek, návštěvníci s rouškami… O přestávce si nemohou návštěvníci dát občerstvení, ale hudba znít může. „Co je zakázáno, je pouze zpěv. Jako v pohádce o Pyšné princezně…,“ připomněl i Václav Derner téma, které jako kritika ministra zdravotnictví a jeho zákazů koluje po sociálních sítích.

Eliminace zpěvu platí zatím od 5. října na dva týdny, nouzový stav měsíc. Mnozí pořadatelé se však obávají další budoucnosti. Je mezi nimi i Václav Derner: „Na listopad máme všechny koncerty se zpěvem – v Chrudimi s Dagmar Peckovou, poté crossovery s Malina Brothers, v rámci Hradeckého memoriálu uvádíme s filharmonií polskou folkrockovou skupinu Raz, Dwa, Trzy, plánujeme i hudební představení divadla Semafor. Na 26. listopadu chceme hradeckému publiku přinést operetu Netopýr – představení libereckého Divadla F. X. Šaldy; na ten samý týden jsme plánovali v rámci dirigentských kurzů uspořádat v Praze benefiční koncert pro speciální školu, která pracuje s autistickými dětmi. Všechny tyto aktivity jsou v současné chvíli nejisté a ohrožené…,“ uvedl ředitel královéhradecké filharmonie.

Janáčkova filharmonie Ostrava má v inkriminovaném období na programu tři koncerty. Na 5. října je do Domu kultury ohlášen klavírní recitál rumunského virtuosa Daniela Ciobanua, kde se do limitu 500 osob v sále pořadatelé vejdou. Kapacita hlediště dalšího koncertu orchestru, a to 7. října v Opavě, je také pod stanoveným limitem. U koncertu 8. října opět v Domě kultury města Ostravy operativně snížili počet vstupenek k prodeji na povolený počet. „Abychom v co největší míře omezili riziko, rozhodli jsme se obětovat přestávky. Toto rozhodnutí s sebou nese drobné zásahy do dramaturgie a v jednom případě způsobí i změnu účinkujících,“ sdělilo vedení filharmonie.

Když jeden zpěvák na koncertě bude zpívat dvě tři minuty, tak je to údajně v pohodě. „Což by byl v podstatě případ našeho koncertu příští týden v Opavě, ale protože zároveň chceme v co největší míře omezit riziko nákazy, tak jsme zrušili přestávky; tím pádem jsme museli udělat i dramaturgické zásahy, a proto jsme se rozhodli skladbu se sólovým zpěvem vynechat,“ vysvětlila mluvčí instituce. Jak dodala, jsou rádi, že i za ztížených podmínek mohou nabídnout lidem zajímavé hudební zážitky, a doufají, že tomu tak bude i nadále.

Orchestr PKF-Prague Philharmonia na základě nových opatření nebyl nucen zrušit žádný koncert. Koncertů v Rudolfinu, zejména zahajovacího večera sezony 14. října, se ale dotkne omezení počtu posluchačů v sále, který byl nověsnížen na pět set. I v PKF potvrzují, že zpočátku nebylo jasné, jestli orchestrální a instrumentální koncerty skutečně pokračovat mohou. „I na tiskové konferenci se zmiňovala divadla, kina, nebo balet, také pak zákaz provozu operních nebo muzikálových představení. To, že hrát budeme moct i v následujících dvou týdnech, tedy vyplynulo až z dalších diskuzí a vyjádření,“ sdělilo vedení tělesa.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK zatím z důvodu nouzového stavu a vyhlášených opatření nezrušil žádný koncert. Jedná aktuálně s umělci o programech, pěvecké programy nahrazuje instrumentálními. Po vyhlášení nových opatření jeho vedení konzultuje pokaždé výklad přesného znění a konkrétní provedení těchto opatření s odborníky, s ostatními podobnými institucemi a samozřejmě i se zřizovatelem.

Collegium Marianum, pořádající v Praze Barokní hudební podvečery, rozhodlo, že program nejbližšího koncertu krácen nebude, ale že místo jedné vokální skladby bude nově zařazen instrumentální koncert. V pondělí 5. října bude program trochu zkrácen, protože nebude přestávka.

„Ano, koncertujeme dále. Respektive po dnešku máme další abonentní koncert zase až koncem října, orchestr totiž měl být na zahraničním turné,“ sdělila Kateřina Konečná z Filharmonie Brno. Jak dodala, z tohoto důvodu také na 1. listopadu dokonce zařadili mimořádný koncert: „Když nemůžeme hrát v zahraničí, chceme hrát našim nejvěrnějším posluchačům u nás.“ Brněnská filharmonie už dokonce předem pozměnila program koncertů pro první dva říjnové večery. Místo skladby Andělé smutku od Giji Kančeliho, kde měl účinkovat pěvecký sbor, zařadila Mozartovu Symfonii č. 32. „Chtěli jsme se chovat maximálně zodpovědně vůči posluchačům i umělcům,“ vysvětluje mluvčí.

Filharmonie Brno podle ní cítí ohrožení pro Dvořákovo Requiem plánované na 19. a 20. listopadu. Kvůli sboru a také kvůli limitu pěti set osob. „Pokud se nezmění omezení kapacity na pět set osob, máme problém s koncerty v Janáčkově divadle, na které už máme prodáno vysoko přes pět set vstupenek. Poprvé však v divadle hrajeme až 19. listopadu, takže uvidíme, co se do té doby změní,“ uvedla Kateřina Konečná.

