KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Kateřina Englichová a Markéta Čepická se souborem Barocco sempre giovane english

Komorní soubor v překladu zvaný Baroko stále mladé přivítá na svém abonentním koncertě ve čtvrtek 23. listopadu přední českou harfistku Kateřinu Englichovou, další sólistkou večera pak bude členka Barocco sempre giovane a zároveň koncertní mistryně Komorní filharmonie Pardubice Markéta Čepická. Koncert začíná v devatenáct hodin ve Společenském sále pardubického zámku.

Večer přinese díla s jednou výjimkou v chronologickém pořadí. Začne se příznačně v době baroka a J. S. Bach bude reprezentován Partitou č. 3 E dur, Koncert pro harfu a smyčce B dur, op. 4: č. 6 náleží do händelovské sbírky děl. Od Josepha Haydna zazní Koncert C dur pro housle, smyčce a continuo Hob. VIIa:1, Fantazie pro housle a harfu op. 124 je z pera Camilla Saint-Saënse. Dále umělci interpretují Debussyho Dva tance pro harfu a smyčce a také diváci uslyší Koncertní hudbu pro harfu sólo a smyčcový orchestr, op. 177 Zdeňka Lukáše. Na konec bude představen Koncert e moll pro housle, smyčce a continuo, RV 278 Antonia Vivaldiho.

Dva hosté se představí i 21. prosince na předvánočním koncertě souboru. Sopranistka Marie Fajtová a flétnista i dirigent Jakub Kydlíček obohatí zvuk tělesa Barocco sempre giovane v prostoru Hudebního sálu radnice v Pardubicích. Interpretována budou díla Bachova, Fiorenzova a Vivaldiho. A tradiční svatoštěpánský koncert nabídne největší umělecké obsazení. Kromě pěveckých sólistů Markéty CukrovéRicharda Samka vystoupí také dva pěvecké sbory Iuventus CantansCantando Skuteč pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky. Všichni spolu zahrají a zazpívají Sukově síni pardubického Domu hudby mimo jiné v dílech Bachových a Händelových.

Foto: Ilona Sochorová, Facebook souboru

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky