KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Duo Kchun a jeho mystické zahájení Concentu Moraviae english

„Koncert se odehrával v kostele téměř pohlceném tmou.“

„Barvy hlasů Martina Prokeše a Marka Šulce se tak vzácně snoubí, že se někdy zdá, jakoby se ve svém zpěvu ani nestřídali a zpíval jeden.“

„Poslech jednohlasých a dvouhlasých a cappella skladeb v podání dua Kchun byl doslova meditativním zážitkem.“

Tradiční moravský festival Concentus Moraviae se dočkal zahájení už pošestadvacáté. Stalo se tak ve čtvrtek 27. května v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích a úkolu se ujalo pěvecké duo Kchun. I ten, kdo seskupení zatím nezná, možná podle názvu tuší, že nemuselo jít o běžný koncert… a taky že ne.

Koncert byl výjimečný už svou hodinou: začátek 21:30. Přemoci spánek a přijít do kostela i na tento čas se však návštěvníkům, kteří mohli usednout do kostelních lavic, vyplatilo. Organizátoři však mysleli i na ty, kteří se do kostela nevešli či nemohli být přítomni z jiných důvodů, a událost živě streamovali. Zahájení koncertu a tím i celého festivalu se ujal David Mareček. Ten na konci svého projevu vyzval i nás sedící u obrazovek, abychom si doma vytvořili podobnou atmosféru, jakou za chvíli pocítí přítomní posluchači – tím, že si zhasneme. Koncert se totiž od té chvíle odehrával v kostele téměř pohlceném tmou.

Poslechla jsem. Přesto jsem nehezky záviděla divákům přítomným přímo na místě. Atmosféra musela být úžasná. Organizátorům patří dík za to, že dali možnost koncert sledovat i online, nicméně právě takového projekty jasně demonstrují, že zážitek z nich není online plně přenositelný. Přejme festivalu, stejně jako všem dalším kulturním akcím napříč naší vlastí, aby mohly přejít plně do režimu offline.

Duo Kchun tvoří pánové Martin ProkešMarek Šulc. Přestože první je tenorem a druhý barytonem, jejich barvy hlasu se tak vzácně snoubí, že se někdy zdá, jakoby se ve zpěvu ani nestřídali a zpíval jeden. Vytvořili projekt Purgatio, který spojuje zpěv, mluvené slovo a vizuální zážitek. Purgatio má pět částí: TvůrceSmrtPekloOčistecRáj. Inspiruje se volně Danteho Božskou komedií. Ostatně tento koncert zapadal také do rámce oslav sedmistého výročí úmrtí tohoto italského umělce.

Autoři svůj projekt popisují: „Představte si kostel či kapli, které jsou ponořeny do naprosté tmy a ticha. Náhle se tma probouzí… Světlo a jeho magické obrazy vetkly pomyslný život lidské duši a ta se vydává na cestu. Stejně tak jako v Danteho Božské komedii prochází po smrti duše peklem a očistcem, až nakonec dojde do samotného ráje. Touto strastiplnou cestou ji provází jen magický zpěv dvou lidských hlasů.“

A přesně toho jsme byli svědky. Ztichlý prostor naplnily dva mužské hlasy, zatímco na potemnělé klenbě nad oltářem se začaly vytvářet první obrazy: hvězdné nebe, dvě otevřené dlaně, trnová koruna a lebka… Za promítaným videomappingem stálo rovněž pánské duo: Atila VörösRudolf Živec.

Purgatio je sledem pečlivě uspořádaných skladeb gregoriánského chorálu a renesanční polyfonie prokládaných slovem průvodce. Tím byl Vladimír Javorský, byť jen ze záznamu, přesto se jeho hlas působivě rozléhal po prostoru kostela. Slyšeli jsme z jeho úst texty Františka z Assisi a Danteho a výběr ze Žalmů a ze Zjevení svatého Jana.

Mluvě o prostoru – Purgatio s prostorem pozoruhodně pracuje, a to hned v několika rozměrech současně: živými obrazy, které se postupně vytvářejí a neustále proměňují v oblasti kněžiště, hlasem průvodce, který se k posluchačům snáší shůry, a také v hudební složce. Zpěváci nejprve kostelem přicházeli, zpívali z jeho přední části, ale občas se přesouvali i do jiných částí chrámu, čímž jejich hlasy vytvářely nový, velmi zajímavý efekt.

Poslech jednohlasých a dvouhlasých a cappella skladeb v podání dua Kchun byl doslova meditativním zážitkem. Pro mě osobně byl vůbec nejpůsobivějším okamžikem conductus v části Peklo, kdy jeden hlas zpíval nad prodlevou druhého.

Přibližně hodinový program zaznamenal hojnou účast, jak ukázal pohled kamer do kostelních lavic při závěrečném potlesku, který nebral konce. Festival Concentus Moraviae byl tímto netradičním mystickým zážitkem osobitě zahájen a čeká ho ještě do konce června dvacítka koncertů rozmístěných po jižní Moravě a Vysočině. Festival pak vyvrcholí v září koncertem Magdaleny Kožené v Besedním domě v Brně.

Foto: Jiří Sláma

Markéta Ottová

Muzikoložka, sbormistryně

Od útlého věku se věnuje hře na klavír a sborovému zpěvu. Po gymnáziu nastoupila na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudovala učitelství v oboru Hudební výchova a Základy společenských věd a v roce 2019 zde absolvovala doktorský program Hudební teorie a pedagogika. Paralelně s doktorátem nastoupila i ke studiu oboru Dirigování sboru na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, kde nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu a současně působí jako odborná asistentka na Katedře hudebních a humanitních věd. V současné době je sbormistryní Pěveckého sboru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, asistentkou sbormistra Pěveckého sboru Vox Iuvenalis při VUT v Brně a příležitostně spolupracuje i s dalšími brněnskými sbory. Jako studentka JAMU se podílí na uměleckých projektech akademie, zejména působením v pěveckém sboru HF JAMU a jeho koncerty, ale také jako korepetitorka v Komorní opeře (Flotow, Offenbach, Cimarosa). Příspěvky od Markéta OttováVíce z této rubriky