KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

V neděli začíná II. ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby english

​“Jedním z cílů tohoto ročníku je vytvoření kritické edice a praktické vypracování sólového partu Rybova Violoncellového  koncertu jeho sólistou Eduardem Šístkem.“

„Závěr druhého festivalového koncertu bude patřit Aramejskému Otčenáši Jaroslava Krčka,  inspirovanému novým překladem Jana Konfršta.“

„Závěrečný koncert uvede novodobá světová premiéra: Rybových Nešporních zpěvů.“

Interpretace hudebního umění, veřejné disputace ve formě hudební konference a edukační činnosti. Z těchto tří základů a úkolů vyrostl mladý Festival Jakuba Jana Ryby, jehož druhý ročník začne tuto neděli a potrvá  do půlky července. Nabídne pět koncertů s dramaturgickými úvody, procesí k bývalému morovému hřbitovu a žehnání zrestaurovanému kříži na místě, kde byl původně pohřben Jakub Jan Ryba, a následnou mši k poctě sv. Kříže obětovanou za skladatele. Také se chystá celodenní konference – disputace, interpretační kurzy a workshopy završené koncertem jejich účastníků a lektorů. Zároveň organizátoři vypsali skladatelskou soutěž v liturgické vokální či vokálně-instrumentální skladbě. Festival minulý rok v březnu založili Šimon Kaňka, který se stal ředitelem, Josef Vondrášek, Hubert Hoyer, Zdeněk Klauda, který vytváří dramaturgii, Jaroslav Pelikán a Tomáš Janeček.

Zahajovací koncert bude ve znamení Rybovy symfonické hudby a Rybova interpreta – tím je letos mladý violoncellista Eduard Šístek, se kterým je po skončení programu naplánována beseda. Začátek naopak bude patřit dramaturgickému úvodu, kterého se ujme dirigent Zdeněk Klauda. První skladba večera bude po právu z pera slavného rožmitálského skladatele a kantora – Koncert pro violoncello a orchestr C dur. Ten Ryba napsal v roce 1800 a je to jeho nejrozsáhlejší světské orchestrální dílo. Spolu s o rok mladším Velkým koncertem pro housle a orchestr, který jsme mohli v Rožmitále slyšet v loňském roce, jej lze považovat za jeden z vrcholů celé skladatelovy tvorby. Jedním z cílů tohoto ročníku festivalu je také vytvoření kritické edice (urtextu) a praktické vypracování sólového partu sólistou tohoto koncertu, Eduardem Šístkem, který je členem České filharmonie. Poté zazní Symfonie č. 5 B dur Franze Schuberta z roku 1816. Její partitura neobsahuje klarinety, trubky či tympány – je tedy ze všech Schubertových symfonií nejkomornější a z poslechu je znát autorova fascinace W. A. Mozartem. Orchestrem, který je s dirigentem a uměleckým vedoucím Zdeňkem Klaudou spjat od svých počátků, bude L´Armonia Terrena.  Specializuje se na uvádění nově objevených skladeb českého klasicismu. Nahrávka latinského Stabat Mater Jakuba Jana Ryby, která byla pořízena ve světové premiéře, obdržela nejvyšší ocenění Diapason d‘Or. Zahájení festivalu se koná v neděli 28. dubna od sedmi hodin večer v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem.

Ve středu 1. května se bude od 16 hodin v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy konat druhý, komorní, koncert. Dramaturgický úvod si připravila umělecká vedoucí vystupujícího souboru Collegium Marianum, flétnistka, Jana Semerádová, ke které se v programu připojí další členové tělesa: Lenka Torgersen – housle, Andreas Torgersen – viola a Hana Fleková – violoncello. V úvodu zazní flétnový Kvartet D dur, K. 285 W. A. Mozarta, který vznikl na objednávku zámožného Holanďana De Jeana. Následovat ho bude Haydnovo Divertimento D dur, které je jedním z mála důkazů o skladatelově obsazování flétny jako sólového nástroje. Poté zazní Largo a Fuga c moll, K. 404a / BWV 526. Largo z dílny W. A. Mozarta a Fuga od mistra této formy, J. S. Bacha. Má se za to, že tyto dvojice „preludium – fuga“ uspořádal sám Mozart a upravil je pro smyčcové trio. Flétně a houslím bude patřit další skladba – Duetto e moll Carla Philippa Emanuela Bacha a koncert uzavře Rybův Kvartet C dur, patřící do jeho tzv. dvou flétnových kvartetů, kde je part prvních houslí nahrazen flétnou. Inspiraci pro takové seskupení našel autor nejspíš u W. A. Mozarta, ale v hudbě lze nalézt i haydnovské prvky.

Dramaturgického úvodu třetího koncertu utvořeného z duchovních skladeb Jakuba Jana Ryby se ujme letošní jubilant a autor závěrečné skladby Jaroslav Krček. V pátek 10. května v sedm hodin večer ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále zazní Rybovy Novae et liberae cogitationes, které na varhany, na něž skladatel hrával, přednese Adam Viktora. O smyslu duchovní tvorby Ryba uvažoval takto: „Cílem chrámové hudby je vzkřísit bohabojné city shromážděných křesťanů a dodat jim více síly. Dále má církevní hudba tomuto shromáždění vštěpovat pravou zbožnost, posilovat a zachovávat ji v srdcích. Také chce smyslově představit slávu Všemohoucího a povzbudit nás, abychom Boha uctívali. A nakonec vede k tomu, že do ní vetkneme svou celou duchovní bytost, a tak společně s ní zcela odpoutáni od pozemských věcí v duchu prožíváme Boží moudrost, všemohoucnost a lásku.“ Dále v podání L’Armonia Terrena VocaleL’Armonia Terrena Ensemble pod vedením Zbyňka Müllera zazní Offertorium pro III. neděli postní a v sólové interpretaci jednotlivých členů L’Armonia Terrena Vocale návštěvníci uslyší sopránovou árii O Deus ego amo te, basovou Et factus est, Duetto pro soprán a alt O Deus ego amo te a sopránovou árii Offero tibi cor meum. Sólové party zazpívají Tereza Maličkayová – soprán, Jarmila Balážová – alt, Jakub Koś – tenor a Jaroslav Patočka – bas. Blok duchovních skladeb Jana Jakuba Ryby uzavře Offertorium pro VI. neděli postní. Závěr koncertu bude patřit Aramejskému Otčenáši Jaroslava Krčka, ke kterému autor poznamenává: „Aramejský Otčenáš jsem napsal inspirován novým překladem Jana Konfršta, který mne velmi zaujal. Původní partitura je určena pro symfonický orchestr, smíšený sbor a sólo baryton. Vytvořil jsem i komorní verzi.“

Čtvrtý z festivalových koncertů se odehraje ve středu 15. května od 19 hodin na Zámku Březnici. V úvodu promluví jeden ze zakladatelů L’Armonia Terrena a flétnista Jaroslav Pelikán. Po jeho boku se na komorním koncertě představí Rybova juniorka, flétnistka Eliška Hejhalová a s ní  Škampovo kvarteto, které hraje ve složení Helena Jiříkovská a Adéla Štajnochrová – housle, Martin Stupka – viola a Lukáš Polák – violoncello. Na začátek organizátoři zařadili Beethovenovo hravé a veselé Duo pro violu a violoncello Es dur. Jaroslav Pelikán ukáže svůj skladatelský um ve svém Triu pro flétnu, violu a violoncello, ke kterému dodává: „Tuto skladbu jsem psal na podzim 2011. Datum dokončení je 5.10. Důvodem vzniku byla žádost o skladbu v tomto obsazení od mého spolužáka a přítele Jiřího Skuhry (flétnisty Symfonického orchestru FOK), který v souboru tohoto obsazení hrál a potřeboval nový repertoár. Rád jsem vyhověl, protože komorní hudba s flétnou je pro mne odjakživa příležitost k intimní výpovědi. Myslím, že je to podobné, jako pro řadu ostatních skladatelských kolegů se smyčcovým kvartetem. Já jako flétnista mám svůj nástroj asi nejvíc spojený s některými autobiografickými výpověďmi. Podobná tria se smyčcovými nástroji (i když s různým obsazením) jsem napsal 3 a považuji je v rámci své tvorby za díla závažná, i když tu vážnost sděluji někdy „lehčí“ formou. Toto Trio je navíc technicky velmi obtížné pro všechny interprety. Nebyl to záměr, prostě to tak vyšlo. Za povšimnutí stojí „prokofjevovský“ valčík uprostřed volné věty. Tam je, myslím, myšlenkové centrum celé skladby. Chtěl jsem tím vyjádřit poněkud zvláštní představu, že životními těžkostmi a bolestmi nás Bůh tanečním krokem provází na cestě k sobě.“  Beethovenovo Trio pro housle, violu a violoncello c moll, které bude následovat, patří mezi jeho nejzávažnější ze všech tří trií devátého opusu. V návaznosti na druhý festivalový koncert, kde zazní první z Rybových flétnových kvartetů, bude tentokrát na pořadu ten druhý – F dur. Dílo vrcholí v hravé a jiskrné třetí větě, která patří k nejzdařilejším větám známých Rybových kvartetů.

