KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Irena Pohl Houkalová: Stále intenzivněji vnímám hluboký smysl uměleckého vzdělávání english

„ZUŠ Open už není happening, přináší do veřejného prostoru plnohodnotný festival, který nabízí pestrou dramaturgii a má hluboký smysl i směrem k sociálnímu přesahu.“

„V sobotu v Senátu zazní dvě premiéry kantát Eduarda Douši a Jaroslava Pelikána a též scénické provedení Otvírání studánek Bohuslava Martinů.“

„Každý kraj má svá specifika, která se promítají i do charakteru programů ZUŠ Open.“

Tradiční koncert v Senátu je jedním z vrcholů letošní přehlídky ZUŠ Open, kterou založila mezzosopranistka Magdalena Kožená. Koná se v sobotu 3. června ve Valdštejnské zahradě. V poměru k celkovému programu je to ale jen kapka v moři zhruba pěti set akcí, které děti a učitelé ze základních uměleckých škol po celé republice připravili. Jak v RozhovoruPlus říká ředitelka ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová, letošního ročníku se účastní rekordní počet škol a dětí.

ZUŠ Open pomalu vrcholí, letošní ročník nabízí zas o něco víc akcí než v minulosti a s rekordní účastí čtyř set čtyřiceti škol. Dá se říct, že zájem dětí a rodičů o umělecké vzdělání stoupá?

Především si snad troufám říct, že stoupá zájem škol o spolupráci s festivalem, jehož zakladatelka a patronka je přední operní pěvkyně Magdalena Kožená. Osobně mám z toho radost, protože po sedmi letech dnes neprožíváme happening ZUŠ Open, ale přinášíme do veřejného prostoru plnohodnotný festival, který nabízí pestrou dramaturgii a má hluboký smysl i směrem k sociálnímu přesahu. Jeho prostřednictvím se nám k naší velké radosti daří podpořit zájem veřejnosti i o umělecké vzdělávání.

Jak by se dal projekt ZUŠ Open shrnout pro ty, co ho třeba neznají? Jaká je struktura programu a jeho rozložení?

Celostátní festival ZUŠ Open je největší oslavou uměleckého vzdělávání, která přináší na pět set projektů v celé republice. Základní umělecké školy si na platformě hlavního programu v průběhu dvou týdnů připravují svoje vlastní akce, které cílí na širokou veřejnost, školy otevírají své dveře, zvou veřejnost do výuky a představují výsledky své celoroční práce v kulisách festivalu. Kromě toho přímo ve spolupráci se ZUŠkami organizujeme společné projekty, které propojují školy v regionech a v rámci své dramaturgie také velmi často spolupracují s řadou kulturních institucí a s uměleckými osobnostmi. Takové projekty jsou živým důkazem významné role ZUŠek jako nositelů regionální kultury a její vysoké kvality. Spolupracujeme s MHF Pražské jaro, Národním festivalem Smetanova Litomyšl, Maratonem Hudby Brno, Českou filharmonií, Karlovarským symfonickým orchestrem, Janáčkovou filharmonií Ostrava a řadou dalších institucí. Příkladem určitého vrcholu těchto typů akcí je ZUŠ Open ve Valdštejnské zahradě, kde již tuto sobotu představíme 900 interpretů ze ZUŠ a jejich hostů a přinášíme program napříč všemi uměleckými obory. V souladu se záměrem podpořit a představit ZUŠ jako instituce, které se přímo prostřednictvím uměleckého vzdělávání podílejí na výchově mladé generace ke společenské odpovědnosti, pořádáme řadu projektů se sociálním přesahem.

Ano, novou tematickou linkou ZUŠ Open je i pomoc nebo charita, o co přesně jde?

Pod mottem „ZUŠ Open pomáhá“ se konají zejména koncerty duchovní hudby, jejichž výtěžek z dobrovolného vstupného je určen ve prospěch charitním a neziskovým organizacím, které provázení, vzdělávání a pomoci těm nejzranitelnějším z nás zasvětily svoji činnost a životy. Například prostřednictvím akce Společně pro Neratov se nám podařilo vygenerovat částku 100 000 Kč ve prospěch Sdružení Neratov, které dlouhodobě pečuje o blízké s handicapem či těžkým životním osudem. V rámci podpory ZUŠ jako prostředí, které je otevřené pro práci s talentem dětí bez ohledu na jejich potenciální zdravotní handicap či sociální znevýhodnění pořádáme společně projekty se zapojením žáků speciálních škol či dětmi z dětských domovů. Součástí ZUŠ Open jsou taktéž od jeho prvního ročníku produkce v nemocnicích, léčebnách či domovech seniorů, což je činnost, které se velká část ZUŠ dlouhodobě věnuje.

Co je podmínkou pro to, aby se ZUŠ mohla zúčastnit?

Stačí zájem a otevřenost ke spolupráci.

V sobotu 3. června je před vámi jeden z vrcholů programu, tradiční koncert v Senátu, jak bude letos vypadat?

Program zahájí už ve čtvrt na jednu odpoledne „Rej múz“. Během odpoledne nejmladší umělci rozehrají doslova celou zahradu. Těšit se můžeme na koncerty, taneční i divadelní vystoupení nebo výtvarné workshopy. Nabitý program v režii žáků základních uměleckých škol završí slavnostní večerní koncert od 19 hodin v sala terrena Valdštejnské zahrady, na kterém mladí interpreti uvedou dvě premiéry kantát Eduarda DoušiJaroslava Pelikána a též scénické provedení Otvírání studánek Bohuslava Martinů Hosty programu budou operní pěvec Roman Janál či herec Svatopluk Schuller.

Akce ZUŠ Open se konají po celé republice, dá se říct, že mají různý regionální punc?

Rozhodně, každý kraj má svá specifika, která se promítají i do charakteru programů ZUŠ Open. Jsem ráda, že vedení krajů, měst a obcí festival ZUŠ Open vnímá jako mimořádný projekt, na který jsou hrdí.

Jaké jsou ohlasy lidí a rodičů?

Těší mne, že ze všech produkcí, na kterých jsem byla osobně, odcházelo nadšené publiku a též šťastní účinkující. Zájem veřejnosti o festival vnímám rok od roku intenzivněji a mám z toho upřímnou radost. Rodiče žáků většinově skvěle spolupracují a jsou na své děti hrdí, a tak to má být.

Znamená ZUŠ Open pro děti i nějaké následné příležitosti?

Především to je pro všechny děti unikátní možnost být součástí intenzivní a sdílené radosti z umění. Řada dětí má taktéž poprvé možnost být součástí něčeho velkého, zažít úspěchy a vnímat inspiraci druhých, podílet se na výjimečném díle. Řada nadaných žáků se hlásí do Stipendijní Akademie MenART, se kterou festival úzce spolupracuje, ostatně já sama v Akademii vedu sekci klasické hudby. Cílem festivalu je prohloubit spolupráci napříč školami, to se daří, a tak i mimo festival díky ZUŠ Open vznikají další spolupráce a tím i možnosti pro děti.

Ty sama učíš v ZUŠ Pštrossova v Praze 1, tedy žiješ s dětmi intenzivně celý rok. Pozoruješ nějaké generační vlny a výkyvy ve výkonech, nebo jsou české děti průběžně na vysoké úrovni?

Já sama zejména vnímám to, jak je pro děti rozvoj jejich skutečné kreativity a nadání zcela zásadní. Současné generaci dětí a mládeže nezávidím, vnímám, s čím vším se díky nám, dospělým, musejí vyrovnávat, těžká společenská situace, přehlcení digitálními technologiemi, časté krize v rodině, rozklad mnohých hodnot a tím i jistot znamená pro dnešní děti zátěž, která se přirozeně projevuje v jejich psychice i rozvoji. O to intenzivněji vnímám hluboký smysl uměleckého vzdělávání ve všech jeho aspektech. Jinak já jsem zastáncem názoru, že každé dítě má určité umělecké nadání a je úkolem nás, pedagogů, zejména u těch malých, jej včas rozeznat a dále rozvíjet.

ZUŠ Open se stala už stálicí, kam vlastně projekt má a bude směřovat?

Já osobně vnímám nutnost finanční stability festivalu tak, aby se mohl rozvíjet sám o sobě, mohl zúčastněným školám poskytovat na nejvýš profesionální zázemí a též prohlubovat cílený rozvoj kvality a hledání správných odpovědí na současné výzvy 21. století uměleckého vzdělávání. Ve spolupráci s vedením AZUŠ, která je naším partnerem ve všech aktivitách, otevíráme též témata navýšení kapacit ZUŠ, tak, aby tento systém byl udržitelný a zachovával si svoji kvalitu, vzdělávání dětí se zdravotním handicapem, sociálním znevýhodněním či z náhradní rodinné péče. To jsou témata, která já osobně vnímám za důležitá a ráda bych byla tím, kdo jejich rozvoj bude úspěšně ve spolupráci se ZUŠkami podporovat. Jsem nesmírně vděčná za efektivní spolupráci s řediteli a kolegy pedagogy ze základních uměleckých škol a současně vnímám ještě mnoho práce, které máme před sebou.

Foto: archiv Zuš Open

Veronika Veber Paroulková

Moderátorka, publicistka

Vyrostla v hudebně výtvarné rodině. Vystudovala Právnickou fakultu UK, zpěv na Konzervatoři J. Ježka a soukromě hru na klavír a klarinet. Od 17 let se věnuje moderování a působí za mikrofonem nebo před televizní kamerou bez přestávky dodnes. Pracovala jako moderátorka na Classic FM (dnes Classic Praha), moderátorka zpravodajství v Radiu City, v ČRo Region a Radiožurnálu, poté vedoucí zpravodajství a publicistiky ČRo Region. Připravovala a moderovala pořad Telefonotéka a přenosy koncertů klasické hudby pro ČRo Vltava, publicistický pořad Proti srsti TV Prima, v České televizi pořady Před půlnocí, Před polednem, Studio 6, Politické spektrum, vědecký pořad Milenium a Zprávy ČT 24. V současné době připravuje a moderuje pořad Na návštěvě pro ČRo D-dur, pořady s vědci o vědě pro ČRo Plus a v oblasti klasické hudby příležitostně moderuje pro ČT art. Kromě toho spolupracuje jako moderátorka i s festivaly klasické hudby, s pořadateli koncertů nebo s vědeckými institucemi, psala články o klasické hudbě pro Divadelní noviny. Je spoluzakladatelkou portálu o klasické hudbě KlasikaPlus.cz, kde zároveň publikuje. Kromě klasické hudby je její zálibou golf a fotografování, ráda cestuje, chodí v přírodě, tančí nebo lyžuje. Jako koníčka má i kvalitní vína, vaření a gastronomii. Kde to jde, potkáte ji s fenkou Westíka pojmenovanou Mimi podle Pucciniho Bohémy, se kterou tvoří nerozlučnou dvojici. Její velkou láskou se stal v roce 2020 syn Kubíček. Založení portálu KlasikaPlus.cz považuje za zpečetění svého hlubokého vztahu s vážnou hudbou…Příspěvky od Veronika Veber ParoulkováVíce z této rubriky