KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Festival Janáček a Luhačovice už potřicáté english

Od dnešního dne za pět týdnů začíná jubilejní 30. ročník festivalu Janáček a Luhačovice. Koná se od úterý 11. do neděle 16. července a hudbymilovným hostům a lázeňským návštěvníkům nabídne umělecké zážitky s vybranými díly klasické hudby a také doprovodný program.

Festival bude letos výjimečně zahájen až v úterý 11. července; tradičním odpoledním zastavením u busty Leoše Janáčka s proslovy čestných hostů a uvedením slavnostních fanfár Janáčkovy Sinfonietty v podání Žesťové harmonie Zlín. Večer se na Lázeňském náměstí uskuteční koncert Českého filharmonického sboru Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a pěvců-sólistů Pavly Vykopalové, Marie Vrbové, Petra LevíčkaVáclava Jeřábka. Zazní Dvořákova Devátá symfonie „Z Nového světa“ a dále mimořádné Janáčkovo dílo z jeho vrcholného tvůrčího období – Glagolská mše. Tu autor začal komponovat v Luhačovicích v roce 1926 při svém lázeňském pobytu v Augustiniánském domě.

Středeční koncert 12. července v Lázeňském divadle představí klarinetistu Irvina VenyšeKomorní filharmonii Pardubice s dirigentem Markem Štilcem. V podání Irvina Venyše zazní slavný Mozartův Koncert pro klarinet a orchestr A dur a brilantní skladba Sylvie Bodorové Babadag pro klarinet a smyčce. Komorní filharmonie přednese Staré tance a árie Ottorina Respighiho a Mozartovu Symfonii A dur.

Festivaloví hosté v Lázeňském divadle ve čtvrtek 13. července přivítají Smetanovo trio. Umělci vybrali Klavírní trio C dur, H. 332 Grand trio Bohuslava Martinů, Haydnovo Klavírní trio G dur „All´ Ongarese“ patřící k trojici klavírních trií vzniklých roku 1795. U příležitosti 130. výročí úmrtí Petra Iljiče Čajkovského trio přednese jeho Klavírní trio a moll, op. 50 „Na paměť velkého umělce“.

V pátek 14. července budou hosty festivalu violoncellista Petr Nouzovský a slovenský orchestr Slovak Sinfonietta Žilina pod vedením dirigenta Adama Sedlického. V jejich interpretaci si posluchači vyslechnou Myslivečkovu Sinfonii D dur, Haydnův Koncert D dur pro violoncello a orchestr, z Janáčkovy rané tvorby Suitu pro smyčceskladbu St. Paul Suite, op. 29 č. 2 od anglického skladatele Gustava Holsta, s nímž se Janáček setkal v Praze v lednu 1928.

Sobotní odpoledne 15. července bude věnováno pořadu s názvem Janáčkova klavírní tvorba. O té bude hovořit pedagog JAMU Brno a klavírista Jan Jiraský. Hudební ukázky budou tvořit více než polovinu celého programu. Závěrečný koncert festivalu nazvaný Boemo virtuoso je naplánován na sobotu večer do Kostela Svaté rodiny, jehož důstojné prostory rozezvučí hudba v podání pražského souboru Collegium Marianum pod vedením flétnistky Jany Semerádové. Koncert bude ve znamení virtuozity ve znovuobjevených koncertech nejen Františka Jiránka, jehož skladebné mistrovství protkává vivaldiovsky zpěvná melodie flétny a brilantní pasáže fagotu.

Součástí festivalu je také bohatý doprovodný program, který v letošním roce slibuje například tři výstavy: Janáčkovy cesty, Luhačovice, prameny hudební inspiracePříběhy krajiny a malířů Luhačovic. „Svoje příznivce si najde odpolední koncert staré beskydské muziky Milana Friedla RukyNaDudy, která přinese písně a hudbu z rodného kraje Leoše Janáčka, tradiční komentovaná vycházka dr. Petrákové a Luhačovického okrašlovacího spolku Calma nazvaná „S Calmou za Janáčkem“, odpolední filmové představení Il Boemo, věnované Josefu Myslivečkovi či zájezd do brněnského Památníku Leoše Janáčka,“ uvádějí pořadatelé. Stálé místo v doprovodném programu mají také děti, pro něž bude i letos připravený hudebně výtvarný kurz Dobrodružství s Bystrouškou a odpolední vystoupení dětského folklorního souboru Děcka z Kunovic, kterému budou předcházet Tvořivé dílničky pro děti.

Foto: archiv festivalu

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky