KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Pocta Petru Ebenovi se Scholou Gregoriana. Hudba čistá a vroucí english

„Choralisté si dokázali si pohrát s prostorem i zvukem, kdy se kostel sám stal hudebním nástrojem, rozezvučeným ze všech stran.“

„Dílo Petra Ebena znělo, tak jak by chtěl: čisté a vroucí.“

„Obdivuhodná byla práce varhaníka Tomáše Thona.“

Druhým zastavením Velikonočního festivalu v Brně byl koncert v pondělí 25. března, který se odehrál v kostele sv. Tomáše. Schola Gregoriana Pragensis nabídla zpěvy Svatého týdne a skladby Petra Ebena, jehož vokálně-instrumentální díla na liturgické texty jsou prodchnuta přesvědčivým duchovním poselstvím. Vystoupilo osm pěvců s dirigentem Davidem Ebenem a Tomáš Thon přispěl hrou na varhany.

Schola Gregoriana Pragensis je uskupení osmi mužů oděných v albě, kteří vynikají hlasovou kulturou a bezchybnou intonací. Založil ji David Eben (rozhovor s ním čtěte ZDE) v roce 1987 a dnes jsou špičkovými interprety středověké duchovní hudby. Specializují se jak na interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10. – 11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů české chorální tradice. Pátrají v archivech a interpretují staré skladby, stejně jako se podílejí na interpretaci skladeb nových, duchovního charakteru. K takovým patří i dílo otce zakladatele souboru Petra Ebena, jehož skladby jsou inspirovány gregoriánským chorálem a v tomto večeru zastaly významné místo.

Choralisté spolu s dirigentem Davidem Ebenem byli oděni, jak naznačeno, do bílého dominikánského hávu s kapucí a působili velmi puristicky. Dokázali si pohrát s prostorem i zvukem, kdy se kostel sám stal hudebním nástrojem, rozezvučeným ze všech stran. Členové oktetu při zpěvu putovali kolem chrámu a vraceli se středem chrámu k oltáři. Šest duchovních zpěvů z liturgického repertoáru Květné neděle, mělo duchovní jiskru a bylo provedeno intonačně i rytmicky naprosto dokonale. 

Následovaly Ebenovy Mutationes pro varhany, rozdělené na dvě části po třech větách – nejprve zazněla ona první část. 1. Impetuoso nastoupilo s efektem bouře s disonantními postupy, 2. Allegretto bylo kontrastní, s lehkým staccatem a zpěvnou částí. 3. Veemente zahájil nářek, který vyústil do emočního závěru. Poté se oktet pěvců přemístil na kůr, odkud zpíval další části programu. Nejprve to byla antifona Calicem salutaris accipiam (Pozvednu kalich spásy) a dále Suita liturgica Petra Ebena, přesněji její první část Neděle postní. Tu zpíval oktet společně s doprovodem varhan. Nejprve spustily varhany, bolestně a s barevnou registrací, a následoval Introitus: Zjednej mi právo společně s jednohlasým sborem. Graduale a tractus: Vysvoboď mne, pane zahájil sólový tenor, Offertorium: Oslavovati tě budu znělo v podání osmi hlasů radostně a vyrovnaně a spolu s varhanami majestátně až do mohutného závěru. Poté přišel čas pro druhou polovinu skladby Petra Ebena Mutationes. 4. Scherzando znělo vylehčeně, se zvonivým staccatem, 5. Rapsodico naopak bylo hutné a disonantní a gradovalo do mohutné bouře. 6. Grazioso naopak lehce a v světlých odstínech, s jemnou rytmizací a také grandiózním závěrem. 

Jako poslední zazněla Missa Adventus et Quadragesimae Petra Ebena pro oktet a varhany. Části 1. Kyrie zprvu něžné, poté vítězné, 2. Credo zpěvné a velebné, se sólovým hlasem, 3. Offertorium plné něhy a vroucího piana, 4. Sanctus z pianissima, v napjatém očekávání, 5. Benedictus klidné, s barevnou harmonií, gradující do Hosana in excelcis a poslední 6. Agnus Dei, měkké a introvertní, odevzdaně znělo ora nobis pacem, náhle gradující v crescendu do širokého, disonancemi podpořeného finále. 

Obdivuhodná byla práce varhaníka Tomáše Thona, jehož varhany dokázaly hřmět i něžně hladit v barevném kontrastním zvuku, či vyjadřovat lehkost a radostnost, ale také měl cit pro podpoření oktetu, který nepřehlušoval, ale naopak mu pomáhal proznít se do prostoru. Hudba prodchnutá vroucností i přirozenou muzikalitou, podpořená precizní hlasovou technikou i nápadným sezpíváním všech hlasů… Z kůru se hudba nesla přirozeně a procházela prostorem bez omezení a deformací. Hudba Petra Ebena je sama prodchnuta hlubokou spiritualitou a skýtá barevnost i napětí. Zněla tak, jak by chtěl: čistá a vroucí. Byl to krásný a vkusný večer v očekávání Velikonočních svátků.

O festivalu čtěte také v ReflexiPlus úvodního koncertu.

******

Foto: Jakub Joch

Karla Hofmannová

Hudební a divadelní publicistka, novinářka, kulturoložka

Pochází z Brna, kde žije a pracuje. Vystudovala pěveckou konzervatoř v Brně a kulturologii v Praze. Pracovala na různých pozicích v kultuře, jako zpěvačka, pedagožka, působila v marketingu a managementu kulturních institucí, což ji přivedlo ke kulturní politice a k žurnalistice. V současné době je v důchodu a působí jako nezávislý novinář, píše recenze především na opery a koncerty klasické hudby a realizuje rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se profilují v oblasti kultury. Zajímá se o historii a cestování a jejím velkým koníčkem a relaxací jsou malá vnoučata.Příspěvky od Karla HofmannováVíce z této rubriky