Ke změnám dochází v programu festivalu Lípa Musica. Koncert s názvem Musica Bohemica: Poezie lidové písně, plánovaný na úterý 6. října do Bartholomeus Gallery&Café v Teplicích, se ruší. Náhradní termín tohoto koncertu bude patrně stanoven až na rok 2021. Koncert s názvem Chvalme Pána plánovaný na neděli 11. října do baziliky Všech svatých v České Lípě se uskuteční se změnou programu. V důsledku přijatých mimořádných opatření a zákazu pořádání pěveckých koncertů nevystoupí původně avizovaný Český filharmonický sbor se sbormistrem Petrem Fialou a sólisty. Místo sborového koncertu festival zařazuje varhanní recitál Vladimíra Roubala.

Český filharmonický sbor Brno vládní nařízení postihnou. „Koncert na festivalu Lípa Musica 11. října byl zcela zrušen, koncert na festivalu Mahler Jihlava byl ve svém původně plánovaném termínu 15. října zrušen také, nicméně jednáme o přesunu na jiný termín ještě v rámci aktuálního ročníku, nejspíš na druhou půli listopadu,“ uvedl Vítězslav Šlahař, který za sbor komunikuje. Všechny ostatní akce – slavnostní koncert 23. října k výročí sboru a závěrečný koncert Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci 24. října – zůstávají zatím nadále v platnosti.

Moravské filharmonie Olomouc se aktualizovaná opatření proti šíření epidemie koronaviru, která podle představitelů tělesa omezují koncerty, při kterých se převážně zpívá, naopak nedotknou. „Nejbližší plánované koncerty proběhnou podle plánu. Na těchto koncertech není program se zpěvem,“ ujistili. Jde 6. října o hudební podvečer pro nastávající rodiče a 8. října o zahajovací koncert abonentní řady Patriot.

Řada vyjádření prezentovaných v médiích je podle pořadatelů koncertů nesrozumitelná a nejasná. Pravděpodobně to vyplývá i z neznalosti o provozu kulturního průmyslu. „Trochu se bojím, že to může mít základ i v částečné neznalosti kulturního prostředí u některých odpovědených politiků…,“ poznamenal Václav Derner a dodal: „V rámci Asociace symfonických orchestrů a profesionálních pěveckých sborů si informace doupřesňujeme, podporujeme se navzájem a hledáme nejschůdnější cesty, jak udržet živé hudební umění a celou hudební komunitu při životě…“

Šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru a skladatel Jan Kučera má s Komorní filharmonií Pardubice provést suitu Luboše Sluky Pod Jezevčí skalou, kde je v jedné části krátce zapojen ženský sbor. Zatím nevím, jak to vyřešíme, řekl. V pondělí je zrušeno představení Dětské opery Praha, která měla ve vyprodaném Stavovském divadle uvést Kučerovu Perníkovou chaloupku. Autora to podle jeho slov mrzí především kvůli dětem, které na tom nechaly v posledním půlroce spoustu práce. Pokusí se proto tento čas využít a natočit CD. Pro portál KlasikaPlus.cz Jan Kučera uvedl: „Vyjadřuji sounáležitost se všemi pěveckými kolegy, kterých se toto opatření dotklo nejvíc. I s vědomím, že orchestrální koncerty, které zatím probíhají, mohou být kdykoli rovněž zrušeny. Držme si všichni z branže navzájem palce!“

K usnesení vlády týkajícího se zákazu akcí, při kterých se převážně zpívá, se vyjádřila rovněž Jednota hudebního divadla. Připojila se ke stanovisku Asociace profesionálních divadel, které zpochybňuje smysluplnost opatření v podobě, ve které bylo vyhlášeno: „Z prohlášení ministra zdravotnictví není jasné, zda má jít o ochranu diváků, či umělců. Pokud mělo jít o omezení činnosti sborových těles, pak ho nelze definovat pomocí formulace ´koncert, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek´. Jak Asociace profesionálních divadel přesně upozorňuje, „činnosti sborových těles v celé šíři se tím nezamezí a zároveň jsou tím poškozeny akce, které by mohly bez problémů proběhnout, jako komorní recitály, operní představení bez sboru a podobně.“

Jednota hudebního divadla apelovala na premiéra, ministra zdravotnictví a ministra kultury, aby rozhodnutí zrevidovali a zároveň doložili jednoznačnými fakty, že je vůbec třeba omezovat sborové zpívání, ať už koncertní nebo v divadle. „Tímto rozhodnutím jsou v současné době poškozeny zásadní kulturní akce, nejvíce dva roky chystaný mezinárodní festival Janáček Brno, jehož náhlé zrušení přinese obrovské ekonomické i umělecké škody v evropském rozměru,“ uvedla. Zároveň se její zástupci pozastavili nad chaotičností, s jakou jsou opatření avizována a vyhlašována, a důrazně varovala před dalším šířením strachu z kulturních akcí, ze zpěvu a podobně, které poškozuje „už tak koronavirovými opatřením zdecimovanou kulturní obec“.

Foto: Pixabay, archiv KlasikyPlus, Marek Olbrzymek

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky