KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Písně k harfě spolku Lieder Company Prague english

Druhý koncert letošní sezóny Lieder Company Prague vzdá v neděli 30. dubna hold ženským autorkám – skladatelkám i básnířkám. Ve světové premiéře zazní cyklus skladatelky Sylvy Smejkalové. Interprety tohoto hudebního setkání budou sopranistka Irena Troupová, tenorista Ondřej Holub a sóloharfistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu Lydie Härtelová. Akce se bude konat v prostoru Clubu Salsita na pražském Smíchově. Všechny skladby zazní v originálních jazycích, provázeny českými titulky.

Úvodní část nedělního programu spolku Lieder Company Prague je věnována hudbě žen, které ve své době na počátku devatenáctého století patřily většinou k význačným a uznávaným osobnostem. Postupem času však jejich sláva zapadla a byla zastíněna většinou výraznějšími osobnostmi – povětšinou muži. Vedle písní A Lady of Fashion od anonymní britské autorky zaznějí i písně významné operní a především oratorní pěvkyně Harriet Abrams, kterou při svém pobytu v Británii doprovázel na klavír i Joseph Haydn, či ve své době údajně nejlépe placené operní pěvkyně a skladatelky Marie Malibran.

Do programu byly zařazeny i autorky francouzské, z nichž Markýza Jeanne-Renée de Travanet, které byl na svatbě svědkem sám Ludvík XVI., vytvořila píseň, jež je výpovědí tohoto krále, revolucionáři dovedeného k popravě. Je možné, že jí text sám diktoval, neboť datace její písně připadá na dva dny před jeho cestou ke gilotině.

Významnou skladatelkou, jejíž opery uváděla na počátku devatenáctého století pravidelně i pařížská Opera Comique, je Edmée Sophie Gail, pěvkyně, kterou její koncertní cesty zavedly do mnoha zemí Evropy. Důležitou osobností byla rovněž Charlotte Duchambge, která mimo jiné studovala u Jana Ladislava Dusíka nebo u Luigiho Cherubiniho. Nélia Maillard byla považována za výrazný pěvecký talent, zpěv vyučovala na École Royale de Musique et de Déclamation Lyrique, předchůdkyni Pařížské konzervatoře.

Všechny zmíněné anglické a francouzské autorky upadly téměř v zapomnění. Jejich písňová tvorba zpracovávala různé básně a v mnoha případech byla zkomponována přímo pro zpěv a harfu. Tato nevšední kombinace však byla inspirací i dalším autorům. „Pro tento koncert jsme proto vybrali díla jejich mladších krajanů – anglického skladatele Benjamina Brittena a francouzského skladatele, kterého čeští posluchači znají především z jeho varhanní tvorby, totiž Louise Vierna,“ uvedl předseda spolku, skladatel a klavírista Jan Dušek. Jak připomněl, Benjamin Britten byl velkým obdivovatelem lidových písní. V šesti sbírkách upravil pro zpěv a klavír písně z britských ostrovů, ale i písně francouzské. Zcela výjimečný je však cyklus Osmi úprav lidových písní pro vyšší hlas a harfu, který vznikl v roce 1976. V brilantních a působivých aranžích využívajících veškerých technických možností harfy se objevují netradiční písně rozličných nálad – od komiky až po téma smrti či nenaplněné lásky. Jedna píseň na koncertě dokonce zazní v původní velštině.

Skladatel Louis Vierne zkomponoval svůj cyklus Čtyř řeckých básní na texty básnířky Anny de Noailles v roce 1930 pro zpěv a harfu. Právě její barevnost a časté paralelní postupy dodávají písním impresionistický nádech a evokují tak antické Řecko, ke kterému je odkazováno i ve zmíněné poezii.

Náznakům impresionismu se neubránila ani skladatelka Sylva Smejkalová, která pro tento koncert zkomponovala cyklus A la faveur de la nuit pro soprán, tenor a harfu. Zvolila surrealistické milostné básně francouzského básníka Roberta Desnose, který zemřel v roce 1945 v českém Terezíně. Tento cyklus zazní ve světové premiéře, zájemci se mohou od autorky více dozvědět ve videu, které naleznou zde.

I v dalších koncertech sezóny se bude Lieder Company Prague věnovat ženám – skladatelkám: pro letošek pořadatelé objednali celkem čtyři díla od autorek různých generací.

Hned na květnovém koncertě, zaměřeném na duchovní mariánské písně, zazní v premiéře dílo Olgy Ježkové pro soprán, mezzosoprán, housle a varhany. V premiéře Irena TroupováLucie Hilscherová s varhanicí Lindou Sítkovou uvedou též skladbu Jana Bernátka. Řada dalších děl byla minulým režimem umlčena a zaznějí většinou v pomyslné obnovené premiéře. V několika z nich se k interpretům přidá i přední český houslista Štěpán Ježek, syn zmíněné skladatelky.

Zásadním počinem sezóny však bude uvedení kompletní písňové tvorby dvou autorů, od jejichž narození v letošním roce uplynulo sto let: Viktora KalabiseGyörgye Ligetiho. Jejich písně zaznějí ve své úplnosti na koncertě 25. června v interpretaci Jany Sibery, Ondřeje Holuba, Romana JanálaVojtěcha Šembery, a to ve spolupráci s klavíristy Janem Duškem a Bohumírem Stehlíkem.

Na odpoledním koncertě 19. listopadu poté zazní i Kalabisovy písně určené dětským zpěvákům, na něž byl vyhlášen konkurz. Více informací o něm je možné nalézt na stránkách, pro tuto příležitost speciálně vytvořených. Program tohoto koncertu bude doplněn o písně od PoulencaMartinů a v premiéře od Darji Kukal Moiseevy, určené sice dospělým interpretům, ale dětským posluchačům. Vystoupí v nich Lucie Hilscherová a Ondřej Holub za doprovodu klavíristů Jana Duška a Bohumíra Stehlíka.

Koncerty v září a v prosinci budou věnovány autorům romantickým, zaznějí méně známé písně od Čajkovského, RachmaninovaRimského-Korsakova v interpretaci Jany Hrochové, Romana Janála a klavíristy Karla Košárka. V prosinci pak písně Brahmsovy, GriegovyRegerovy v podání Lucie Hilscherové, Robina Červinka, violisty Ondřeje Martinovského a klavíristy Miroslava Sekery.

Říjnový koncert bude sondou do repertoáru určeného zpěvu se smyčcovým kvartetem, kromě děl Paula Hindemitha, Ottorina RespighihoViktora Ullmanna uvedou Irena Troupová a Jana Hrochová v doprovodu brněnského Graffova kvarteta i dvě premiéry skladeb Miloše ŠtědroněTerezie Švarcové.

Foto: Pixabay, Michal Fanta (upraveno), archiv spolku (Facebook)

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky