KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 vystoupí v Rudolfinu english

Soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 s dirigentem Václavem Luksem zahájí novou sezónu v Rudolfinu ve čtvrtek 13. října, a sice uvedením oratoria Georga Friedricha Händela Izrael v Egyptě. Sólisty večera budou sopranistky Helena Hozová a Tereza Zimková, původem britský, v Německu usazený kontratenorista Alex Potter, španělský tenorista Juan Sancho a basisté Tomáš Šelc a Tadeáš Hoza. Tento koncertní program Collegia 1704 se na pódium Rudolfina vrací po třech letech.

Oratorium Izrael v Egyptě zaujímá mezi Händelovými oratorii výjimečné místo. Převažují v něm sborové části, chybějí jmenovitě označené jednající osoby a na rozdíl třeba od slavnějšího Mesiáše je epické,“ uvádějí pořadatelé.

Ve svém ztvárnění starozákonního exodu Izraelitů z Egypta, které mělo premiéru v dubnu roku 1739, Händel dokázal zobrazit děj hudebními prostředky s takovou intenzitou, vynalézavostí a přesvědčivostí, že publikum doslova tajilo dech. K tomu přispívá i dvojsborová koncepce, použití pozounů a do té doby absolutně neslýchaný recitativ sboru na slova „He sent a thick darkness“. Dalším, do značné míry experimentálním polem byly pro Händela árie, komponované nikoli na verše, nýbrž na biblické vyprávění v anglickém jazyce. Později vytvořil už jen jedno oratorium výhradně na biblickou prózu — jeho Mesiáš na libreto Charlese Jennense podle novozákonních textů měl premiéru během skladatelova pobytu v Dublinu, v dubnu roku 1742.

Collegium 1704 upozorňuje na to, že v oratoriu jsou zpracovány výlučně texty Starého zákona. V první části, sborovém eposu obsahujícím drastické popisy pohrom seslaných na Egypt, Händel zhudebnil převážně verše starozákonních žalmů. Předlohou druhé části, v níž Izraelité velebí Hospodinovy mocné činy, se stala prakticky celá patnáctá kapitola knihy Exodus. Při komponování často používal celé hudební věty nebo úseky vět z kompozic starších skladatelů – Alessandra Stradelly, Dionigiho Erby, Francesca Uria nebo Johanna Caspara Kerlla. Z vlastních děl znovu upotřebil dvě klavírní fugy nebo jednotlivé věty z Dixit Dominus a z kantáty Armida abbandonata.

Listopadový koncert souborů Collegium 1704Collegium Vocale 1704 ovládne poslední mešní kompozice Jana Dismase Zelenky, Missa Omnium Sanctorum, na adventní čas naladí skladby Antonia Vivaldiho, Johanna Friedricha FascheJohanna Georga Pisendela. V jarní části sezóny zazní v provedení na historické nástroje poprvé v podání Collegia 1704 slavná Symfonie č. 7 A dur Ludwiga van Beethovena, jejíž výbušný charakter v závěrečné větě nazval Richard Wagner apoteózou tance, nebo třeba Zelenkova velikonoční mše Missa Paschalis.

Paralelně s pražskou sezónou se opět koná i její drážďanská mutace v akusticky jedinečném kostele Annenkirche. Svou podzimní částí pokračuje komorní série koncertů pod záštitou Collegia Vocale 1704 v pražském Vzletu.

Novou koncertní sezónu v Rudolfinu spojilo Collegium 1704 se změnou vizuálního stylu, v duchu svého předsevzetí představovat publiku české ilustrátory. Veškeré propagační materiály orchestru tentokrát oživí ilustrace Matěje Formana, mj. čerstvého držitele Řádu za umění a literaturu (Chevalier des Arts et Lettres), který mu a jeho bratru Petrovi udělil francouzský ministr kultury,“ doplňují organizátoři.

Foto: Yves Petit

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky