KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

PKF – Prague Philharmonia zahájí Komorní řadu a doplní ji o zrušené koncerty minulé sezóny english

V pondělí 21. září otevře PKF – Prague Philharmonia novou sezónu komorních koncertů, které se konají pravidelně v barokním refektáři Profesního domu v Praze od 19:30 hodin. Úvodní koncert zahraje Zemlinského kvarteto, se kterým se představí hráčky orchestru Jaroslava Tajanovská (hoboj) a Lenka Filová (anglický roh). Společně přednesou skladby Eugèna Bozzy, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Benjamina Brittena, Ástora Piazzolly a Jeana Françaixe. Kromě nových projektů jsou v sezóně v plánu i tři koncerty přesunuté z minulé řady.

„Ovládnutí komorní hudby je esenciální kvalitou pro zvládnutí velkého symfonického repertoáru. I proto hraje PKF na takové úrovni,“ uvádí její šéfdirigent Emmanuel Villaume a dramaturgie orchestru dodává: „Páteří Komorního cyklu jsou tradičně hráči PKF, již se výjimečnou měrou angažují v komorních uskupeních nejrůznějšího ražení a jsou i vynikajícími sólovými hráči.“

Říjnový koncert bude v režii klavírního Tria Incendio, se kterým vystoupí mezzosopranistka Eva Garajová a fagotista Tomáš Františ. Raritou bude uvedení Buzziho Suity ze scénické hudby ke hře Woodyho Allena Sex noci svatojánské pro housle, violoncello, fagot a klavír. Tu pro zmíněné komorní obsazení upravil sám autor a nyní zazní ve světové premiéře. Eva Garajová přednese árii „Questa maledetta porta si blocca“ (Ty prokleté dveře se zasekly) a „Già la luna è in mezzo al mare“ (Měsíc už je napůl v moři) ze scénické hudby ke hře Maškaráda Terryho PratchettaStephena Briggse pro soprán, housle, violoncello, fagot a klavír v úpravě pro mezzosoprán stejného autora. Tomáš Františ dostane prostor v Sonátě pro fagot a klavír G dur, op. 168 Camilla Saint-Saënse.

Dva ze tří listopadových koncertů budou právě ty přesunuté z jara. Jako první se představí smyčcové Trio Gratia s flétnistkou Lenkou Řeřichovou. Zazní hudba Johanna Sebastiana Bacha, Alexandra Borodina, Alberta Roussela, Zoltána Kodálye či Jacoba Gordona. Druhým koncertem bude setkání s Bennewitzovým kvartetem a klarinetistou Janem Brabcem a na programu budou autoři jako Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart či Antonín Dvořák. Třetí koncert v závěru listopadu přinese hudbu Jacquese Iberta, Erwina Schulhoffa, Clauda Debussyho, Camilla Saint-Saënse a Maurice Ravela. Mezi účinkujícími budou opět členové PKF – Prague Philharmonia.

Posledním letošním setkáním s komorní hudbou bude prosincový večer pro obsazení housle, klarinet a klavír. Trio Clavio zahraje například skladby Francise Poulenca, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Alexandra Aruťunjana či Martina Brunnera.

V příštím roce zahraje v lednu Prague Philharmonia Wind Quintet, v únoru dojde na recitál houslistky Romany Špačkové a klavíristy Stanislava Gallina, v březnovém termínu se představí smyčcový Fama Quartet. Duben obohatí žesťový BRASStet a v květnu se odehraje světová premiéra skladby pro klarinetové trio Elišky Cílkové, a to v podání klavírního Quasi Tria, které doplní klarinetista Jiří Javůrek. Červen nabídne opět dva koncerty: jeden z minulé sezóny a druhý, závěrečný. První z nich přinese například hudbu Ondřeje Štochla, Toru Takemitsu, Oliviera Messiaena, ale dojde i na klasiku – Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, vše v podání klavírního Tria Concertante. Závěrečné setkání s Komorní řadou orchestru se na konci příštího června ponese v duchu úprav hudby slavných skladatelů od Beethovena až po Gershwina pro dechové kvinteto. Tím bude velmi známý Belfiato Quintet.

„Lidé k nám chodí nejen za hudbou, ale i odpočinout si a zrelaxovat v krásném prostředí. Koncerty jsou uváděné a kouzlo hudby umocňuje i nádherná architektura barokního refektáře Profesního domu na Malé Straně, kde se naše tradiční ‚pondělky‘ konají,“ říká o komorním cyklu jeho duše a dramaturgyně Martina Sermain a svou pozvánku na komorní koncerty doplňuje: „Snažíme se postavit barevnou sezonu, ve které si každý, kdo má komorní hudbu rád, určitě vybere něco ‚svého‘. Pokud hledáte krásu a porozumění, rádi vás mezi námi přivítáme.“

Foto: Fb a archiv PKF – Prague Philharmonia, Fb Bennewitz Quartet, Fb Tria Clavio

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky