KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Klavíristka Claire Huangci sebejistě a dovedně. Vnitřně trochu na jistotu english

„Roztančený tečkovaný rytmus a vybroušené klavírní linky finále koncertu v agilním provedení Huangci zde orchestr provokovaly k interakci. Tak byly skotačivé a neposedné.“

„Pavana za mrtvou infantku Maurice Ravela v úpravě pro hornu nepůsobila úplně připraveně.“

„Chuťové pohárky mírně kritického posluchače na závěr uspokojila suita z baletu Polibek víly Igora Stravinského.“

Janáčkova filharmonie a americká pianistka Claire Huangci se sešli na společných koncertech 21. a 22. března v Ostravě. Vítězka soutěže Gézy Andy z roku 2018 přednesla v Kině Vesmír Čajkovského Koncert pro klavír a orchestr č. 2 G dur. Provedení řídil šéfdirigent tělesa Vassily Sinaisky.

Claire Huangci patří k mladé generaci interpretů, pro kterou je příznačné překračování mantinelů a hledání nových způsobů komunikace. Jejich vystupování je spontánní, bezprostřední a představuje klasickou hudbu bez škrobeně akademického přístupu. Často jde o projev velmi temperamentní, který uchvátí vizuálně víc než posluchačsky.

Impozantní je aktivita a stylová šíře pianistky. Svědčí o tom už jen nahlédnutí do všestranného repertoáru Huangci, která hraje Johanna Sebastiana Bacha, romantické autory, ale třeba i Leonarda BernsteinaFriedricha Guldu. Tedy osobnosti, které ve svých dílech provedly skvělou fúzi klasické hudby s prvky moderních žánrů včetně jazzu a improvizace.

V Ostravě se tato představila charismatická pianistka vůbec poprvé v romantickém programu. Druhý klavírní koncert Petra Iljiče Čajkovského se svou proslulostí nemůže s notoricky známým prvním koncertem b moll měřit. To ale neznamená, že by nestál za pozornost. Je příznačné, že se kolem tohoto díla z roku 1880 nahromadilo spoustu klišovitých výroků. Kupříkladu se dočteme, že technická náročnost druhého koncertu Čajkovského občas působí samoúčelně a emocionalita vnějškově. Jako by virtuozita v koncertu nebyla přirozeným účelem, který světí prostředky, a emocionalita něčím, co významně spoluvytváří sám interpret. Každopádně Huangci v Ostravě neoprávněným předsudkům vůči tomuto dílu učinila poměrně slušnou přítrž.

Pianistka vstoupila do díla vehementně hned v úvodních akordech, které s průraznou dynamikou nesla jako vyrovnaný dialog s orchestrem. Ve svém pojetí Huangci zřetelně odlišila tři základní aspekty konkrétního díla. Podstatou první věty je slavnostní lesk a hutná akordická sazba sólového partu, jež se spolu s virtuózními běhy a akordickými sekvencemi střídá v rychlém sledu. Ve zkoušce osobní vitality a energie obstála pianistka na výbornou. Huangci si vedla dobře i v kontrastních lyrických pasážích a kadenci první věty dokázala odstínit úhozem měkké barvy a sametového kouzla, byť by se k jejímu úhozovému portfoliu daly najít přesvědčivější analogie.

Druhá věta koncertu Andante non troppo přináší výrazné individuální role také houslím a violoncellu; orchestrální sazba je střídmá a místy vysloveně evokuje komorní hudbu. V obou případech se jich báječně zhostili koncertní mistři obou skupin Pavel DoležalJiří Hanousek s citem a vytříbeným smyslem pro souhru. Když posléze do hry vstoupila také Huangci, intimní rozhovor získal kouzelné barevné odstíny. Čistá hudební poezie druhé věty potřebuje jedinou věc: pokoru a pochopení pro krásu pomíjivého okamžiku. Tyto atributy se podařilo všem protagonistům najít a předat a členové Janáčkovy filharmonie byli pianistce důstojnými partnery.

Finále Čajkovského druhého koncertu je naplněno sebevědomou radostí. Roztančený tečkovaný rytmus a vybroušené klavírní linky v agilním provedení Huangci zde orchestr provokovaly k interakci. Tak byly skotačivé a neposedné. I zde si mladá Američanka počínala obratně a laškovně. S hráčskou brilancí a notnou dávkou temperamentu. Orchestr pod Sinaiského vedením se postaral o adekvátní odpověď, která potěšila ve všech nástrojových skupinách.

Jako přídavek Huangci zvolila Etudu c moll, op. 10: č. 12 Fryderyka Chopina a zahrála ji bez skrupulí v dynamických vlnách a turbulentní agogice jako zjevně adresovanou asociaci revolučních nálad.

Vystoupení americké pianistky se v Ostravě setkalo s pochopením a náklonností publika, které Huangci z části vytleskalo vestoje. Těm, kteří zůstali sedět, pravděpodobně neunikly určité drobnosti, jež stojí za zmínku. Huangci se ve své interpretaci soustředila zejména na perfektní stylovou, technickou a výrazovou stránku hry. Její souhra s orchestrem byla velmi spolehlivá, podobně jako sólové pasáže. Jen občas její hra připomínala okázalou reprodukci více než kreativní a vypravěčský přístup, který v Čajkovského koncertu nalezne a přesně vypíchne pozoruhodné detaily. Bylo to s trochou nadsázky podobné krajině, která ubíhá za okny rychlovlaku. Bez zastávek na znamení.

Koncert Janáčkovy filharmonie pokračoval ještě dvěma díly. Pavana za mrtvou infantku Maurice Ravela v úpravě pro hornu nepůsobila úplně připraveně. Kdo tuto kompozici slyšel vícekrát, tuší, kam vane vítr. Sinaiského koncepce nedokázala v Ravelově impresivním díle nalézt spolehlivý interpretační klíč. Jakoby se mu nepodařilo propojit a scelit jednotlivé části skladby do jediné struktury; výsledek zněl trochu jako koláž či leporelo. To ovšem nesouvisí s faktem, že jednotliví filharmonici zvládli své sólové party se ctí. Vedle horny se jednalo také o dřevěné dechy a další nástroje.

Chuťové pohárky mírně kritického posluchače na závěr uspokojila suita z baletu Polibek víly Igora Stravinského. V této oblasti našel šéfdirigent Janáčkovy filharmonie přece jen pevnější půdu pod nohama a mohl se opět opřít o znamenitý výkon orchestru, kterému vévodil nádherný zvuk smyčcového kvarteta. Je zřejmé, že se tento orchestr nezříká žádné výzvy. Záleží však také na dirigentovi a jeho umělecké a lidské diplomacii.

Foto: JfO / Petr Hrubeš

Milan Bátor

Milan Bátor

Hudební publicista, pedagog, kytarista

Rodák z Opavy, pochází z umělecké rodiny, bratr David je básník, teta Božena Klímová patřila k výrazným polistopadovým básnířkám. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, kde završil studia doktorským titulem v oboru Hudební teorie a pedagogika. Dlouhá léta působí jako hudební pedagog, na kytaru a etnické strunné nástroje hrál v kapelách Pearl Jam Revival, Nekuř toho tygra, Nisos, aj. Jako korepetitor a kytarista získal v ústředních kolech soutěží řadu diplomů za vynikající umělecký doprovod. Rád píše a přemýšlí o hudbě a interpretaci, spolupracuje s Českým rozhlasem a tištěnými časopisy a internetovými portály. Na hudbě miluje svobodu, mnohotvárnost a dar spojovat. 
 Příspěvky od Milan BátorVíce z této rubriky