KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Mozartovy děti si užily koncertování v Brně english

„Letos jsou pro děti v průběhu června nachystány čtyři velké akce, a to jak v Besedním domě, v Janáčkově divadle, tak open air na náměstí Svobody.“

„V neděli 12. června se odehrál Slavnostní koncert Mozartových dětí v Janáčkově divadle. Tak velké obsazení, téměř dvě stě účinkujících, snad ještě jeviště Janáčkova divadla nevidělo.“

„Třetí akcí byl Koncert dětských sólistů s Filharmonií Brno, který se odehrál v úterý 14. června. Na pódiu Besedního domu vystoupili spolu s orchestrem nejlepší mladí hudebníci, kteří mají za sebou vítězství na mnoha soutěžích a reprezentují své školy.“

Festival Mozartovy děti letos načal druhý tucet svého působení. Spojení Filharmonie Brno a ZUŠ Smetanova na červen přichystalo čtyři akce, na kterých vystupují talentované děti z jihomoravských základních uměleckých škol.

Myšlenka představovat každým rokem veřejnosti mladé umělce, kteří jsou nadějemi hudebního umění v Jihomoravském kraji, se nezrodila hned v té podobě, v jaké je prezentována letos. Nejprve šlo jen o jednorázovou akci, kdy si mladí umělci zahráli spolu v orchestru spolu s profesionály, letos je to už akce, která se odehrává v několika dnech.

Není divu, jižní Morava je kraj, který je proslulý svojí zpěvností a má čtyřiašedesát základních uměleckých škol, ve kterých se vzdělává v hudbě a i v jiných uměleckých oborech téměř třicet tisíc dětí od pěti do osmnácti let. A ti nejlepší ze studentů, kteří se uplatňují na soutěžích domácích i mezinárodních, si jistě zaslouží, aby o nich veřejnost věděla.

Filharmonie Brno spolu se Základní uměleckou školou Brno Smetanova daly společně vzniknout projektu, který se odehrává už třináct let a těší se stále větší popularitě. Letos jsou pro děti v průběhu června nachystány čtyři velké akce, a to jak v Besedním domě, v Janáčkově divadle, tak open air na náměstí Svobody.

První z akcí byl koncert pro školáky s názvem Mozarte hrej!, který se odehrál v sále Besedního domu v pondělí 8. června dopoledne. Svým spolužákům se představili Vintíř Langášek ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno na housle, Daniela Dlouhá ze ZUŠ Pavla Křížkovského Brno na zobcovou flétnu, na housle Julie Fridrichová ze ZUŠ Kyjov, zpíval Dominik Urbánek ze ZUŠ varhanická Brno, houslové sólo z Radúze a Mahuleny přednesl Prokop Růžička ze ZUŠ Kyjov, Čajkovského koncert b moll hrál Radek Bagár ze ZUŠ Jaroslava Kvapila a překvapil Galop-marche na osm rukou na klavíru v podání Jany Xu, Sáry Medkové, Matěje HamplaRadka Topolanského ze ZUŠ Smetanova Brno. Moderace pořadu se ujali SáraIvo Medkovi a orchestr Filharmonie Brno dirigoval Adam Sedlický.

V neděli 12. června se odehrál Slavnostní koncert Mozartových dětí v Janáčkově divadle. Tak velké obsazení, téměř dvě stě účinkujících, snad ještě jeviště Janáčkova divadla nevidělo. Se žáky jihomoravských ZUŠ zde účinkovaly děti ze souboru Kantiléna a studenti Taneční konzervatoře a u dirigentského pultu se vystřídali dirigenti Michal JančíkChuhei Iwasaki.

Nejprve zazněla v české premiéře skladba Kryštofa Mařatky Neviditelný les, o které skladatel tvrdí, že je to „…hudební bajka pro herce, koncovku a symfonický orchestr, napsaná pro interprety všech úrovní…“, a v orchestru tvořily základ děti, dospělí ho jen doplňovali. Skladba vznikla v roce 2017 na objednávku Pařížské filharmonie. Skladatel si zahrál roli vypravěče a představil sám skladbu, ve které evokuje českou přírodu i lidové umění i symfonickou hudbu a používá nezvyklé hudební nástroje i nestandardní zvukové využití klasických hudebních nástrojů, jako je hra na rozložené flétny, nátrubky, na ozvučnou desku violoncella, dupání, pískání, volání i zpěv. „Nebývá standardní, aby v symfonickém orchestru hrálo dvanáct flétnistů a šestnáct violoncellistů. Cílem bylo, aby se mohli zapojit všichni hudebníci, kteří mají chuť hrát a zdokonalovat se. Filharmoniků je při této skladbě v orchestru pětadvacet, dětí zhruba sedmdesát a doplňuje je i osm desítek dětí z pěveckého sboru Kantiléna,“ informoval program ke koncertu. V symfonické básni Holoubek od Antonína Dvořáka dostali zase příležitost už zkušenější studenti, kteří hráli spolu s filharmoniky. Druhá půle koncertu patřila baletní komedii Bohuslava Martinů Kdo je na světě nejmocnější? a s orchestrem se představily baletní naděje z Taneční konzervatoře Brno. Skladba měla premiéru v Brně v roce 1925 pod taktovkou Břetislava Bakaly, pozdějšího prvního šéfdirigenta brněnských filharmoniků. Taneční pohádka pochází z Anglie a vypráví o tom, jak rodiče vybírají své myšce ženicha, který je nejmocnější na světě. Večer byl plný emocí a natáčela ho Česká televize, která vytváří o večeru dokument.

