KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

PKF završila cyklus s Lobkowicz triem, Janem Čmejlou a Janem Fišerem, tentokrát violistou english

„Kantabilní vklad, zejména violoncella, ale také violy houslí, dokreslil inovativní pojetí díla, které takto ztratilo svou obvykle skromnou prezentaci introvertního charakteru.“

„Po krátkém úvodním tématu v majestátním, klidném tempu provedl pianista neomylně sedmnáct variací, nabitých prstovou ekvilibristikou a obdařených mnoha tempovými proměnami.“

„Autor připsal čtyřem větám svého díla tempové údaje v němčině a soubor je tlumočil přibližně věrně. Totiž s vlastní představou vášně, rezonancí významu ‚empfindung‘, kterou bych nazval rovnou ‚vcítěním‘, s ohněm, který jsme slyšeli už v úvodní Mahlerově juvenálii.“

Komorní cyklus 29. koncertní sezóny PKF – Prague Philharmonia se uzavřel koncertem v Barokním refektáři Profesního domu MFF UK v pondělí 5. června 2023. Tento závěrečný a v jistém smyslu slova slavnostní večer měl nevšední dramaturgii. Program začínal kvartetní větou, pokračoval dvěma klavírními skladbami, první z nich pro klavír na čtyři ruce, a byl uzavřen klavírním triem. Gradaci, potřebnou pro přitažlivý obsah, netvořila četnost členů souboru od sólisty po ansámbl, ale její dynamika. V centru pozornosti se tak ocitl mimořádný výkon mladého klavíristy a suverénní výkon tria, které program uzavíralo.

Koncertem provázela dramaturgyně komorního cyklu Martina Sermain, která formou živé audio-programové brožurky (program byl samozřejmě k dispozici i obvyklém papírovém vydání) přiblížila publiku jednotlivé skladby. V průběhu koncertu pak vyzdvihla v krátkém slavnostním proslovu mecenášství sponzorů, ale kytici doprovázející poděkování paní Karle Lažanské jí obdarovaná promptně vrátila se slovy, že ona také zasluhuje kytici za svou péči o celý cyklus. V této atmosféře sounáležitosti a při vyprodaném sálu se auditoriu dostalo excelentního výkonu účinkujících.

Úvodní skladbou programu byl Klavírní kvartet a moll Gustava Mahlera, vzácně provozovaná Kvartetní věta pro housle, violu, violoncello a klavír, mladistvá práce skladatele z doby studia na vídeňské konzervatoři. Nedlouhý opus hrálo Lobkowicz Trio se svým hostem Janem Fišerem u pultu violy a obdařilo nedlouhou skladbu osobitou, vitální a kontrastně proměnlivou dynamikou, s důraznými akcenty dominantního klavíru. Kantabilní vklad zejména violoncella, ale také violy houslí, dokreslil inovativní pojetí díla, které takto ztratilo svou obvykle skromnou prezentaci introvertního charakteru. Spolu s rozbujelou zvukovou silou, odeznívající v netušených pianissimech, vytvářel soubor podivuhodnou atraktivní pulzaci kvartetní věty. Ansámbl vystřídala ve druhé skladbě dvojice pianistů. Lukáš Klánský (člen Lobkowicz tria) a Jan Čmejla usedli k nástroji značky Petrof k provedení Fantazie f moll pro klavír na čtyři ruce op. 103, D 940 Franze Schuberta. Učitel a žák, v pořadí výše jmenovaném, u klavíru zleva, demonstrovali vybroušenou souhru a pestrou agogiku se zřetelnou beethovenskou razancí v akcentech. Čtyřvětou skladbu tempově vkusně modifikovali a návrat k původnímu tempu provedli s osvěžujícím espritem.

V další skladbě před přestávkou měl sólo Jan Čmejla ve skladbě Variations sérieuses pro sólový klavír op. 54 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Po krátkém úvodním tématu v majestátním, klidném tempu provedl pianista neomylně sedmnáct variací, nabitých prstovou ekvilibristikou a obdařených mnoha tempovými proměnami. Sedmou variaci „střihl“ s grácií, v následujících dvou klavír pod jeho prsty zurčel, další v mírném tempu byly letmou katarzí před následující tempovou změnou. Adagio čtrnácté variace bylo ve Čmejlově provedení úlevné jako balzám, s ohledem k následujícím variacím a finale v prestu. Bezprostřední impulzivní „bravo“, následující po intenzivním soustředění jak umělce, tak auditoria, bylo naprosto osvobozující.

Finale závěrečného koncertu komorního cyklu patřilo Lobkowiczovu triu, které hraje ve složení: Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč – violoncello a Lukáš Klánský – klavír. Na programu bylo Klavírní trio č. 1 d moll Roberta Schumanna. Autor připsal čtyřem větám svého díla tempové údaje v němčině a soubor je tlumočil přibližně věrně. Totiž s vlastní představou vášně, rezonancí významu „empfindung“, kterou bych nazval rovnou „vcítěním“, s ohněm, který jsme slyšeli už v úvodní Mahlerově juvenálii. Třetí věta byla využitou příležitostí prezentace nástrojových barev, zejména violoncella a houslí a citované vcítění rámovalo a charakterizovalo větu z vnitřní pasáží umlkajícího neklidu či spíše dojetí – „bewegter“. Finální věta s požadovaným zrychlováním byla výkladní skříní, jak se mnohdy lacině, zde autenticky, říká. Podruhé zaznělo sálem Barokního refektáře spontánní „bravo“ a soubor přidával druhou větu z Klavírního tria c moll op. 2 Josefa Suka. Andante mělo atmosférickou zvukovou křehkost tkvící ve zvukové průzračnosti a vlídně neseném tempu. Komorní cyklus 29. koncertní sezóny PKF – Prague Philharmonia se velice zdárně uzavřel se slibnou nadějí vstříc budoucí sezóně.

******
Foto: Milan Mošna

Rafael Brom

Rafael Brom

Hudební publicista

Dlouholetý hudební redaktor stanice Český rozhlas Vltava, kde působil od počátku osmdesátých let přes třicet let. Byl od začátku i u vysílání stanice Český rozhlas D dur, kde dodnes přispívá k tvorbě programu. Dále publikoval v Týdeníku Rozhlas a v hudebních časopisech. Absolvoval hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze s vidinou práce v oblasti organologie, rozhlasová praxe ale převážila nad badatelskými úmysly. Je mu blízká historie a stavba smyčcových hudebních nástrojů, vedle obligátního seznámení s hrou na klavír v rámci studií získal základy hry na violoncello a trubku. Otec hrával na pozoun a obeznámení s žesťovými nástroji mu vyneslo možnost strávit vojenskou službu jako hráč na lesní roh ve vojenském dechovém orchestru. Od poloviny devadesátých let se díky nabídkám mezinárodní rozhlasové výměny častěji setkával s hudbou vídeňské valčíkové rodiny Straussů, což vedlo roku 1999, jubilejním roce stého výročí úmrtí Johanna Strausse syna, k přímému kontaktu s vídeňskou straussovskou společností, archivem knihovny města Vídně a potomky rodiny. Léta připravoval rozhlasové pořady i články s touto tématikou. Deset let moderoval přímé přenosy Novoročních koncertů Vídeňských filharmoniků a moderoval i přenosy koncertů Rozhlasových symfoniků. Ze sportovních aktivit mu zůstala obliba sledování přenosů kolektivních sportů, tenisu a lehké atletiky. Příležitostně se vrací do přírody, má rád psy a obdivuje koně. Spolupráci s hudebním portálem KlasikaPlus.cz považuje za přirozené a přátelské pokračování své profese.Příspěvky od Rafael BromVíce z této rubriky