KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

PKF – Prague Philharmonia v Lobkowiczkém paláci.
Barytonista Konstantin Krimmel a nový koncertní mistr Michal Sedláček english

„Z pohledu dramaturgického sledu výběru z klasicistních děl vyzněla prezentace tělesa lépe než výstupy mladého talentovaného pěvce.“

„Ve dvou áriích z Figarovy svatby se výkon pěvce zlepšil, zpíval tvárněji, přirozeněji a dramatičtěji.“

„Orchestr završil program skvěle, až mistrovsky zahranou Mozartovou Symfonií č. 22 D dur, KV 181.“

Vedení PKF – Prague Philharmonia přizvalo ke koncertu 13. září 2022 do Císařského sálu Lobkowiczkého paláce německého barytonistu Konstantina Krimmela. Pěvec s rumunskými kořeny, který se vloni stal členem Bavorské státní opery v Mnichově, strhl na sebe v Praze pozornost publika stejně jako Michal Sedláček, umělecký vedoucí a nový koncertní mistr orchestru.

Program zaměřený na díla klasicismu, který je orchestrálním hráčům z pohledu jejich stálého repertoáru nejbližší, nabídl na abonentním koncertu donátorské řady operní a orchestrální hudbu Franze Josepha HaydnaWolfganga Amadea Mozarta.

Před koncertem PKF – Prague Philharmonia si návštěvníci nejdříve prohlédli expozice Lobkowiczkého paláce a posléze se mnozí z nich setkali v komorním koncertním sále, jehož strop zdobí nádherné původní fresky z poloviny 17. století. Zde se opět konal tradiční projekt „Setkání s příběhy umění“, ve kterém kurátoři Lobkowiczkých sbírek odtajňují pro zájemce jejich umělecké poklady.

Ředitelka Správy a edukačních programů Lobkowiczkého paláce Dita Baker pojala svou přednášku „Ztracená počestnost aneb Così fan tutti“ nejen odborně, ale i humorně. Posluchače blíže seznámila s tvůrcem porcelánových sošek, francouzským sochařem Michelem Victorem Acierem (1736–1799), který byl praděd Petra Iljiče Čajkovského, působil v nejslavnější evropské manufaktuře v Míšni a rád se nechal inspirovat obrazy francouzského rokokového malíře Jeana-Baptisty Greuzeho (1725–1805). Styčnou paralelu prolnula s obrazy nizozemského malíře Jana Steena (1626–1679), který se proslavil svými humornými žánrovými scénami. V přednášce Dita Baker vyzdvihla význam skrytých symbolů odkazujících na milostné a společenské vztahy.

Program s orchestrem nastudoval Michal Sedláček, který se od sezony 2022–2023 stává vedle Jana FišeraRomany Špačkové koncertním mistrem PKF – Prague Philharmonia. Absolvent Pražské konzervatoře a Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze vstupuje do prestižního orchestru po svých zkušenostech ze stejné pozice v Plzeňské filharmonii, kde působil v letech 2016 až 2022. Před zahájením nové sezony v Praze houslista uvedl: „Je to největší výzva v mém dosavadním profesním životě – být po boku mimořádných osobností a součástí nejlepší komorní filharmonie u nás.“ Po roční zkušební době bude o jeho setrvání na pozici koncertního mistra hlasovat celý orchestr.

Z pohledu dramaturgického sledu výběru z klasicistních děl vyzněla prezentace tělesa lépe než výstupy mladého talentovaného pěvce.

Po předehře k opeře Duše filozofa aneb Orfeus a Eurydika, Hob. 28/13 Franze Josefa Haydna, ve které interpretačně převážila zejména kontrastní dynamika omezující se na slabou a silnou intenzitu, se představil ve dvou áriích krále Kreona z téže opery barytonista Konstantin Krimmel. Pěvec s poněkud okázalým gesty a teatrálnější mimikou disponoval pěknými a sytými barvami ve střední poloze, ve výškách i hloubkách se mu však hlas až suše ztrácel.

Z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta zaznělo na programu více ukázek operních i orchestrálních. Nejdříve z cyklu Pět kontratanců, KV 609 byly uvedeny první tři – v C dur, Es durD dur. Zahrány byly s vážnějším koncertním přednesem, bez lehkosti a poněkud tíživěji. V nástupech a dokončení frází nebyl orchestr vždy jednotný a nejpřesnější v souhře.

Ve dvou áriích z Figarovy svatby, KV 492, Figara s recitativem Tutto è disposto … Aprite un po‘ quegli occhi a Hraběte Almavivy Hai già vinta la causa se výkon pěvce zlepšil, zpíval tvárněji, přirozeněji a dramatičtěji. Orchestr pěvce interpretačně zvukově nepřekryl, i když akustika v Císařském sále je velmi zrádná. Po předehře k opeře Così fan tutte, KV 588 zazpíval Konstantin Krimmel koncertní árii Rivolgete a lui lo sguardo. Postavu Guglielma ztvárňuje barytonista v letošní sezoně také v Bavorské státní opeře. Když v Praze dozpíval, právem se ozvalo z hlediště „Bravo“.

Mimochodem Konstantin Krimmel získal na období 2021 až 2023 podporu od BBC New Generations Artists, programu zaměřeného na podporu mladých talentů. Do plánů letošní sezony zařadil třicetiletý barytonista své písňové recitály například v Amsterdamu, Berlíně, Barceloně, Kolíně nad Rýnem, Mnichově a Londýně. V oblasti nahrávání spolupracuje pěvec s francouzským labelem Alpha.

Orchestr se poté vrátil k cyklu Pěti kontratanců, KV 609, z nichž dobře zahrál následující a poslední dva v C durD dur. Pěvec se s publikem rozloučil áriemi Papagena z Kouzelné flétny, KV 620. Melancholicky, těžce a ještě s poněkud omezeným spektrem kreativity. Orchestr završil program skvěle, až mistrovsky zahranou Mozartovou Symfonií č. 22 D dur, KV 181. Ve srovnání s předchozím červnovým abonentním koncertem PKF – Prague Philharmonia s jejím hudebním ředitelem a šéfdirigentem Emmanuelem Villaumem a se sólistou na flétnu Jiřím Ševčíkem v Císařském sále, který návštěvníci ocenili dlouhými ovacemi ve stoje, interpretace zářijového programu prezentovaného v rámci donátorské řady posluchače k velkým ovacím nestrhla.

Foto: Petra Hajská

Markéta Jůzová

Hudební a divadelní publicistka, překladatelka

Germanistka, muzikoložka a teatroložka se stážemi na Univerzitě ve Vídni a v Sudetoněmeckém hudebním institutu v Regensburgu, kde vědecky působila a byla moderátorkou, se více než dvacet let věnuje publicistické činnosti. Rozhovory s významnými osobnostmi různých profesí a národností i kritiky, komentáře, recenze, reportáže a studie zveřejňuje v českém a zahraničním tisku. Z pozice asistentky režie spolupracovala s Jiřím Menzelem na inscenacích her W. Shakespeara Sen noci svatojánské a Veselé paničky windsorské před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, u druhé produkce byla i hudební dramaturgyní. Připravovala katalogy pro MHF Petra Dvorského a byla tiskovou mluvčí festivalu. Pro Národní divadlo v Praze edičně zpracovala česko–anglickou programovou brožuru ke světové premiéře dramatu G. Whytea Golem 13. Je autorkou řady koncertních programů a několika pořadů pro ČRo Vltava. Zajímá se o multikulturní a česko–rakouské vztahy. Hraje na flétnu a klavír. Má ráda cestování, horské túry a kondiční plavání. Účastní se environmentálních projektů Nadace monackého prince Alberta II. Publikuje své fotografie.Příspěvky od Markéta JůzováVíce z této rubriky