KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Svoboda, revoluce, opera. Zahajovací koncert Národního divadla english

 „Vo štvrtkovom podaní Sboru Národního divadla ani tak populárnemu kusu, akým je „zbor Židov“, nechýbala výpovedná hodnota a určite sa z neho nestala len „povinná jazda.“

 „Svatopluk Sem pred obecenstvo predstúpil s absolútnym nadhľadom nad interpretovanou skladbou, s dokonale zvládnutou prácou s frázovaním, fondom a výrazom.“

 „Že orchester Smetanovej hudbe rozumie sa potvrdilo aj na zahajovacom koncerte.“

Zahajovacím koncertom s názvom 30 let svobody započalo 12. septembra Národní divadlo nielen novú sezónu, ale aj oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie. Program, na ktorom vystúpili orchester, zbor a sólisti divadla, odznel pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka a skladal sa z prevažne operných kusov, ktoré sú svojou tematikou spojené s bojom za slobodu či ďalšími myšlienkami Novembra ´89.

Večer otvorila predohra k opere Z mrtvého domu Leoša Janáčka. Ako píše dramaturg Ondřej Hučín v brožúre, táto predohra k programu výborne pasuje vďaka námetu celej opery, mapujúcej osudy väzňov v sibírskom lágri. Orchestr Národního divadla zahral predohru veľmi presvedčivo, vhodne navodil atmosféru, vynikla najmä veľmi kompaktne hrajúca sláčiková sekcia: možno je len škoda niektorých zaváhaní v sólových úsekov huslí.

V programe nesúcom leitmotív slobody sa celkom pochopiteľne ocitol aj preslávený zbor Židov Va, pensiero, sull´ali dorate z Verdiho Nabucca. Tento spev o túžbe po vlasti a slobode už možno označiť za takpovediac mainstream vážnej hudby. Vo štvrtkovom podaní Sboru Národního divadla ale ani tomuto populárnemu kusu nechýbala výpovedná hodnota a určite sa z neho nestala len „povinná jazda“ bez tvorivého prístupu. Je však pravda, že výraz a zvukovosť celku na mňa pôsobili trochu plocho a vyhranenejší charakter získalo prevedenie až po tom, čo na scénu vstúpil suverénny Jiří Sulženko.

Florestanovu áriu Gott! Welch´ Dunkel hier!Fidelia Ludwiga van Beethovena predviedol Aleš Briscein. Interpret je na áriu disponovaný určite dostatočne, celý čas som však z výstupu cítila určitú neistotu a po koncerte som si ho zapamätala ako trochu rozpačito plynúci, aj po stránke vzájomného prepojenia sólistu a ansámblu. Nasledovali dve árie z opery Andrea Chénier od Umberta Giordana. Z opery venovanej jednej z najvýznamnejších udalostí novovekej Európy, Veľkej francúzskej revolúcii, zazneli La mamma morta (spievala Veronika Dzhioeva) a Nemico della Patria (Svatopluk Sem). Obe veristické čísla pritom považujem za jedny z najlepších z celého večera. Dzhioevin hlas zaujal v až zamatovo znejúcich nižších polohách a dynamikách, jej prejav však bol mimoriadne sugestívny aj v exponovaných momentoch. Svatopluk Sem zas pred obecenstvo predstúpil s absolútnym nadhľadom nad interpretovanou skladbou, s dokonale zvládnutou prácou s frázovaním, fondom a výrazom. Skvele spolupracoval orchester pod Kyzlinkovým vedením, ktorému sa podarilo obe árie skvele vystavať.

Výborne si orchester počínal aj v ďalšom čísle, v árii Dalibora Toť třetí noc, kterou mi naznačila. Túto Smetanovu operu som si, vrátane tejto veľkolepej árie, mimoriadne obľúbila po jej júnových premiérach práve v Národním divadle a to, že orchester tejto hudbe rozumie, sa potvrdilo aj na zahajovacom koncerte. Daliborom bol pritom Aleš Briscein, ktorý k árii pristúpil so zaujatím, pútavo, jeho hlasový prejav mi však v mnohých prípadoch pripadal zbytočne tvrdý a neplastický. Prvú časť koncertu uzatvárala úvodná scéna z 3. dejstva Libuše, ktorú ovládla výborná Dana Burešová. Sekundovali jej Maria Kobielska, Stanislava Jirků, Aleš Briscein, Miloš Horák a Jiří Sulženko.

Celú druhú časť potom vyplnilo Dvořákovo Te Deum, so sólistami Veronikou Dzhioevou a Svatoplukom Semom. Slávnostná kompozícia, ktorá pri Havlovej inaugurácii v decembri 1989 „spečatila“ výsledok Nežnej revolúcie, znela aj vo štvrtok na doskách Národního divadla radostne, vznešene a oslavne. Pozitívna energia, ktorú interpreti do prevedenia vkladali, sa však nie vždy stretla aj s „technickou“ kvalitou. Balans medzi orchestrom a zborom (a sólistami) nebol vždy ideálny, takisto na niektorých miestach pokrivkávala ich súhra. Čo sa týka sólistov, obaja podali výkon na úrovni. Na môj vkus však Dzhioevin operný, teatrálny prejav v kontexte sakrálnej skladby až tak nezafungoval, Sem bol oveľa striedmejší, akoby však so skladbou nebol celkom zžitý.

Koncertom s hudbou slobody, revolty a túžby pripomenulo Národní divadlo novembrové ideály, ale aj to, aká bola rola tejto inštitúcie pri rôznych zlomových udalostiach českého národa (aj o tom skvele písal Hučín v programovej brožure). Že bolo pódium stále posiate interpretmi s bielymi stužkami na hrudi, bolo v kontexte tohto programu vlastne celom príznačné…

Foto: Národní divadlo 

Lucia Maloveská

Lucia Maloveská

Klavíristka, publicistka, hudební teoretička

K hudbě, umění a ke psaní nejrůznějších textů inklinovala již odmala. Vystudovala gymnázium a posléze klavír na Konzervatoři Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici. Absolvovala pražskou HAMU v oboru hudební teorie, v jehož studiu pokračuje od roku 2021 i na doktorandském stupni. V rámci studií také absolvovala stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Ve svém zkoumání se soustřeďuje na oblast formy a tektoniky, na racionální kompoziční postupy a příležitostně na tvorbu slovenských skladatelů. Jako hudební recenzentka a publicistka spolupracuje a spolupracovala s hudebními portály a periodiky jak v Česku, tak i na Slovensku. Z koncertů odjakživa odcházela plná dojmů a postřehů, které ne vždy měla s kým sdílet, psaní recenzí je tedy pro ni přímo terapií. Miluje klasickou hudbu, ze všeho nejvíc ji však fascinuje hudba soudobá. Příležitostně se věnuje divadlu, literatuře a folkloru, zkušenosti má i v oblasti dramaturgie. Kromě hudby má vášnivě ráda dobré víno a Formuli 1 a za všemi třemi vášněmi je ochotná jezdit stovky kilometrů. Příspěvky od Lucia MaloveskáVíce z této rubriky