KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Smetanovské dny v Plzni dostojí svému jménu english

„Nejen atmosféru salonů, kde Bedřich Smetana rád hrál na klavír a tančil přiblíží česko-německý komponovaný večer s názvem Vzpomínka na Plzeň.“

„Nad ostatními koncerty ční svým megalomanstvím projekt Smetanománie, který slibuje souborné provedení Smetanova klavírního díla.“

„Kuriózní jsou dva plánované koncerty melodramu.“

Význam 44. plzeňského festivalu Smetanovské dny bude znásoben jak oslavami Roku české hudby, tak i výročím Janáčkova (1854) či Smetanova (1824) narození, které se k němu váže. Účast přislíbili nejen přední zahraniční umělci, ale též klavíristé Ivo Kahánek, Jan Jiraský, Igor Ardašev, kteří společně s dalšími kolegy-klavíristy realizují ambiciózní projekt Smetanománie. Z vokálních souborů se představí Skety a Kühnův dětský sbor, z komorních např. Smetanovo trio nebo České noneto – nejstarší kontinuálně působící těleso na světě. Zahajovacího i závěrečného koncertu se ujme Plzeňská filharmonie. Nedílnou součástí bude jako každý rok mezioborové sympozium.

Byť je oficiální začátek festivalu stanoven na 7. března, různé akce tento termín předcházejí. Výstavu Slavní čeští skladatelé instalovanou v Divadle Josefa Kajetána Tyla je možné zhlédnout dokonce již dnes. V těchto dnech (10. února) se též uskuteční masopustní „prolog“ v režii Plzeňského lidového souboru Mladina. O takřka tři týdny později, 29. února, proběhne 44. Plzeňské mezioborové sympozium na téma Trh a kapitál v české kultuře 19. století. (Příznačné téma v souvislosti s aktuální situací okolo Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla.)

Kateřina Piorecká, vůdčí osobnost letošního sympozia, na tiskové konferenci připomněla unikátnost Smetanovských dnů, jež tkví mj. právě v tematické provázanosti vědeckého mezioborového sympozia s hudebním festivalem, která se pak odráží i v konzistentní dramaturgii. Většinově odborný program sympozia nabídne i referáty „laikům“ přístupné – např. o obchodování s klavírními výtahy v 19. stol. Ve stejný den se otevírá výstava Umění prodat (se), která nastolené téma dále ilustruje.

První březnový den se veřejnosti zpřístupní poslední dvě výstavy. Plzeňská filharmonie v proměnách času, situovaná před Studijní vědeckou knihovnu Plzeňského kraje, nabídne „vhled do aktuální činnosti Plzeňské filharmonie a připomenutí několika osobností více či méně známých, které jsou s tímto tělesem spojeny“, jak se vyjádřil Zdeněk Hazdra, projektový manažer Plzeňské filharmonie. Výstava Bedřich Smetana a Plzeň, jejímž východiskem a zároveň vyústěním se stala kritická edice studentského deníku Bedřicha Smetany, bude k vidění v Západočeském muzeu. V neposlední řadě se uskuteční pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany, symbolicky v předvečer 200. výročí jeho narození.

Slavnostního zahájení Smetanovských dnů se ujme Plzeňská filharmonie (ne)tradičně Mou Vlastí, a to 7. března od devatenácti hodin v prostorách Měšťanské besedy. Ve stejný čas (čtvrtek, 19:00) a na stejném místě se pak 11. dubna hudební dění koncertem Smetana Gala uzavře.

Hned 8. března se v Návštěvnickém centru Plzeňského prazdroje (tematicky, jelikož počátek výroby plzeňského piva spadá do doby Smetanova pobytu) mohou fanoušci crossover koncertů těšit na vokální soubor Skety. O týden později zahraje na stejném místě kytarové duo otec-syn: ŠtěpánJan-Matěj Rakovi. Není-li pivo návštěvníkovi „šálkem čaje“, ještě tu je možnost Degustace dobových sorbetů, která předchází koncert Smetana & Dvořák mecenášům. Nejen atmosféru salonů, kde Bedřich Smetana rád hrál na klavír a tančil (a snad i konzumoval sorbet) přiblíží česko-německý komponovaný večer s názvem Vzpomínka na Plzeň – studentský deník Bedřicha Smetany.

(Nej)mladší hudebníci se dostanou ke slovu hned několikrát. Nejprve 11. března na Přehlídkovém koncertu ZUŠ B. Smetany, pak 14. března (opět v roli účinkujících) na představení Kühnova dětského sboru, a nakonec jakožto diváci mohou navštívit (společně s rodiči) zábavně naučný program připravený Plzeňskou filharmonií To byste nevěřila, co má Mistr nejraději.

Nad ostatními koncerty ční svým megalomanstvím projekt Smetanománie, který slibuje souborné provedení Smetanova klavírního díla. Uměleckým garantem se stal Jan Simon, který navazuje na své zkušenosti s řízením festivalu Dvořákova Praha, konkrétně co se týče souborného provedení skladatelova klavírního díla: „Tehdy jsme to dělali formou klavírního maratonu, a to mě přivedlo k myšlence, […] že obdobná forma je maximálně vhodná.“ Během tří dnů bude v Domě hudby předneseno více než devět hodin čistě klavírního repertoáru. Na projektu spolupracují bok po boku jak známí interpreti (vlastní recitály Ivo Kahánka, Daniela Wiesnera a Jana JiraskéhoMatoušem Zukalem), tak nadějní absolventi a studenti hudebně vzdělávacích institucí napříč republikou.

Souborného provedení se dočká i komorní dílo velikána české hudby, jehož díla dekorují pestrý programu toho či jiného ansámblu. 13. března zahraje v Domě hudby Orbis trio (mj. i v rámci Komorní řady), 18. března Smetanovo trio (které překvapivě nezahraje Smetanu) a 8. dubna vystoupí Talichovo kvarteto. Komorní „třešničku na dortu“ ztělesní 25. března Ballot Quintet. Řada komorních koncertů vyvrcholí Českým nonetem, oslavujícím jubilejní stý rok své existence.

Kuriózní jsou dva plánované koncerty melodramu. Na prvním se představí západočeští soudobí skladatelé včetně Jiřího Bezděka, druhý večer bude patřit starším českým melodramům, včetně Rybáře od Bedřicha Smetany. Věra Šustíková, která se ujala režie obou zmíněných koncertů, na konferenci prozradila, že Rybář byl originálně zamýšlen jako hudba k tzv. živému obrazu.

Pro příznivce divadla a herectví obecně si Divadlo Josefa Kajetána Tyla připravilo operu o Boženě Němcové Jsem kněžna bláznů, na červen je pak plánovaná exkluzivní plzeňská předpremiéra filmu Neslyším ničeho.

Autorem vizuální identity festivalu se stal Michal Kratochvíl: „Vizuál plynule navazuje na akvarelové motivy předcházejících ročníků. Mimořádnost letošního ročníku jsme vyjádřili prolínajícími se akvarelovými barvami české trikolory, nad kterými se táhnou zlaté žíly symbolizující velikány české hudby.“ Jeho smetanovský designový hrneček (nejen na kávu) pak dobře posloužil k pointování motta: „Letos jen se Smetanou!“

Ředitelka festivalu a Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová zakončila tiskovou konferenci poděkováním všem participujícím, od velkých institucí až k jednotlivcům, za spolupráci, bez které by se, jejími slovy, organizačně velmi náročný ročník, neobešel.

foto: Dominik Beránek, Ondřej Pastor, Michal Karban, Facebook festivalu / archivy umělců

Matouš Kos

Klavírista, grafický designér a publicista

Po absolvování Církevního gymnázia v Plzni se zaměřil na umění, k němuž měl, pocházeje z hudebnické rodiny, vždy blízko. Na Konzervatoři Plzeň se věnuje hře na klavír, na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara pak grafickému designu a vizuální komunikaci. Synergii obou studovaných oborů nachází například při tvorbě divadelních plakátů, dále ho fascinují možnosti propojení hudby a (pohyblivého) obrazu. Kromě klasické hudby mu imponuje jazz – svou činností si klade za cíl oba žánry popularizovat.Příspěvky od Matouš KosVíce z této rubriky