KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

FOK v pestré dubnové nabídce english

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK v příštích dvou týdnech nabídne slavné duo klavíristů v Rudolfinu, vystoupení svého rezidenčního tělesa u Šimona a Judy, pořad v Anežském klášteře zahrnující výtvarné umění, završení cyklu pro děti v Obecním domě a sólové violoncello znovu v kostele sv. Šimona a Judy.

V rámci cyklu Světová klavírní tvorba FOK v Rudolfinu 13. dubna vystoupí Silver-Garburg Duo. Manželé Sivan SilverGil Garburg zahrají na dva klavíry díla Franze Liszta, Franze Schuberta, Camille Saint-Saënse a při příležitosti Roku české hudby také Tři české tance Bohuslava Martinů. Ve stejný den „o kus dál“ v kostele sv. Šimona a Judy vystoupí také sopranistka Eva Hornyáková v doprovodu rezidenčního souboru Pražských komorních sólistů pod vedením Radka Baboráka. Zazní Malá suita pro smyčce, op. 1 Carla Nielsena, Cypřiše pro soprán a smyčce Antonína Dvořáka v úpravě Jiřího GemrotaSmyčcový kvintet C Dur, op. 29 Ludwiga van Beethovena.

V Anežském klášteře se v rámci cyklu koncertů Obrazy a hudba FOK ve čtvrtek 18. dubna představí s komorním programem sólista opery Národního divadla Pavel Švingr a klavírista Zdeněk Klauda. Zazní dílo Johannesa Brahmse, Johanna Sebastiana Bacha a pozoruhodný cyklus písní s názvem Dřevěný Kristus českého skladatele Jana Hanuše.

Rodinný cyklus koncertů Orchestr na dotek FOK, letos s podtitulem Za hudbou do všech koutů světa!, vyvrcholí v sobotu 20. dubna ve Smetanově síni posledním setkáním této sezóny, ve kterém se dětské publikum vydá s orchestrem na západ. Průvodci na této hudební cestě budou herci Marek NěmecJohana Schmidtmajerová. Diriguje Jan Kučera. Koncert začíná v jedenáct hodin dopoledne a je vhodný pro rodiny s dětmi od pěti let.

Violoncellista Tomáš Jamník zavítá i do jarní části sezóny FOK. Jamník je také „organizátor hudebního života“, přičemž jedním z plodů jeho snah je Akademie komorní hudby a její orchestr. Společně s ním z pozice sólisty a pod vedením Václava Lukse 23. dubna v kostele sv. Šimona a Judy provede díla Bacha, MyslivečkaMozarta.

Foto: Facebook / Opera pod májovým nebem, Michal Jakubec, archiv dua, Marek Novotný

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky