KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Pohledem Petra Vebera (47)
Mysterium času mezi Anděly english

„Jsme svědky počínajícího postupného přerodu soudobého skladatele v klasika.“

„Jde o kompozičně mistrně vystavěnou volnou variační passacaglii, ale to většina posluchačů neví, nepotřebuje vědět a neřeší.“

„Ocenění pro jedno album ze sféry klasiky, pocitově přilepené spíše na chvostu ceremoniálu, odpovídá realitě.“

Mysterium času Miloslava Kabeláče v nahrávce Marka Ivanoviće a Symfonického orchestru Českého rozhlasu získalo v kategorii Klasika prestižní Cenu Anděl. Dává to smysl v sousedství jmen jako Miroslav Žbirka, Robert Křesťan & Druhá tráva, Calin, Lenny, Lazer Viking, Kalle, Štěpánka Balcarová, Insania, 58G nebo Vypsaná fiXa?

Mysterium času je fascinující, velkolepě prostá, magicky poutavá, koncentrovaná partitura s potenciálem světového díla. Vážná hudba v tom nejkrásnějším slova smyslu. Dílo Miloslava Kabeláče z padesátých let je dosud nedoceněný drahokam evropské symfonické tvorby dvacátého století, zachycující pevný vesmírný řád, který vládne i nad komunistickou totalitou. Náročná skladba, vyžadující soustředěný poslech, ale přesto nepopsatelně uchopitelná a sdělná. Skladba odvíjející se během pětadvaceti minut z ticha ke gradaci a zase zpět. Přítomna je pečlivě propracovaná kompoziční technika. Posluchač ji však nevnímá. Kabeláčova hudba vždy působí především hudebními, tedy vlastně emotivními prvky, ne matematickými postupy.

Panuje poměrně široká shoda v tom, že je tento skladatel vedle Bohuslava Martinů největším českým symfonikem dvacátého století. Jeho symfonie jsou samozřejmě zcela jiné než ty od neoklasika a neoimpresionisty Martinů. Jsou novátorské a současně mimořádně emocionálně působivé. V letech 2011 až 2014 zaznamenali rozhlasoví symfonikové s dirigentem Marko Ivanovićem všech osm symfonií, tuto zásadní část díla Miloslava Kabeláče, pokrývající svým vznikem dobu od roku 1941 do roku 1970. Šlo o počátek splácení velkého dluhu – ke Kabeláčově tvorbě ve znějící podobě, speciálně k symfoniím, se zájemci snažili po desetiletí jakkoli dostat, ale uspokojivá možnost neexistovala. Právě i díky vydanému kompletu jsme svědky počínajícího postupného přerodu soudobého skladatele v klasika.

Že k tomuto počinu přibude i nová nahrávka Mysteria času, bylo od začátku jasné. Jde o kompozičně mistrně vystavěnou volnou variační passacaglii, ale to většina posluchačů neví, nepotřebuje vědět a neřeší. Mnohem důležitější totiž je, že půlhodinová skladba působí emotivně – tím, jak pomalu a nezadržitelně graduje, i rozumově – svým programem, který i v době premiéry v roce 1957 vcelku jasně sděloval, že čas je jedna z mála věcí, které panující totalitní režim nedokáže ovládat. Miloslavu Kabeláčovi se podařilo napsat mimořádně sugestivní dílo reflektující i podněcující filozofické otázky. Hudba přináší slovy nesdělitelný, ale přesto jasný obsah. Od prvních tichých tónů basklarinetu, klarinetu a flétny, od nádherného, téměř neslyšného pianissima houslí proud hudby trpělivě narůstá a komplikuje se. Nemá příběh ani výrazné melodie, ale není racionálně odtažitý. Přidává a střídá další a další nástroje, zahušťuje se, mysticky vypráví, snad o lidském nitru, určitě i o nekonečnu vesmíru… a stává se nakonec téměř jakousi abstraktní symfonickou básní. Opadání za vrcholem už je kratší, ale s důslednou logikou dospěje tam, kde se začalo.

Disk obsahuje ještě tři Kabeláčovy kompozice. Jsou to Hamletovská improvizace, ZrcadleníProměny (Metamorfózy) II chorálu Hospodine, pomiluj ny. Ve třetí je sólistou klavírista Miroslav Sekera.

Ve 32. ročníku cen České hudební akademie figurovalo 14 kategorií. O vítězích rozhodovalo celkem 493 akademiků – hudebníků, producentů, dramaturgů, novinářů a dalších osobností české hudební scény. Každý z nich samozřejmě jen v některé nebo některých kategoriích.

Dává Cena Anděl, udělená interpretům skvělé hudby Miloslava Kabeláče, vůbec nějaký smysl v sousedství jmen jako Miroslav Žbirka, Robert Křesťan & Druhá trávaŠtěpánka Balcarová, ale také Calin, Lenny, Lazer Viking, Kalle, Insania, 58G nebo Vypsaná fiXa…? A v sousedství uvedení Zdeňka Svěráka jako textaře do Síně slávy…?

Z hlediska dosahu a pozornosti patřící a udělované v mladším segmentu většinové společnosti populární hudbě a rocku, ale i jazzu, alternativě a dalším menším žánrům, je ocenění pro jedno album ze sféry klasiky, pocitově přilepené spíše na chvostu ceremoniálu, asi reálně docela odpovídající. Smysl má, i když malý. Z hlediska nesouměřitelnosti cílů a prostředků různých hudebních žánrů a směrů (protože hudba není „jen jedna – dobrá nebo špatná“, ale je především mnohá a různá) míchání hrušek, jablek a švestek smysl jakoby nedává. Nicméně i do světa rockerů, jazzmenů, rapperů a dalších hudebních influencerů může zaznít informace, že nejsou na světě sami: že jsou tu mimo jiné ještě i nějací frakouni, kteří také používají slovo hudba, kteří se snaží s patosem sobě vlastním sdělovat vesměs vážnější věci a kteří v té své bublině vědí, jak na to, a umějí to. A taková informace pro trvalou existenci co nejplnějšího obrazu o světě hudby smysl má.

Foto: Facebook Českého rozhlasu, Vojtěch Brtnický, Zdeňka Hanáková, Facebook – Ceny Anděl

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky