KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Velikonoční festival duchovní hudby představí český terroir english

Filharmonie Brno připravila pro své návštěvníky jednatřicátý ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby. Jeho program je letos zaměřen plně na českou hudbu a představí devět světových premiér soudobých autorů. Od 24. března do 7. dubna festival rozehraje čtyři brněnské kostely, ale i baziliku na Mendlově náměstí a katedrálu na Petrově.

Vinařský pojem „terroir“ si organizátoři festivalu zvolili jako podtitul symbolizující soubor podmínek, který dává charakteristickou vlastnost finálnímu produktu. Podobně jako u vína i u hudby je možné vysledovat typické české vlastnosti. A právě na ty se zaměřuje i letošní ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby, který bude v Roce české hudby přehlídkou staré i nové české hudební tvorby.

V neděli 24. března zahájí festival Ensemble Inégal, který v brněnské premiéře provede oratorium Il serpente del bronzo Jana Dismase Zelenky. Druhý festivalový večer připomene osobnost skladatele a varhaníka Petra Ebena. Soubor Schola Gregoriana Pragensis a varhaník Tomáš Thon provedou Ebenovy Mutationes pro varhany, Missu Adventus et Quadragesimae a výběru z cyklu Suita liturgica, ale také chorální zpěvy svatého týdne.

„Unikátní jsou letos tenebrae, tedy trojí temné hodinky, kdy se šest autorů rozlosovalo do dvojic a zkomponovali responsoria a lamentace speciálně pro dané místo a daný čas,“ uvedl dramaturg Vladimír Maňas. Tradiční koncerty při svíčkách probíhající od Škaredé středy do Velkého pátku představí každý jeden večer devět responsorií, trojí Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere šesti autorů, to Lukáše Hurníka a Zdeňka Klaudy, Tomáše Krejčího a Jaroslava Pelikána a konečně Ondřeje Múčky a Jiřího Miroslava Procházky. „Zazní pokaždé v podání totožných pěveckých sólistů, kteří se spojili speciálně pro tuto příležitost, varhanního partu se ujme vždy jeden z autorů,“ doplnil spoludramaturg festivalu Ondřej Múčka. Pěveckých partů se zhostí Kristýna Fílová, Zuzana Čurmová, Alžběta Symerská, Ondřej Holub a Jiří Miroslav Procházka. Za varhany postupně usednou Zdeněk Klauda, Tomáš Krejčí a Ondřej Múčka. Umělci se účastní soustředění v Římě, včetně veřejných generálek v kapli české papežské koleje Nepomuceum.

V druhé polovině následující po Velikonočním pondělí festival návštěvníkům nabídne varhanní recitál Marka Paľy, který zahraje na velký nástroj Rieger-Kloss op. 3288 v bazilice na Mendlově náměstí s česko-moravským romantickým programem. Dvě světové premiéry jsou připraveny pro koncert pěveckého sboru Kantiléna za doprovodu Brno Contemporary Orchestra. Poprvé uvedené Zpěvy k Bílé sobotě Pavla Zemka NovákaAleluja Petera Grahama doplní Te Deum laudamus Františka Gregora Emmerta. Předposlední koncert uvede skladbu vzniklou na objednávku festivalu od Martina Smolky. Jeho Nedělní ráno formálně podobné mši bude interpretovat soubor Cappella Mariana.

Na závěrečném koncertu brněnské velikonoční přehlídky provede pořádající Filharmonie Brno společně s Českým filharmonickým sborem Brno pod taktovkou Tomáše Netopila Janáčkovu Glagolskou mši v dialogu s premiérou skladby Raduj se III Slavomíra Hořínky. Sólisty budou sopranistka Pavla Vykopalová, altistka Jana Hrochová, tenorista Eduard Martyniuk a basista Jozef Benci.

Foto: Facebook festivalu, Marek Olbrzymek

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky