KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Závěr Jakubského festivalu english

„Velmi dobře navštívený koncert zažil dokonce dlouhou frontu zájemců u pokladny před začátkem.“

„Celou skladbu pojal Vexo v příliš mohutném zvuku. I. fuga spíš positivového charakteru tím utrpěla na zřetelnosti a její půvabné vedení hlasů se nemohlo prosadit.“

„Jean Guillou v basovém partu hraném pedálem připravil interpretům četnými ozdobami a trylky přímo vysokou školu pedálové hry, kterou Johann Vexo víc než brilantně zvládl.“

Johann Vexo je titulárním varhaníkem katedrály ve východofrancouzském Nancy a profesorem varhanní hry na konzervatoři a Vysoké hudební škole ve Štrasburku. Vystoupil jako sólista v celé Evropě, USA, Kanadě, Mexiku, Austrálii a Novém Zélandu a vyučuje na mistrovských kurzech v USA, Německu a Portugalsku. Ve svém vystoupení na závěr šestadvacátého ročníku Mezinárodního varhanního festivalu v bazilice svatého Jakuba se projevil jako virtuózní hráč se sklonem k velmi rychlým tempům a silnému varhannímu zvuku, kterému obětoval větší pozornost k vypracování a zřetelnosti drobných detailů v hudební struktuře interpretovaných děl. Program zvolil vpravdě festivalový. Žádná pestrost a přehnaná kontrastnost jednotlivých drobných skladeb, jak je možno i na festivalu slyšet, ale pouze tři velká skladatelská jména a jejich stěžejní díla.

Velmi dobře navštívený koncert dokonce s dlouhou frontou zájemců před pokladnou zahájil Johann Vexo Toccatou E dur BWV 566 Johanna Sebastiana Bacha. Toto nejvýznamnější dílo skladatelova mládí ukazuje patrný vliv Dietricha Buxtehudeho a severoněmecké školy i formy „toccatové fugy“. Úvod toccaty střídá manuálové pasáže s pedálovým sólem a akordickou částí. Téma I. fugy opakovanými tóny velmi připomíná severoněmecké vzory. Celou skladbu pojal Vexo v příliš mohutném zvuku. I. fuga spíš positivového charakteru tím utrpěla na zřetelnosti a její půvabné vedení hlasů se nemohlo prosadit. Třetí, recitativní část jen „proletěla“ a u Fugy II. byl ve velmi rychlém tempu zřetelný pouze harmonický podklad na úkor pohyblivých pasáží šestnáctin v sopránové poloze.

Další skladbou bylo Adagio a fuga c moll KV 546 Wolfganga Amadea Mozarta. Jedná se o skladbu pro smyčcový soubor z jeho vrcholného období. Dílo v Adagiu nezapře barokní vzory a v následující fuze autorovo velké kontrapunktické mistrovství. Pro varhany ji upravil známý pařížský varhaník Jean Guillou a zvlášť v basovém partu hraném pedálem připravil interpretům četnými ozdobami a trylky přímo vysokou školu pedálové hry, kterou Johann Vexo víc než brilantně zvládl. Proti zvuku smyčců, kdy se mnohdy skladba hrává taky jen v obsazení smyčcového kvartetu, zde varhany v Adagiu bombasticky bouřily a stupňování fugy do plena zcela neodpovídalo útlému zvuku originálu. Jako kdyby se sólista už předem podvědomě připravoval na explozi varhanního zvuku, který vypukl v následující VI. symfonii Charlesa-Marii Widora, ale ochudil se o vítaný kontrast v dynamice předchozích skladeb.

Widor, představitel „francouzského symfonického stylu“, napsal rozsáhlých varhanních symfonií deset. Nejsou všechny stejně hudebně zajímavé. K těm nejlepším patří půlhodinová pětivětá VI. symfonie z roku 1879. Zde ukázal Vexo své umění v plné šíři. Brilanci a virtuozitu předvedl v rychlých větách – úvodní, Finale a středním Intermezzu. V pomalých – Adagiu (č. 2) a Cantabile (č. 4) mohlo snad být víc klidu a zpěvnosti. Jako kdyby se interpret těšil už na explozi virtuozity v další větě. Úspěch po bravurním Finale byl zasloužený.

Můžeme se už těšit na další, sedmadvacátý ročník festivalu. Čeká nás v roce 2022 několik jubileí. Především je to stoleté výročí od narození dlouholetého svatojakubského varhaníka Jiřího Ropka, který přes všechny překážky komunistického režimu udržel vysokou úroveň varhanní hry ve zdejší bazilice i tradici, začínající už u Černohorského, až do dnešní doby. V neposlední řadě je to i dvěstěleté jubileum od narození Césara Francka, velkého francouzského skladatele a skromného varhaníka pařížského chrámu svaté Klotildy.

Foto: archiv festivalu

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.Příspěvky od Jan HoraVíce z této rubriky