KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Oslava 450 let olomoucké univerzity výjimečným koncertem v tamní filharmonii english

„Moderátorka připomněla, že se jedná o oslavu druhé nejstarší české univerzity v druhé nejstarší české filharmonii.“

„Materiál původní skladby je originálně modifikován, fluidně dobarvován, vetkán do vzdušných mlhovin.“

„Sólistka Hana Kotková byla již s úvodními tóny plně soustředěna, pokyvujíc do rytmu s jemnou mimikou ve tváři reflektující aktuální náladu kompozice.“

Koncertem ve výjimečný den, v pátek 17. listopadu, oslavila Univerzita Palackého 450. výročí od svého založení společně s Moravskou filharmonií Olomouc. Program tvořený převážně skladateli a interprety spojenými s hanáckou metropolí nabídl premiéru společné skladby Jana Vičara, Tomáše Hanzlíka, Marka Keprta a Víta Zouhara, houslový koncert absolventa olomoucké univerzity Antonína Vranického v interpretaci olomoucké rodačky Hany Kotkové a první symfonii Dmitrije Šostakoviče.

Úvodním slovem zahájila večer v do posledního místa zaplněném sálu Reduta po zaznění státní hymny v podání filharmoniků moderátorka Českého rozhlasu Vltava, která připomenula fakt, že se jedná o oslavu druhé nejstarší české univerzity v druhé nejstarší české filharmonii, a dodala, že obě instituce spojuje píle, práce, houževnatost a profesionalita. Následně předala rektorovi Univerzity Palackého Martinu Procházkovi, který zdůraznil, že hodnoty jako svoboda a demokracie se vždy pojily se studentstvem, a právě to bylo hybnou silou v obou zásadních revolučních rocích – 1939 i 1989. Zdůraznil, že hlavní rolí univerzity je právě péče o tyto hodnoty a důležitost kritického myšlení, které je právě v současných těžkých a nevyzpytatelných dobách tak podstatné. K mikrofonu následně pozval vyučující matematiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, horolezkyni a čerstvou držitelku Medaile Za zásluhy 1. stupně udělenou prezidentem Petrem Pavlem Dinu Štěrbovou. Ta připomněla nezbytnost vzdělání, trefně přirovnala horolezectví, které je hlavně o síle vůle a vnitřních hodnotách, ke studiu na univerzitě, a také nabídla svou zkušenost s návštěvami zemí třetího světa v sedmdesátých letech a bídou, kterou přináší totalitní režimy. Závěrem úvodní oficiální části biskup Mons. Josef Nuzík požehnal univerzitě, poděkoval Jezuitům za její založení, dalším generacím za její udržení a vedení i v nelehkých časech a studentům i pedagogům popřál, aby v dnešní hektické době zvládli skloubit čas pro studium a zábavu.

Po studentské hymně Gaudeamus Igitur, která zazněla z úst Akademického sboru Univerzity Palackého, přišla řada na premiéru společné skladby čtveřice skladatelů Jana Vičara, Tomáše Hanzlíka, Marka KeprtaVíta Zouhara Templum Honoris, neboli Chrám cti. Rozmanitá orchestrální suita složená ze čtyř částí (každý ze skladatelů se zhostil jedné z nich) přináší jednotlivé skladatelské profily a zároveň metaforicky poukazuje na rozmanitost vědění a přístupů k myšlení. Úvodní část Maestoso, která je dílem Jana Vičara, začíná hlasitými fanfárami, dramatickým forte tympánů a virblu. Pizzicata violoncell, jež působí jako zmatek v mysli člověka, přebírají housle a violy. Úderem gongu a dlouhým tónem flétny přichází klidná část s nízkou dynamikou, která jako by naznačovala únik z onoho zmatku a společně s virblem přichází nádherný, vznešený motiv dechů. Moderně až nonartificiálně působí Honoris cupiditas Tomáše Hanzlíka, kterou nejlépe vystihuje nadějeplná a majestátní atmosféra. Je plná krásných a líbivých motivů a melodií neobarokního ražení, zejména ve smyčcích a klavíru. Působivé plochy dechů doplňuje rytmicky výrazná hra perkusí. Skrjabinovou stejnojmennou drobnou klavírní skladbou inspirovaná část Désir, neboli Touha, v tomto případě po vědění a moudrosti, v níž Marek Keprt předvedl v tom nejlepším světle své kompoziční schopnosti v oblasti klasické soudobé hudby, začíná jemným, záhadným tématem. Materiál původní skladby je originálně modifikován, fluidně dobarvován, vetkán do vzdušných mlhovin. Tato část suity je naplněna množstvím netónových airsoundů smyčců a různým švitořením, vydechováním do žesťových nástrojů a halasením členů orchestru. Vůči předchozí části velmi jemná a kontrastně působící závěrečná část Munificentia Víta Zouhara začíná lehce snivým motivem trumpet a lesních rohů, k nimž se připojují sentimentální plochy smyčců. Majestátní a pozvolna gradující myšlenka smyčců, která setrvá až do konce skladby, přináší emoci radosti a je postupně rozpracovávána různými nástrojovými sekcemi.

Houslový koncert č. 7 C dur, op. 11 Antonína Vranického příznačně korespondoval s atmosférou celého večera. Sólistka Hana Kotková byla již s úvodními tóny první věty naladěna na vlnu orchestru a plně soustředěna, pokyvujíc do rytmu s jemnou mimikou v tváři reflektující aktuální náladu kompozice, až do chvíle drobných staccat smyčců, kdy přichází její sólový part, jenž naprosto přesně rytmizovala a poctivě procítila. Hravý, veselý, skočný motiv druhé věty hraje Kotková energicky, a její melodii následně přebírají smyčce. Čistota její hry je neskutečná, něžná, elegantní a technicky naprosto skvělá. Bravurně střídá rychlé běhy, staccata, legata i pracuje s dynamikou. Vznešený motiv závěrečné části následuje virtuózní hra Kotkové, kterou si umělkyně, zdá se, velmi užívá.

Závěr večera patřil po pauze Symfonii č. 1 f moll, op. 10 Dmitrije Šostakoviče. Již od prvních taktů navodil dirigent Tomáš Brauner svými velkými a energickými gesty napínavou atmosféru, která je pro Šostakovičova díla charakteristická. Jednotlivé nástrojové sekce orchestru předvedly excelentní technickou dovednost a citlivost v interpretaci. Dechové nástroje vytvořily výrazné kontrasty mezi lyrickými pasážemi a vysoce dramatickými úseky, což podtrhlo ironické podtóny skladby. Smyčcové sekce excelovaly a spolu s dřevěnými nástroji utvářely bohatý zvukový plášť, který přispíval k tenzi skladby. První věta, s jejími rychlými a kontrastními úseky, byla podána s nesmírnou energií a precizností, a evokuje vaudeville a divadelní hudbu. Druhé téma je zdánlivě valčíkové (perfektně zahraná melodie flétny, která se následně proplétá dalšími sekcemi orchestru). Druhá věta přinesla melancholii emotivní hloubky a vnitřního boje ve violoncellech a kontrabasech, než začalo zběsilé scherzo s klarinetem. Klavír se poprvé představuje rychlými běhy, než se v následující části navrátí poněkud smutnější nálada. Třetí věta začíná ztemnělým hobojovým sólem, které přechází do sóla violoncella a směřuje k vyvrcholení. Rychlou bubenickou figurou se dostáváme rovnou do závěrečné věty. Po další pochmurné pasáži hudba náhle vstupuje do části s nápadně rychlou melodií klarinetu a smyčců. Tato část dosahuje zuřivého vrcholu, po kterém však nastane klid. Následující pasáž kulminuje fortissimem na tympány, rytmickým motivem, který se objevil již ve třetí části. Pasáž pro sólové violoncello a tlumené smyčce chytře využívá tento motiv a spěje do codové části, která zakončuje dílo fanfárovými figurami v žestích.

******

Foto: Filip Jančo

Filip Rabenseifner

Muzikolog, hudebník a publicista 

Je absolventem dvouoborového bakalářského studia muzikologie a žurnalistika na Univerzitě Palackého, nyní pokračuje studiem navazujícím magisterským v kombinaci muzikologie – mediální studia. Primárně se věnuje hudbě populární, ať už teoreticky, tak především jako aktivní interpret –kytarista. Spektrum jeho hudebního zájmu je však mnohem širší, zahrnuje tak rovněž hudbu artificiální s důrazem na 20. století a současnost. Od roku 2021 je součástí organizátorského týmu festivalu soudobé hudby MusicOlomouc, a také příležitostným technikem Moravské filharmonie Olomouc. Dále se věnuje publikační činnosti, v minulosti například přispíval jako recenzent do časopisu Fullmoon, reflektujícího populární hudební scénu u nás i v zahraničí, nebo online verze časopisu Harmonie. Na Katedře mediálních a kulturních studií a žurnalistiky působí také jako editor a správce facebookové stránky zpravodajsko-publicistického portálu Pres.UPmedia.cz. V rámci projektu Novinářský inkubátor byl vybrán, aby se jako reportér zúčastnil pražského Metronome Festivalu a mohl tak posunout svou novinářskou tvorbu na další úroveň.Příspěvky od Filip RabenseifnerVíce z této rubriky