KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Setkání dvou světů, Západu a Východu english

„Veškerá produkce večera tvořila jednolitý celek, který spojoval a zároveň kontrastoval projevy západní a východní kultury.“

„Průvodcem na této cestě byl Saša Rašilov, který mezi hudbou, ale i jí podkreslován předčítal pasáže z Harantova literárního odkazu.“

„Večer jsme putovali spolu s Kryštofem Harantem – tu upomínáni na jeho vlast a tvorbu v podání Cappelly Mariany, tu zaváti ve směru jeho cesty hudebním uměním souboru Constantinople.“

Jedním z posledních koncertů letošního ročníku Pražského jara byl večer s názvem Kryštof Harant aneb Putování do Svaté země. Cappella Mariana přizvala ke spoluúčinkování soubor Constantinople a vytvořila unikátní program na pomezí dvou kultur. Role recitátora se zhostil Saša Rašilov, moderátorkou byla Markéta Cukrová. Streamovaný koncert se odehrával v prostorách kostela sv. Anny v Praze.

Cappella Mariana se do povědomí českých posluchačů zapsala jako vokální soubor se specializací na starou hudbu. Uměleckým vedoucím je Vojtěch Semerád (tenor), kterého na tomto koncertě doplnili Hana BlažíkováBarbora Kabátková (soprány), Tomáš LajtkepOndřej Holub (tenory) a Jaromír Nosek (bas). Výčet skladeb koncertu uveřejněný na webu Pražského jara nenaznačoval větší vybočení z tradičního repertoáru tohoto souboru, pouze jednoznačné zaměření na osobnost Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Doplňující text, který představuje také hosty tohoto večera, soubor Constantinople, však signalizoval, že půjde o večer netradiční.

Hodinu a půl trvající program rozhodně nelze označit jako klasický koncert, a přestože z tvorby Kryštofa Haranta zazněly jeho největší „hity“ jako Missa quinis vocibus, Qui confidunt in Domino či Maria Kron a další, jejich propojení jednak s mluveným slovem, jednak s hudbou zajišťovanou ansámblem Constantinople bylo tak silné, že nemá smysl postupovat skladbu od skladby a sdělovat své zážitky z ní. Veškerá produkce večera tvořila jednolitý celek, který spojoval a zároveň kontrastoval projevy západní a východní kultury.

Mostem, který Západ – představovaný Cappellou Marianou a jejím převážně renesančně polyfonním zpěvem – a Východ – v podobě čtyř hudebníků hrajících na pro nás neznámé nástroje – překlenul, byl příběh cesty Kryštofa Haranta do Jeruzaléma, jak ho vylíčil na stránkách svého cestopisu. Průvodcem na této cestě byl Saša Rašilov, který mezi hudbou, ale i jí podkreslován, předčítal pasáže z tohoto Harantova literárního odkazu.

A tak zatímco repertoár Cappelly Mariany byl jasně daný, ansámbl Constantinople k němu vytvářel protipól v podobě blízkovýchodní hudby stejného období, tedy přelomu 16. a 17. století. Úplně přesně: tuto hudbu – jejíž názvy a autory, pokud byli známí, se zde ani nebudu pokoušet vypsat, protože běžnému čtenáři to mnoho neřekne a fajnšmekr se raději podívá na originál – doplňovala autorská tvorba uměleckého vedoucího souboru Kiyi Tabassiana. Je hráčem na íránský strunný nástroj setar (pro Evropany bez bližší znalosti východního instrumentáře: drobný nástroj z loutnové rodiny) a soubor spolu s ním tvoří ještě Didem Başar (kanun – drnkací nástroj podobný citeře), Sokratis Sinopoulos (kemenče – rovněž drobný strunný nástroj, který se ale drží kolmo a hraje se smyčcem) a Patrick Graham na bicí nástroje.

Na to, jak drobné byly všechny nástroje (snad s výjimkou některých bicích), bylo neuvěřitelné, jak pronikavým zvukem disponují a dokážou jím vytvořit zdání podstatně většího souboru. Možná k tomu přispělo i dobré zvučení, ale v mnohých momentech by člověk jen dle sluchu netipnul, že hrají pouze tři lidé s bicím podkladem.

Večer jsme tedy putovali spolu s Kryštofem Harantem – tu upomínáni na jeho vlast a tvorbu v podání Cappelly Mariany, tu zaváti ve směru jeho cesty hudebním uměním souboru Constantinople, občas dobarveným ještě zpěvem Kiyi Tabassiana. K jakémukoliv hodnocení výkonu Constantinople nejsem povolána. Mohu jen konstatovat, že jejich účast na koncertě Pražského jara byla osvěžující, poučná a dýchala z ní spontánní muzikalita. Cappella Mariana v komplikovaném předivu renesanční polyfonie vždy našla ideální frázování, takže proplétání hlasů zůstalo pro posluchače přehledné, jejich intonace je prvotřídní, sehranost a sezpívanost očividná i slyšitelná.

Sem tam byli i zástupci Západu přetáhnuti na „druhý břeh“ a připojili se ke zpěvu východní hudby. Tehdy, a také při zpěvu Kiyi Tabassiana, mě zamrzelo, že v tomto případě ani vzdáleně nevíme, o čem zpívají. Naopak na konci se Constantinople připojil – byť stále ve svém stylu – k západnímu zpěvu Cappelly Mariany, a tak večer skončil prolnutím dvou světů. Všem zájemcům doporučuji využít unikátní možnosti zhlédnout koncert ze záznamu  – jedná se o opravdu nevšední zážitek, který se patrně nemusí jen tak opakovat!

Foto:  Pražské jaro

Markéta Ottová

Muzikoložka, sbormistryně

Od útlého věku se věnuje hře na klavír a sborovému zpěvu. Po gymnáziu nastoupila na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudovala učitelství v oboru Hudební výchova a Základy společenských věd a v roce 2019 zde absolvovala doktorský program Hudební teorie a pedagogika. Paralelně s doktorátem nastoupila i ke studiu oboru Dirigování sboru na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, kde nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu a současně působí jako odborná asistentka na Katedře hudebních a humanitních věd. V současné době je sbormistryní Pěveckého sboru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, asistentkou sbormistra Pěveckého sboru Vox Iuvenalis při VUT v Brně a příležitostně spolupracuje i s dalšími brněnskými sbory. Jako studentka JAMU se podílí na uměleckých projektech akademie, zejména působením v pěveckém sboru HF JAMU a jeho koncerty, ale také jako korepetitorka v Komorní opeře (Flotow, Offenbach, Cimarosa). Příspěvky od Markéta OttováVíce z této rubriky