KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Jaroslav Tůma a festivalová Pocta Jiřímu Ropkovi english

„Profesor pražské AMU a významný koncertní varhaník a improvizátor Jaroslav Tůma převzal druhý koncert Mezinárodního varhanního festivalu u svatého Jakuba v Praze.“

„Fuga č. 2 na B-A-C-H Roberta Schumanna střídá pohyblivé plochy s pomalými postupy tématu. Její složitá hudební výstavba byla Tůmou mistrovsky zvládnuta.“

„Passacaglia quasi toccata na B-A-C-H Miloše Sokoly rozpoutala nevídaný ohňostroj virtuozity, který ukázal všechny Tůmovy kvality.“

Prvním interpretem, který na varhanním festivalu v kostele svatého Jakuba složil svým recitálem poctu Jiřímu Ropkovi,  jak zněl název jeho programu, byl Jaroslav Tůma. Jiří Ropek, který byl značnou část svého života zdejším varhaníkem a letos by se dožil sta let, je autorem dokončení Mozartovy Strahovské improvizace, která zazněla i na Tůmově koncertu ve čtvrtek 11. srpna. Kromě této skladby dále Jaroslav Tůma zahrál díla Charlesa-Marii Widora, Roberta Schumanna, Miloše Sokoly a také Mozartovu Fantazii f moll.

Jaroslav Tůma je profesorem varhanní hry na pražské AMU a významným koncertním varhaníkem, který vystoupil úspěšně téměř ve všech evropských zemích, v USA, Kanadě, Japonsku, Mongolsku, Jihoafrické republice a Singapuru. Studoval na Pražské konzervatoři varhanní hru u Jaroslava Vodrážky, na AMU u Milana Šlechty a cembalo u Zuzany Růžičkové. Už při studiu se účastnil mezinárodních varhanních soutěží a laureátský titul obdržel v Linci, Lipsku a na Pražském jaru. Jako nadaný improvizátor zvítězil v mezinárodních improvizačních soutěžích v Norimberku 1980 a v holandském Haarlemu 1986. Jeho diskografie je impozantní a čítá přes šedesát sólových nahrávek na CD. V poslední době se zaměřil na natáčení děl Johanna Sebastiana Bacha a je po nedokončeném pokusu Milana Šlechty prvním českým varhaníkem, který nahrál kompletně Bachovo varhanní dílo. Jeho hudební činnost je obdivuhodná. Nezaměřuje se jen na varhany, ale i na další klávesové nástroje. Koncertuje a nahrává na cembalo, klavichord a pianoforte. Svoje zkušenosti předává na četných varhanních kurzech a seminářích a v poslední době se věnuje i publikační činnosti.

Pro koncert u svatého Jakuba zvolil dramaturgicky pečlivě připravený a velmi zajímavý program, sestávající ze tří dílů. První věnoval MozartoviRopkově dotvoření skladatelovy improvizace na varhany ve Strahovské bazilice, částečně tehdy zachycené do notového zápisu. Druhý díl věnoval bachovským parafrázím Charlesa-Marii Widora a třetí skladbám na téma B-A-C-H.

Wolfgang Amadeus Mozart se tvorbě pro varhany příliš nevěnoval, ačkoliv jeden čas působil jako varhaník dómu v Salcburku. Až v závěru svého krátkého života dostal objednávku na vytvoření skladby pro mechanický píšťalový hrací stroj jako hudební doprovod pro vídeňské muzeum voskových figur. Je důkazem Mozartovy geniality, že i pro takovou, z hlediska skladatele okrajovou příležitost vytvořil dílo trvalé hodnoty. Po neobyčejném úspěchu první kompozice následovala další – Fantasie f moll KV 608. Vznikla v roce Mozartova úmrtí v březnu 1791 a můžeme ji považovat za jednu z vrcholných skladeb skladatelova pozdního období. Původní hrací stroj z muzea se nedochoval, ale skladba žila už tehdy ve verzi pro čtyřruční klavír. Dál se jí ujali varhaníci a je pevnou součástí varhanního repertoáru. Jelikož není původně komponována pro varhany, skrývá v sobě různé technické záludnosti, které Tůma suverénně zvládl. Úvod připomínající rytmicky francouzskou ouverturu nepojal přísně rytmicky a určitá volnost se promítla i do následujícího kontrapunkticky přísného fugata. Po půvabných variacích skladba vygradovala do mohutného závěru.

Mozartova Strahovská improvizace přináší řadu problémů. Vzhledem k tomu, že premonstrát P. Norbert Lehmann se sice snažil improvizaci okamžitě zapisovat, ale stačil zapsat jen sedmapadesát taktů. Zachytit celek bylo prakticky vyloučené. Hlavní myšlenka pracuje s mnoha trylky a Jiří Ropek se roku 1983 pokusil skladbu dokončit. Možná, že se příliš úzkostlivě vázal na Lehmannův zápis. Škoda, že si nedovolil větší volnost a rozvinutí při tematickém zpracování. Ropkova verze je jistě možné řešení, ale lze si představit v budoucnosti i nějaké další dokončení stávajícího torza.

Když po první světové válce byla založena ve Fontainebleau u Paříže Americká konzervatoř, k inauguraci nových varhan v roce 1925 napsal Charles-Maria Widor cyklus transkripcí Bachových skladeb s názvem Bachovo memento. Widor sám byl spolu se svým žákem Albertem Schweitzerem propagátorem Bachových varhanních děl ve Francii. Bylo mu v roce 1925 už přes osmdesát let a na hudbu tomášského kantora se díval pohledem romantického mistra 19. století. V šesti skladbách „Mementa“ použil dvou preludií z Temperovaného klavíru, třetí část z varhanního Pastorale, chorál z kantáty „Wachet auf“, část z flétnové sonáty a závěrečný sbor z Matoušových pašijí. Vše bylo transkribováno s doplňujícími hlasy, bohatší harmonií a efektnější nástrojovou stylizací. Tůma využil mnoha romantických rejstříků, registrace byla velmi barevná. Užíval výrazně crescenda a zesilování zvuku a iluze chápání Bacha v 19. století byla dokonalá. Jednotlivé linie modeloval vysoce muzikálně s jemnou agogikou. Jednotlivé části cyklu se někdy vyskytují jako zpestření varhanních koncertů. Otázkou zůstává, zda hrát v programu všech šest částí.

Závěrečný díl Tůmova vystoupení byl věnován dvěma skladbám na téma B-A-C-H. Fuga č. 2 z op. 60 Roberta Schumanna střídá pohyblivé plochy s pomalými tematickými postupy. Její složitá hudební výstavba byla Tůmou mistrovsky zvládnuta.

Závěr připomněl u nás trochu zapomínaného skladatele 20. století Miloše Sokolu. Jeho Passacaglia quasi toccata na B-A-C-H rozpoutala nevídaný ohňostroj virtuozity, který ukázal všechny Tůmovy kvality. Velmi temperamentní projev a suverénní ovládání nástroje byly samozřejmostí a můžeme hovořit o strhujícím provedení.

Interpret se odvděčil ještě přídavkem. Improvizoval na stejné téma B-A-C-H a nepodlehl očekávání, že varhanní koncert musí skončit hřmotem všech píšťal. Závěrečné pianissimo bylo jako pohlazení.

Foto: Zdeněk Chrapek 

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.Příspěvky od Jan HoraVíce z této rubriky