KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Bez svědka není čin. Premiéra opery Tak tiše až english

„Tými najväčšími devízami je jednak samotná hudba Slavomíra Hořínku, jednak hlavná protagonistka Markéta Cukrová.“

„Mladučká speváčka Sarah Alon očarila kultivovaným, čistým hlasom, hereckou presvedčivosťou, ale aj tým, ako sa s celým ťaživým námetom vyrovnala.“

„Hudba má často vyslovene dejotvornú funkciu, práve vďaka nej dokážeme do príbehu preniknúť hlbšie.“

O novej opere Slavomíra Hořínky Tak tiše až a o jej naštudovaní, zverenom Spitfire Company a Orchestru Berg, sa nepíše ľahko. Skoro sa zdá, že sa to nehodí. Dielo, ktoré ide pod povrch v tak citlivej téme, v téme zneužívania detí, si asi vyžaduje predovšetkým vnímavého diváka a tradičné recenzentské prostriedky sa tak javia byť akosi neadekvátne. Na druhú stranu: nehovoriť o tomto počine by, aj vzhľadom k jeho námetu, bola rozhodne chyba. „Nechceli sme vytvoriť senzáciu,“ upozorňovali tvorcovia na jednej zo skúšok, na ktorej som mala možnosť byť prítomná. O tom, že tomuto presvedčeniu dostáli, sme sa mohli presvedčiť na premiérach v Divadle Komedie, 5. a 6. septembra. Recenzia z prvej z nich.

Tými najväčšími devízami je v tomto smere jednak samotná hudba Slavomíra Hořínku: neokázalá, často stíšená; jednak potom hlavná protagonistka Markéta Cukrová, ktorej precítené stvárnenie Ženy bolo pre celok absolútne zásadnou veličinou.

Dej opery sa odohráva tesne predtým, než ide Žena vypovedať k súdu proti Mužovi (Martin Dvořák), ktorý ju v detstve zneužíval. Ďalšími postavami sú Dívka (Sarah Alon / Tereza Šlosárková), teda Ženino mladšie ja; a Kůň (Martin Talaga). Všetko, čo na javisku vidíme, sú pritom odrazy mysle Ženy. Vidíme jej spomienky, imaginácie toho, čo bude zažívať na súde, ale aj krehké dialógy s Dívkou, v ktorých sa Žena nakoniec prijíma, odpúšťa si a dospieva k určitej katarzii. Vyústenie celého diela je preto napriek znepokojivému príbehu zmierlivé. V závere vidíme silnú Ženu, ktorá sa vyrovnáva s minulosťou, má nádej a odvahu ísť svedčiť. Dôležitým pilierom je tu libreto spisovateľky Jany Šrámkovej. Štýlovo síce trochu kolísa, miestami ide o poeticky symbolický, inde o prekvapivo priamočiary text, každopádne ale vykresľuje prežitky hlavnej hrdinky veľmi sugestívne. Často pôsobí dojmom, že artikuluje niečo, pred čím by sme si možno radšej zakryli oči i uši…

Práve svedectvo pritom bolo podľa režiséra Petra Boháča aspektom, ktorý ho zaujímal už pred prácou na tomto diele a ktorý je v jeho koncepcii nosný. Napokon, aj v librete sa spieva: „bez slova… není svědek. Bez svědka… není čin. Bez činu… není viník.“ Príznačné je v kontexte aj to, že slová libreta počujeme len od Ženy a Dívky. Muž hlas nedostáva, je čisto pohybovou postavou. Réžia Petra Boháča a Miřenky Čechovej (ktorá obzvlášť zodpovedala za pohybovú stránku a choreografiu) podľa môjho názoru presvedčivo a s porozumením vykresľuje pocity a pohnútky postáv. Ich vzťahy nie sú schematické, majú vývoj, dostávajú sa pod kožu.

V tomto ohľade som možno trochu váhala nad začlenením postavy Koňa. Ten je jednak prostriedkom, cez ktorý sa Muž zbližuje s Dívkou, jednak je na ňom potom demonštrovaná Mužova moc a jej zneužitie – tu sa postavy Koňa a Dívky prelínajú. V diele komorného strihu mi postava a jej kostým (hlava koňa) pripadala trochu popisná, najmä spočiatku. V priebehu inscenácie sa ale tvorcom i protagonistovi darí jej obsah naplniť a poukázať skrze ňu ďalšiu rovinu Dívčiných pocitov.

Všetko to, čo sa na javisku a vo vnútri postáv deje, umocňuje Hořínkova hudba. Tá má často vyslovene dejotvornú funkciu, práve vďaka nej dokážeme do príbehu preniknúť hlbšie. Textúra je väčšinou celkom prehľadná a prostriedky smerujú k subtílnemu vyzneniu. Skladateľ pracuje s minimalisticky znejúcimi repetíciami, inde používa držané tóny, v inštrumentácii sa k slovu často dostanú flažolety či rozšírené techniky ako napríklad údery po klapkách nástroja. Zaujímavým prvkom sú rôzne vábičky, ktoré štruktúru obohacujú zvukovo a zároveň dobre komunikujú so samotným dianím na javisku. Za silnú stránku partitúry považujem aj to, že Hořínka vždy dáva spevu dostatok zvukového priestoru (aspoň ako poslucháčka som mala ten dojem) a jeho línie často pripomína intonáciu reči.

Vzhľadom na prevažujúcu krehkosť vyznievajú expresívnejšie, exponované miesta veľmi intenzívne. Také plochy sú prítomné najmä v obrazoch, v ktorých dominuje Muž (hlavne Iniciace, Tanec, Drezúra), a v rámci celku pôsobia vlastne rušivo, akési násilné vtrhnutie je tak aj v hudbe jasne zastúpené. Z hľadiska dynamiky by práve tieto úseky boli vrcholom opery. Hořínka však, aj podľa vlastných slov, chcel dať dôraz práve na miesta spojené s tichom. Ťažisko opery tak tkvie v intímnejších miestach: pre mňa obzvlášť v záverečných obrazoch KonfrontaceOdchod. Žena sa tu v jednoduchej melódii „Koníčku můj…“ spája s Dívkou a následne, už vyrovnanejšia, odchádza vypovedať. Na celkovom vyznení má samozrejme veľkú zásluhu Orchestr BERG a dirigent Peter Vrábel. Ich prevedenie korešpondovalo s dejom a boli v aktívnom kontakte s protagonistami. Vydarili sa aj interpretačne náročnejšie miesta (napríklad vstupy trúbky v obraze Drezúra), udržali súdržnosť aj v miestach, ktoré boli z hľadiska presnosti nástupov zložitejšie – a ktoré s ďalšími predstaveniami ešte iste len naberú na istote.

Bez toho, aby malo dielo oporu vo svojej hlavnej protagonistke, Markéte Cukrovej, by ale nič z vyššie spomenutého zrejme nefungovalo. Podľa tvorcov bol výber interpretky veľmi starostlivý, a niet sa čo diviť. Tak tiše až síce nie je one woman show v pravom slova zmysle, celý príbeh ale patrí práve Žene. Ona je tá, ktorá ho musí niesť – na takmer prázdnej scéne (Lucia Škandíková) je tento fakt ešte zvýraznený. Markéta Cukrová to zvládla bravúrne, a to ako spevácky, tak aj divadelne. Jej vždy spoľahlivo posadený mezzosoprán znel naliehavo, ustrašene, zmierlivo aj zúfalo; do každého tónu vložila presne toľko intenzity a výrazu, koľko potreboval. O výbornej zrozumiteľnosti textu sa pri tejto speváčke azda ani nemusíme zmieňovať. Cukrová neprenáša emóciu skrze gestá, ale skrze autentický, vnútorný prežitok: aj to je dôvod, prečo na jej monológ v obraze Spílání, v ktorom spieva o bolesti a pýta sa „proč mi můj život nepatří“, asi nezabudnem nikdy.

Hoci ide o príbeh Ženy, s Mužom na javisku kooperuje len minimálne. Interakcie s ním sú predpísané väčšinou Dívce, ktorou bola na prvej premiére Sarah Alon. Mladučká speváčka očarila kultivovaným, čistým hlasom, hereckou presvedčivosťou, ale aj tým, ako sa s celým ťaživým námetom vyrovnala. Jej akcie s Mužom nie sú režírované nijak zvlášť eufemisticky, navyše sú zrejme aj fyzicky náročné. Sarah Alon ale popri tomto všetko zvládla vytvoriť komplexnú postavu, ktorá po celý čas ostro kontrastovala s Mužom. Toho stvárnil tanečník Martin Dvořák tak hodnoverne, že ma od hnusu strasie len pri pomyslení na to, ako úlisne učil Dívku tancovať…

V spoločnosti, v ktorej je táto téma bohužiaľ stále prítomná, ktorá má tendenciu ospravedlňovať páchateľa a v ktorej stále dochádza k druhotnej viktimizácii či k spochybneniu obetí, je takáto umelecká výpoveď veľmi aktuálna a potrebná. A je dobre, že je uchopená takto: kvalitne, citlivo, a zároveň intenzívne. Možno tak bude mať dopad aj „doma“, v umeleckej brandži…

Foto: Patrik Borecký

Lucia Maloveská

Lucia Maloveská

Klavíristka, publicistka, hudební teoretička

K hudbě, umění a ke psaní nejrůznějších textů inklinovala již odmala. Vystudovala gymnázium a posléze klavír na Konzervatoři Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici. Absolvovala pražskou HAMU v oboru hudební teorie, v jehož studiu pokračuje od roku 2021 i na doktorandském stupni. V rámci studií také absolvovala stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Ve svém zkoumání se soustřeďuje na oblast formy a tektoniky, na racionální kompoziční postupy a příležitostně na tvorbu slovenských skladatelů. Jako hudební recenzentka a publicistka spolupracuje a spolupracovala s hudebními portály a periodiky jak v Česku, tak i na Slovensku. Z koncertů odjakživa odcházela plná dojmů a postřehů, které ne vždy měla s kým sdílet, psaní recenzí je tedy pro ni přímo terapií. Miluje klasickou hudbu, ze všeho nejvíc ji však fascinuje hudba soudobá. Příležitostně se věnuje divadlu, literatuře a folkloru, zkušenosti má i v oblasti dramaturgie. Kromě hudby má vášnivě ráda dobré víno a Formuli 1 a za všemi třemi vášněmi je ochotná jezdit stovky kilometrů. Příspěvky od Lucia MaloveskáVíce z této rubriky