KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Noční bdění v náručí Drei Engel english

 „S potěšením jsem vnímal zvuk theorby, který se mi při předchozích koncertních setkáních pravidelně ztrácel v orchestrálním zvuku.“

„Kolem sedmdesáti minut komorní hudby bylo zpestřeno dvěma sólovými varhanními exhibicemi.“

„Harmonie vokálního tria byla v závěru takřka hmatatelná.“

Barokní orchestr Collegium 1704 uvedl, jako koncertní pořadatel, ve středu 14. února soubor Drei Engel ve vršovické kulturní křižovatce Vzlet. Program souboru s názvem Temné hodinky, který představoval výběr ze zhudebnění Lamentace proroka Jeremiáše v Leçons de ténèbres od několika skladatelů, dostál svému názvu alespoň ve své scénické podobě. Sál tonul v tmách a osvětleny byly jen party souboru.

Zmíněná vršovická kulturní křižovatka, která zdědila budovu ve stylu art deco prvorepublikového sokolského kina, představuje dnes multifunkční kulturní centrum a kavárnu. Jedním ze tří zakladatelů této nové instituce je barokní orchestr Collegium 1704, který v sále budovy realizuje cykly komorních koncertů. Letošní šestý ročník s názvem Hudební cesty Evropou zahájil koncert souboru Drei Engel. Je to sdružení tří dámských hlasů a hráče na varhanní pozitiv. Hraje na něj Jiří Havrlant. Zpívají Markéta Klaudová (soprán), Pavla Radostová (soprán) a Lucie Karafiátová (alt). Jmenovaná Lucie otevírala koncert velmi příjemným hlasem, který mnohde v průběhu hudebního dění zvroucněl. Jinde nabíral na výraznosti a v harmonii se soprány mírnil jejich expresivitu lahodným témbrem.

Pro koncert Temné hodinky přizval soubor pro posílení continua Jana Krejču, hráče na theorbu, a Michala Raitmajera, který hrál na sedmistrunnou violu da gamba. S potěšením jsem vnímal zvuk theorby, který se mi při předchozích koncertních setkáních pravidelně ztrácel v orchestrálním zvuku. Kolem sedmdesáti minut komorní hudby, neměnné ve své slohové čistotě, ale dramaturgicky pestře složené využitím jednohlasu, duet a trií, bylo zpestřeno dvěma sólovými varhanními exhibicemi. Dobrou sledovanost zajišťovaly i pauzy mezi jednotlivými oddíly, které byly sestaveny z výběru hudby pro poslední tři dny Svatého týdne.

Ze středečních temných hodinek si soubor na úvod vybral Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae Michela Lambertadoprovodil ho dvěma odpověďmi In monte Oliveti H. 111 a Tristis est anima mea H. 126 Marca-Antoina Charpentiera. Následoval verš Jerusalem convertere ad Dominum z hodinek opět Michela Lamberta, který se opakoval po výběru ze středeční třetí lekce Leçons de ténèbres Francoise Couperina a odpovědi Una Hora H. 116 Marca-Antoina Charpentiera. Pro ilustraci originálního výběru je možné konstatovat, že tato odpověď – répons – je šestá po třetí lekci druhého nokturna. Pro Bílou středu jich napsal devět a kompletní oddíl temných hodinek a responsorií, včetně hebrejských písmen či ritornelů, čítá 65 položek. Tento oddíl uzavřela Fuga grave pour l´orgue, kterou zkomponoval Jean Henri D´Angelbert. Fugu hrál Jiří Havrlant v libém zvuku ztichlého intermezza kontrastujícího s nosností zvučných sopránů i altu. Z temných hodinek pro Zelený čtvrtek uvedl soubor do programu třetí lekci Leçons de ténèbres du Jeudi saint H. 109 Marca-Antoina Charpentiera. Pak zvučela sálem opět varhanní hudba Fugue sur même Sujet Jeana Henriho D´Angelberta. A koncert uzavřely temné hodinky Leçons de ténèbres du Vendredi saint H. 110 Marca-Antoina Charpentiera

Nosnost vokálního tria byla vystavěna na soudržnosti sopránů, z nichž jeden či druhý střídavě dominoval v expresivitě a sonoritě vyjádření emotivního náboje veršů. V souzvuku obou vysokých hlasů nebylo lze nic jiného, než najít zalíbení. A harmonie vokálního tria byla v závěru takřka hmatatelná. 

Chtěl jsem se dotknout zřejmé expresivity a mocnosti zvuku, ale při vědomí sledování koncertu z první řady jsem nejspíše nebyl kompetentní ve zvažování dynamiky. S tím souvisí také úvaha o přednesu liturgické hudby jako koncertního programu, který nutně rezignuje na univerzální nivelizovaný projev s atributy pokory a absence sólových ambicí. Nicméně koncert nabídl, také díky scénické rafinovanosti s pohroužením publika do tmy, příležitost k soustředění mysli a zjitření vnímavosti hudebního průběhu; zejména konejšivých charakteristik nástrojů continua, které nikdy neznějí ve forte. Programová brožura koncertu nabídla potřebné informace včetně latinských textů skladeb s českým překladem. Rád jsem si v ní po koncertě listoval.

Foto: Petra Hajská

Rafael Brom

Rafael Brom

Hudební publicista

Dlouholetý hudební redaktor stanice Český rozhlas Vltava, kde působil od počátku osmdesátých let přes třicet let. Byl od začátku i u vysílání stanice Český rozhlas D dur, kde dodnes přispívá k tvorbě programu. Dále publikoval v Týdeníku Rozhlas a v hudebních časopisech. Absolvoval hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze s vidinou práce v oblasti organologie, rozhlasová praxe ale převážila nad badatelskými úmysly. Je mu blízká historie a stavba smyčcových hudebních nástrojů, vedle obligátního seznámení s hrou na klavír v rámci studií získal základy hry na violoncello a trubku. Otec hrával na pozoun a obeznámení s žesťovými nástroji mu vyneslo možnost strávit vojenskou službu jako hráč na lesní roh ve vojenském dechovém orchestru. Od poloviny devadesátých let se díky nabídkám mezinárodní rozhlasové výměny častěji setkával s hudbou vídeňské valčíkové rodiny Straussů, což vedlo roku 1999, jubilejním roce stého výročí úmrtí Johanna Strausse syna, k přímému kontaktu s vídeňskou straussovskou společností, archivem knihovny města Vídně a potomky rodiny. Léta připravoval rozhlasové pořady i články s touto tématikou. Deset let moderoval přímé přenosy Novoročních koncertů Vídeňských filharmoniků a moderoval i přenosy koncertů Rozhlasových symfoniků. Ze sportovních aktivit mu zůstala obliba sledování přenosů kolektivních sportů, tenisu a lehké atletiky. Příležitostně se vrací do přírody, má rád psy a obdivuje koně. Spolupráci s hudebním portálem KlasikaPlus.cz považuje za přirozené a přátelské pokračování své profese.Příspěvky od Rafael BromVíce z této rubriky