KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Unikátní festival židovské kultury úspěšně dojel do cíle english

„Škampovo kvarteto předneslo dva smyčcové kvartety, které oba přinesly vedle silné hudby i silné příběhy.“

„Steve Reich vytvořil v roce 1988 skladbu s názvem Different Trains. Inspirací mu byly vzpomínky na holokaust, útržky vět deportovaných lidí ve vlacích.“

„Vytvořil zvukový pás, zachycující zvuky jedoucích vlaků. Do tohoto pásu museli živě vstupovat hráči Škampova kvarteta.“

Multižánrový mezinárodní festival židovské kultury Štetl fest se loni konal poprvé a letos má za sebou druhý úspěšně ukončený ročník. Od čtvrtka 31. srpna do neděle 3. září se v Brně odvíjel program, který byl nabitý událostmi od rána do večera. Základním tématem byly vlaky, ve kterých Židé buď prchali z rodného Brna, aby zachránili holý život, nebo ty, které je vezly na smrt do „koncentráků“. Na pátém nástupišti brněnského nádraží se začalo a v Besedním domě na koncertě skladby Steva Reicha s názvem Vlaky, v podání Škampova kvarteta, akce skončila. Vše pod hlavičkou Židovské obce Brno za vydatné spolupráce mnoha brněnských kulturních institucí.

„Důstojnost v rozmanitosti“ bylo motto celé akce a její náplň vskutku rozmanitá i důstojná. Poslední koncert se odehrál v Besedním domě a vystoupilo na něm Škampovo kvarteto ve složení Petra Brabcová, Adéla Štajnochrová (housle) Martin Stupka (viola) a Lukáš Polák (violoncello). Renomovaný soubor přednesl dva smyčcové kvartety, které oba přinesly vedle silné hudby i silné příběhy.

Ludwig van Beethoven napsal svůj Smyčcový kvartet č. 13 B dur, op. 130 jako jeden z posledních, v roce 1825. Měl inovační náboj, neboť se původně skládal ze sedmi vět, později se poslední věta Velká fuga stala samostatným opusem a kvartetu zůstalo „jen” šest vět. Jsou kontrastní, ale všechny vylehčené a členové kvarteta si dali záležet na vycizelování intonace i dynamiky. Jednotlivé nástroje spolu vedli laškovné dialogy s vypracovaným frázováním a s výrazovými nuancemi.

Pozornost na sebe strhla především věta čtvrtá Alla danza tedesca. Ta dokonale souzněla se židovským festivalem prostředictvím Beethovenova autografu a jeho strhujícího příběhu. Autor totiž nedlouho po uveřejnění kvartetu zemřel a autografy jednotlivých vět se staly předmětem dědického řízení. Čtvrtou větu však Beethoven daroval svému příteli Karlu Holzovi, od kterého putoval do dalších hudbymilovných rukou, až se dostal do majetku rodiny Petschků, židovské dynastie průmyslníků a obchodníků, přesněji její ústecké větve. Franz Petschek se snažil dostat autograf ze země, bedna však byla zabavena a dostala se na Zemské finanční ředitelství v Brně. Gestapo povolalo vedoucího hudebního archivu Moravského zemského muzea doktora Jana Racka k ověření pravosti, který pravost zpochybnil, aby autograf zachránil. Ten ale přesto propadl Protektorátu a zůstal v Moravském zemském muzeu. Franz Petschek po něm po válce pátral, ale mezitím došlo ke komunistickému převratu. Navrácení autografu rodině v roce 2022 se již Franz Petschek nedožil. Informace o historii autografu na besedě před koncertem podala posluchačům pracovnice Archivu hudebního oddělení Moravského zemského muzea Simona Šindlářová.

Po přestávce zazněla skladba současná, americký skladatel Steve Reich vytvořil v roce 1988 skladbu s názvem Different Trains, tedy Rozličné Vlaky. Inspirací mu byly vzpomínky na holokaust, útržky vět deportovaných lidí ve vlacích, bez kontextu, se kterými pracuje podobně jako Leoš Janáček s nápěvky mluvy. Vytvořil zvukový pás, zachycující zvuky jedoucích vlaků, jejich sirén a do toho vstupujících útržků vět. Ke zvukovém pásu hraje také smyčcový kvartet. Do tohoto pásu museli živě vstupovat hráči Škampova kvarteta a přesně nastupovat v neustále se opakujících motivech minimalistického hudebního projevu. „Je to psychicky nesmírně náročné, zdálo by se, že zahrát jeden opakující se motiv není problém, ale když ho hrajete už popadesáté, tak vidíte v partituře hvězdičky,” smála se na besedě s diváky před koncertem vedoucí kvarteta Petra Brabcová. Umělci předvedli perfektní interpretaci, při které tvořili iluzi dění na perónech i na kolejích při přesunu mnoha vlaků i nervozity cestujících. Toto přesvědčivě podané, emocionálně silné dílo se stalo ideálním zakončením neobvyklého festivalu.

Foto: David Konecny, ŠTETL fest / Facebook

Karla Hofmannová

Hudební a divadelní publicistka, novinářka, kulturoložka

Pochází z Brna, kde žije a pracuje. Vystudovala pěveckou konzervatoř v Brně a kulturologii v Praze. Pracovala na různých pozicích v kultuře, jako zpěvačka, pedagožka, působila v marketingu a managementu kulturních institucí, což ji přivedlo ke kulturní politice a k žurnalistice. V současné době je v důchodu a působí jako nezávislý novinář, píše recenze především na opery a koncerty klasické hudby a realizuje rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se profilují v oblasti kultury. Zajímá se o historii a cestování a jejím velkým koníčkem a relaxací jsou malá vnoučata.Příspěvky od Karla HofmannováVíce z této rubriky