Třetí akcí byl Koncert dětských sólistů s Filharmonií Brno, který se odehrál v úterý 14. června. Na pódiu Besedního domu vystoupili spolu s orchestrem nejlepší mladí hudebníci, kteří mají za sebou vítězství na mnoha soutěžích a reprezentují své školy. Děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let už vědí, jak vystupovat a jak předat emoce obsažené v hudbě publiku, ale koncertování s orchestrem je přece jen zkušenost ojedinělá a jistě u všech stresující. U všech ale stres sehrál pozitivní úlohu a předvedli se jako profesionálové.

První větu z Koncertu D dur pro cembalo a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta podle Klavírní sonáty op. 5, č. 2 Johanna Christiana Bacha přednesla zvonivým témbrem a s klidnou vyrovnaností Anna Olivíková ze ZUŠ Pavla Křížkovského. Po ní vystoupila Anna Rákošová z téže ZUŠ s první větou Concertina pro xylofon a orchestr od Toshira Mayuzumiho, efektní a rytmizovanou skladbou. Dalším účinkujícím byl houslista Adam Trávníček ze ZUŠ Smetanova, který potěšil Rumunskými lidovými tanci Bély Bartóka, příjemné pěvecké vystoupení měl Kryštof Bína ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálové s árií Figara z Figarovy svatby Wolfganga Amadea Mozarta a první polovinu koncertu zakončil Jan Dlabáček na akordeon ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, který hrál Libertango Ástora Piazzolly v aranžmá pedagoga Petra Zámečníka.

Po přestávce nastoupil Adam Stibor ze ZUŠ Františka Jílka Brno, který efektně přednesl na trubku třetí větu z Koncertu Es dur pro trubku a orchestr Jana Křtitele Nerudy, po něm Nikola Čeperová ze ZUŠ Jaroslava Kvapila přednesla s muzikantským espritem Španělskou symfonii d moll, op. 21 pro housle a orchestr Édouarda Lala. Jiří Veselský ze ZUŠ Veselí nad Moravou exceloval na cimbál Valčíkem Aleše Smutného, poté Concertino per pianoforte e archi Friedricha Kuhlaua, které podle Sonatiny pro klavír aranžoval Václav Bůžek, přednesla s rozvahou a důkladností nejmladší účastnice večera, teprve jedenáctiletá Amálie Vlčková ze ZUŠ Orchidea Brno. Závěr patřil profesionálnímu výkonu klavíristky Bereniky Kučerové ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, která přednesla první větu Allegro z Klavírního koncertu č. 2 F dur, op. 102 Dmitrije Šostakoviče. Přinesla vyzrálý, muzikální projev a nedala se vykolejit ani výpadkem paměti v závěrečném sólovém vstupu, rychle se chytila a dohrála skladbu, aniž by na sobě nechala znát nervozitu, zachovala se jako zkušený profesionál. Ten večer byl přehlídkou mladých lidí, které na hudebních pódiích budeme jistě dál potkávat.

Přehlídku talentovaných Mozartových dětí zakončí víkend 18. a 19. června, kdy nejlepší soubory ZUŠ z Jihomoravského kraje budou hrát na brněnském náměstí Svobody. Velký dechový soubor ZUŠ Letovice, Mladá muzika Šardice, Junior string band ze ZUŠ Františka Jílka, Taškaříci ze ZUŠ Ořechov nebo Dechový soubor ZUŠ Veselí nad Moravou – to jsou namátkou soubory nadšených talentovaných dětí, jejichž úsilí a zápal pro muzicírování vytváří pozitivní klima na této zemi. A to je dost pro to, aby nám všem se tu žilo dobře. Mozart by měl určitě ze svých dětí radost!

*******

Foto: Jan Prokopius, Vojtěch Kába

Karla Hofmannová

Hudební a divadelní publicistka, novinářka, kulturoložka

Pochází z Brna, kde žije a pracuje. Vystudovala pěveckou konzervatoř v Brně a kulturologii v Praze. Pracovala na různých pozicích v kultuře, jako zpěvačka, pedagožka, působila v marketingu a managementu kulturních institucí, což ji přivedlo ke kulturní politice a k žurnalistice. V současné době je v důchodu a působí jako nezávislý novinář, píše recenze především na opery a koncerty klasické hudby a realizuje rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se profilují v oblasti kultury. Zajímá se o historii a cestování a jejím velkým koníčkem a relaxací jsou malá vnoučata.Příspěvky od Karla HofmannováVíce z této rubriky