KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Sváteční Svátky hudby aneb Václav Hudeček a mládí english

Sál Paláce Žofín zaplnil v úterý večer předvánoční koncert festivalu Svátky hudby, který se v Praze koná už jedenatřicátým rokem. Se zakladatelem a patronem celoročního cyklu Václavem Hudečkem přivedl na pódium smyčcový orchestr Barocco sempre giovane a hudební mládí – jako sváteční bonus tentokrát zpívající: mladičkou sopranistku Adélu Řehořovou a rakouský chlapecký sbor St. Florianer Sängerknaben.

Soubor Barocco sempre giovane otevřel večer Pachelbelovým Canonem in D. Na festivalových koncertech Svátků hudby vždy promluví a zahraje i jejich patron, zakladatel a dobrá duše Václav Hudeček. Tentokrát po roztomile nehledaných slovech poděkování těm, kdo koncert podpořili, a představení těch, kdo účinkují, zvolil houslista Koncert F dur Jakuba Jana Ryby, kantora v Rožmitále pod Třemšínem. Narodil se 137 let po Rybově odchodu z tohoto světa ve stejném městě, a tak před svátky nemohla hudba autora České mše vánoční v programu symbolicky chybět. Houslový koncert, mile bezproblémový, odrážející svým stylem atmosféru klasicismu, ale jemně se vztahující i k předchozí a následující epoše, zazněl v pohodovém výraze a tempu.

Zbytek večera už patřil vokální hudbě. O sopranistce Adéle Řehořové už se v hudebních kruzích ví, ale kdo nevěděl, byl rozhodně příjemně překvapen. Patnáctiletá studentka Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy má dívčí hlasový i pódiový projev, ale ryze pěvecky se blíží dospělému školenému hlasu. Má zkušenosti z Dětské opery Praha, ze soutěží i z mentoringu Kateřiny Kněžíkové v rámci aktivit MenART. Procítěně přednesla píseň Ave Maria polského autora filmové hudby Michała Lorence, obstojně se popasovala s koloraturami árie „Rejoice greatly“ z Händelova Mesiáše a příjemně nekomplikovaně zazpívala rozkošnou árii „O mio babbino caro“ z Pucciniho operní komedie Gianni Schicchi. Zpívá čistě a je víc než příslibem, spíše velkou nadějí. Na to, aby o ní bylo slyšet doopravdy regulérně, má ještě nejméně deset let čas, tak snad nic neuspěchá.

St. Florianer Sängerknaben, chlapecký sbor při augustiniánském klášteře nedaleko Lince, existují od jedenáctého století. Sborem prošel i Anton Bruckner. Chlapci, soprány a alty, někteří s notami, někteří s rukama za zády, v zadních řadách s mladými tenory a basy, zpívali kratší čísla. Některá á capella, některá s klavírem. Zazněl tak úryvek ze Saint-Saënsova Vánočního oratoria, hudba Maurice Duruflého a aranžmá vánočních písní, včetně Kommet ihr Hirten (v původní české verzi Nesem vám noviny). Poté, už zase s orchestrem Barocco sempre giovane, následovalo Mozartovo moteto Ave verum corpusCantique de Noël od Adolpha Adama. Sbor v nevelkém obsazení, v Praze podle dostupných informací účinkující poprvé, se prezentoval spolehlivě, i když nijak oslnivě, zaujal pěknou zvukovou barvou, jistotou a muzikalitou.

V závěru se chlapecký sbor s dívčí sólistkou propojil v hymnu Panis angelicus (Chléb andělský) Césara Francka a úryvkem z protiválečné mše The Armed Man od současného velšského hudebníka Karla Jenkinse, a to v aranžmá Jiřího Kabáta, hrajícího v orchestru na violu.

V programu figurovala i vánoční píseň Heilige Nacht (Tichá noc), nejprve ta méně známá s nápěvem od Johanna Friedricha Reichhardta. Jako přídavek zazněla nakonec Heilige Nacht ve světoznámé verzi Franze Xavera Grubera. K Adéle Řeřichové se jako druhý sólista přidal jeden ze zpěváčků – a došlo, pro publikum vděčně, i na češtinu. Večer, který nemohl nikoho zklamat.

*******

Foto: Radovan Šubín

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky