KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

V Litomyšli otevřel Rok české hudby a smetanovské oslavy bál english

Rok české hudby v Litomyšli začal netradičně, ale charakteristicky – Slavnostním smetanovským bálem. Měsíc před skladatelovým dvoustým jubileem ožil Smetanův dům hudbou a tancem. Na začátku večera v historizujícím duchu, včetně slavné České besedy, později v noci i však mnohem modernějším zvukem.

První únorový sobotní večer patřil v Litomyšli, rodišti Bedřicha Smetany, společenskému a hudebnímu programu. Slavnostní smetanovský bál předznamenal letošní oslavy dvoustého výročí narození skladatele, připadajícího na 2. březen. K tanci i k poslechu zněly polky a valčíky od jubilanta a od dalších autorů, mimo jiné od Johanna Strausse, Jaromíra Vejvody nebo Karla Vacka. Hrála je Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Markem Šedivým. Později účinkoval Pilsner Jazz Band a nakonec hudbu určoval DJ Mig. Předtančení obstarali sólisté Baletu Národního divadla – byla to Česká beseda, tradiční český salónní řadový tanec pro čtyři páry. Bylo to stylové, právě Česká beseda – a tanec obecně – patřila ke Smetanovým oblíbeným kratochvílím. U jejího zrodu stáli básník Jan Neruda, taneční mistr Karel Link a skladatel Ferdinand Heller, s Bedřichem Smetanovu spolumajitel pražské hudební školy. Poprvé byla tančena 11. listopadu 1863 v Konviktě.

Smetanův dům v Litomyšli je divadelní budova pro více než pět set návštěvníků, za jejímž postavením stáli tamní ochotníci. Stojí na místě někdejšího letohrádku Karlov, v jehož reprezentačním sále se soustřeďoval kulturní život města už od 18. století. Za účasti celého města a význačných osobností včetně ředitele Národního divadla Františka Adolfa Šuberta otevřela novou budovu v neděli 11. června 1905 Smetanova opera Dalibor.

Město Litomyšl chystá na 2. března smetanovské oslavy. Ještě před letním Národním festivalem Smetanova Litomyšl, letos čtyřtýdenním, během něhož vedle řady koncertů mimo jiné zazní i všech jeho osm oper, se právě ve Smetanově domě koná 6. března koncert. Vystoupí pianistka Jitka Čechová, propagátorka klavírního díla Bedřicha Smetany, a mezzosopranistka Václava Krejčí Housková, sólistka Národního divadla Brno.

Foto: Petr Veber

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky