KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Od lišky k Lišce aneb 90 let po Janáčkovi english

„Janáčkova hudba je neodmyslitelně spjata s naším krajem.“

„Akce je zahájena v Hukvaldech a zakončena na ostravském Kuřím rynku.“

„V centru Ostravy zazní od 18.30 scény z Janáčkových oper.“

„Nevím o žádné podobné akci v Česku v den výročí skladatelova úmrtí.“

„Moc se těším na blížící se nastudování Osudu v ostravské opeře.“

Leoš Janáček patří sice celoživotně Brnu, ale jeho život se uzavřel v Ostravě, vlastně nepříliš daleko od rodiště, od Hukvald. Dnešní devadesáté výročí skladatelova  úmrtí se připomíná právě tam – v obci na úpatí Beskyd i v metropoli regionu. Pro portál KlasikaPlus.cz komentuje tento den, ale i svůj vztah k Janáčkovi, hudební ředitel opery Národního divadla moravskoslezského Jakub Klecker.

Ojedinělá akce s názvem Od lišky k Lišce, která se váže k 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka, je zahájena v jeho rodných Hukvaldech a symbolicky bude zakončena na ostravském Kuřím rynku u nově vytvořené sochy skladatele s liškou. V hukvaldské oboře je připraven prvorepublikový piknik. Návštěvníci uvidí nejen přehlídky historických kol, která sem přivezou velocipedisté z Česka i Slovenska, ale budou si moci vyzkoušet samotnou jízdu na různých exemplářích. Na Hukvaldech je také otevřen kostelík, památník i rodný dům Leoše Janáčka, kde proběhnou komentované prohlídky. Ráno se slouží nedělní mše v kostelíku sv. Maxmiliána a poté následuje v 11 hodin koncert prestižního ostravského Benda Quartetu. V úpravě pro smyčcové kvarteto zazní výběr z původně klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku.

Samotná trasa z Hukvald do Ostravy vede přes Dolní Sklenov, Rychaltice, Fryčovice, Brušperk, Starou Ves nad Ondřejnicí, Proskovice a ostravský Bělský les. Start je plánován na 13. hodinu u brány do hukvaldské obory a návštěvníci mohou trasu absolvovat libovolnými dopravními prostředky – jízdními koly, koloběžkami, ale i auty, autobusy nebo pěšky.

Jednotlivé zastávky, kde se budou konat půlhodinové koncerty sestavené z Janáčkova díla, jsou nejprve v Rychalticích v kostele sv. Mikuláše, kde má od 13 hodin varhanní recitál Pavel Rybka se sopranistkou Evou Dřízgovou. Dále se přemísťujeme do Brušperku, kde v 15 hodin ve výletní Hospodě u Hynečků vystoupí brněnský mužský sbor Láska opravdivá z Masarykovy univerzity a dále v Proskovicích na koupališti Kuňkališti, kde v 16.30 zazní Moravské tance a Ukvaldské písně v podání Žesťového kvinteta opery Národního divadla moravskoslezského. Na Jiráskově náměstí, v centru Ostravy, zazní od 18.30 scény z Janáčkových oper v podání kmenových sólistů operního souboru našeho divadla. Jejich „předskokanem“ bude ještě Láska opravdivá se sborem Maryčka Magdónova. Doplňková zastávka je v Bělském lese, kde je od 17.30 přichystán velice krátký hravý program pro děti s názvem Po stopách Janáčkovy Bystroušky.

Není to odvážný počin? Podobné tematické dny bývají spojené spíš s komerčnějšími podněty. 

Odvážný počin to určitě v dobrém slova smyslu je. Na projektu spolupracují jen čtyři lidé a mají k tomu opravdu velmi omezený rozpočet. Za Národní divadlo moravskoslezské, jakožto hlavního pořadatele akce, se nelehkého úkolu zhostila moje kolegyně, dramaturgyně ostravské opery Eva Mikulášková. Obdivuji, s jakým osobním nasazením a odevzdaností se do tohoto projektu pustila a přizvala ke spolupráci zástupce dalších významných institucí našeho kraje – nejen Klub velocipedistů Ostrava-Hrabová, ale Ostravskou univerzitu a samozřejmě Janáčkovu filharmonii jako koordinátora celoročního projektu Janáček Ostrava 2018.

Je Leoš Janáček stále ještě regionální hvězdou, nebo se dá očekávat zájem i přespolních?

Janáčkova hudba je neodmyslitelně spjata s naším krajem. Bohatý program, sestávající z různých skladatelových děl v podání špičkových interpretů, dává jasný signál, že půjde o výjimečnou akci. Věřím, že vyjde počasí a že dorazí místní i přespolní. Nevím o žádné podobné akci v Česku, která by se v den výročí skladatelova úmrtí v takovém rozsahu konala.

Jak vlastně Ostravsko přijímá Leoše Janáčka, když v podstatě prožil skoro celý život v Brně?

Janáčkovy opery bývaly na repertoáru ostravské opery pravidelně a stávaly se kmenovým repertoárem. Důležitou úlohu v uvádění Janáčkových oper sehráli od samého počátku Emanuel Bastl, kreý byl šéfem opery v letech 1919 až 1927, a Jaroslav Vogel, šéf opery v letech 1927 až 1943 a 1947 až 1948. Emanuel Bastl byl iniciátorem první inscenace Janáčkova díla v nově vzniklém Národním divadle moravsko-slezském, kterou byla 1. 11. 1919 Její pastorkyňa. Následovala Káťa Kabanová, jejíž premiéře byl přítomen sám autor. V nastudování Jaroslava Vogla bylo v letech 1929 až 1948 uvedeno celkem 10 inscenací Janáčkových oper, mezi nimi i málo hraná Věc Makropulos a Z mrtvého domu. V návaznosti na významný rok „18“ bude teď naší první premiérou opera Osud, která poprvé v historii zazní na prknech Národní divadla moravskoslezského. Uvedením této opery letos 18. října se Národní divadlo moravskoslezské stane celosvětově druhým divadlem, kde bylo v průběhu jeho historie uvedeno kompletní operní dílo Leoše Janáčka.

Na dnešním koncertě vystoupí sólisté ostravské opery – zpívají Janáčka rádi?

Myslím si, že ano. Všichni naši sólisté, kteří účinkují v rámci našeho projektu, tedy Eva Dřízgová, Anna Nitrová, Václav Morys a Martin Gurbaľ, již v průběhu své pěvecké kariéry nastudovali řadu hlavních postav z oper Leoše Janáčka a dokladem jejich zájmu a obdivu k samotnému skladateli je také výběr těch nejkrásnějších výstupů z oper Káťa Kabanová, Její pastorkyňa a Příhody lišky Bystroušky, které zazní na Kuřím rynku za klavírního doprovodu korepetitorky operního souboru Jany Hájkové.

A Vy? Dirigujete rád Leoše Janáčka?

K Janáčkově hudbě mám velmi vřelý a citový vztah, i když jsem se k ní dostával postupem času. Za hlubší seznámení vděčím svému prvnímu učiteli dirigování, profesoru Evženu Holišovi, který stál u zrodu mnoha inscenací Janáčkových oper v brněnském Národním divadle. Nesmím také opomenout moji první dirigentskou zkušenost v roce 2004 v pozici asistenta dirigenta při nastudování Její pastorkyně. Moc se těším na blížící se nastudování Osudu v ostravské opeře, které bude již mým druhým v pozici dirigenta.

Foto: Národní divadlo moravskoslezské

Veronika Veber Paroulková

Moderátorka, publicistka

Vyrostla v hudebně výtvarné rodině. Vystudovala Právnickou fakultu UK, zpěv na Konzervatoři J. Ježka a soukromě hru na klavír a klarinet. Od 17 let se věnuje moderování a působí za mikrofonem nebo před televizní kamerou bez přestávky dodnes. Pracovala jako moderátorka na Classic FM (dnes Classic Praha), moderátorka zpravodajství v Radiu City, v ČRo Region a Radiožurnálu, poté vedoucí zpravodajství a publicistiky ČRo Region. Připravovala a moderovala pořad Telefonotéka a přenosy koncertů klasické hudby pro ČRo Vltava, publicistický pořad Proti srsti TV Prima, v České televizi pořady Před půlnocí, Před polednem, Studio 6, Politické spektrum, vědecký pořad Milenium a Zprávy ČT 24. V současné době připravuje a moderuje pořad Na návštěvě pro ČRo D-dur, pořady s vědci o vědě pro ČRo Plus a v oblasti klasické hudby příležitostně moderuje pro ČT art. Kromě toho spolupracuje jako moderátorka i s festivaly klasické hudby, s pořadateli koncertů nebo s vědeckými institucemi, psala články o klasické hudbě pro Divadelní noviny. Je spoluzakladatelkou portálu o klasické hudbě KlasikaPlus.cz, kde zároveň publikuje. Kromě klasické hudby je její zálibou golf a fotografování, ráda cestuje, chodí v přírodě, tančí nebo lyžuje. Jako koníčka má i kvalitní vína, vaření a gastronomii. Kde to jde, potkáte ji s fenkou Westíka pojmenovanou Mimi podle Pucciniho Bohémy, se kterou tvoří nerozlučnou dvojici. Její velkou láskou se stal v roce 2020 syn Kubíček. Založení portálu KlasikaPlus.cz považuje za zpečetění svého hlubokého vztahu s vážnou hudbou…Příspěvky od Veronika Veber ParoulkováVíce z této rubriky