Závěrečný koncert, kterému bude přecházet přednáška Zdeňka Klaudy o významu literárního odkazu Rybova textu, uvede světová premiéra: autorovy Nešporní zpěvy (Pět nedělních žalmů a Magnificat). Půjde tedy o vokálně instrumentální duchovní hudbu. V sólových partech uslyšíme sopranistku Markétu Böhmovou, altistku Lucii Hilscherovou, tenoristu Jakuba Kośe a basistu Václava Jeřábka. Smíšený pěvecký sbor Pražské konzervatoře pod vedením sbormistra Marka ValáškaBarokní orchestr pražské Konzervatoře bude dirigovat Jakub Kydlíček, který je specialistou hry na zobcové flétny. Jak napovídá téma přednášky, půjde o skladby, ke kterým autor napsal český text ve snaze o porozumění zpívaného textu, jak tomu učinil např. ve své Vánoční mši. Tato novodobá premiéra tak ve čtvrtek 20. června od 20:30 v kostele sv. Mikuláše na Malostranském náměstí završí cyklus koncertů druhého ročníku festivalu.

Interpretační kurzy a workshopy se budou konat od 7. do 15. července v Rožmitále pod Třemšínem, a to v oborech kytara, flétna, varhany, sbory a skladba. Koncert účastníků a lektorů proběhne v neděli 14. července od sedmi hodin večer ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále v Rožmitále pod Třemšínem.

V úvodu jsem zmínil skladatelskou soutěž. Jejími porotci jsou varhaník, ředitel chrámové hudby, sbormistr a pedagog Petr Kolař, varhaník, ředitel chrámové hudby, sbormistr a skladatel Josef Kšica, skladatel a pedagog Miroslav Kubička, varhaník, ředitel chrámové hudby, sbormistr, skladatel Vladimír Roubal a skladatel, klavírista, muzikolog, libretista a pedagog Miloš Orson Štědroň. První cenou soutěže bude koncertní uvedení díla vítěze na Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020 a pořízení audiovizuálního záznamu z tohoto provedení v profesionální kvalitě, garantované provedení na českých kůrech a vydání tiskem. Druhá cena skýtá garantované provedení na českých kůrech a vydání tiskem a třetí vydání tiskem. Výsledky soutěže se jako první dozvědí návštěvníci letošního závěrečného koncertu.

Foto: Festival J. J. Ryby, Pražská Konzervatoř

 

Josef Zedník

Zpěvák, publicista

Rodák z Prahy, který vyrůstal v Mladé Boleslavi. Zájem o hudbu ho však přilákal zpět do rodného města. Studoval zpěv na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění (u Prof. Magdalény Hajóssyové). Hrál také na housle a na kontrabas. V mládí o Vánocích při hledání stanic v rádiu namátkou zaslechl krásnou hudbu, která ho doslova fascinovala. Byl to přímý přenos Pucciniho Bohémy z Metropolitní opery s Richardem Leechem a Angelou Gheorghiu. Od té doby je klasická zpívaná hudba jeho největším zájmem. Sólově zpíval v několika českých divadlech, ale jeho vkus se přiblížil zejména k velkým vokálně-symfonickým dílům. Má za sebou tenorové party např. v Mahlerově Písni o zemi, Dvořákově Stabat mater, ale s největším úspěchem se setkal v Brazílii, kde se v Riu představil v Janáčkově Věci Makropulos jako Albert Gregor (dir. Isaac Karabtchevsky) a následně v Sao Paulu v tenorovém partu z Glagolské mše (dir. Osmo Vänskä). Pracoval jako produkční na stanici Vltava (na té mimochodem od té vánoční Bohémy vyrůstal). Také pracoval několik let pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Má rád své nejbližší a pejska Endyho. A jeho koníčkem je dobré víno a s ním spojené cestování.Příspěvky od Josef ZedníkVíce z této rubriky