KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Deset podzimních koncertů MHF Hudba tisíců Mahler Jihlava english

Ačkoli pořadatelé letošního festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava 2020 uspořádali během léta již několik hudebních setkání, opravdové zahájení je až nyní v září. Před slavnostním úvodem však dojde ještě ke dvěma koncertům, a to příští čtvrtek 10. září a ve středu 16. září. Wranitzky Kapelle se sólistou, kterým bude hobojista Vilém Veverka, vystoupí na prvním z nich od 18 hodin v Klášteře Nová Říše. Zazní předehra k opeře Le trame deluse Domenica Cimarosy, Hobojový koncert G dur Pavla Vranického a Symfonie č. 49 f moll „La passione“ Josepha Haydna. Taktovky se ujme Marek Štilec.

Dalším místem koncertu bude jihlavský kostel Povýšení sv. Kříže, kde 16. září od 20:30 hodin pěvecké duo Kchun ve spolupráci s hercem Vladimírem Javorským (ze záznamu) uvede mystické audiovizuální dílo Purgatio, spojující gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem v jeden celek. „Filozofie pěveckého dua Kchun je opřená o druhý hexagram nejstarší čínské knihy I-ťing – Knihy proměn. Slovo kchun znamená „Země“ a vyjadřuje přijetí. S tímto pocitem pracují interpreti ve vzájemné shodě dvou hlasů, splynutí myslí dlouholetých hudebních kolegů a přátel v jednu řeč. Martin Prokeš a Marek Šulc přijímají dar hlasu a rovněž výzvu a možnost tuto proměnnou darovat. KCHUN je pro ně přirozenou cestou další spolupráce, službou lidem, sobě samým a Bohu. Projekt bývá při koncertním provedení doplněn o videoart reflektující témata jednotlivých částí hudebního přediva z dílny akademického malíře Atily Vöröse a VJ Rudolfa Živce,“ uvádí festival.

V pátek 18. září dojde od 15 hodin k zahájení festivalu, a to v jihlavském Parku Gustava Mahlera, kde se v populárních pochodech a dechových skladbách představí Dechový orchestr TUTTI při ZUŠ Jihlava a Mažoretky při DDM Jihlava. Dirigovat budou Petr PíšaJan Nosek. Na druhý den, v sobotu, je přichystán Slavnostní zahajovací koncert festivalu. Moravská filharmonie Olomouc za řízení Petra Vronskéhokostele Povýšení sv. Kříže od 19 hodin přednese Symfonii č. 5 cis moll Gustava Mahlera.

V gotické síni jihlavské radnice se v úterý 6. října od 19 hodin odehraje hudebně literární pořad s názvem Vídeň, město hudby a kaváren… Operetní čísla vídeňských mistrů a Mahlerův cyklus Písně potulného tovaryše přednese za doprovodu Miroslava Sekery mezzosopranistka Petra Vondrová. Večerem budou provázet Jiří VejvodaJan Čenský.

Dechové okouzlení Mahlerem – tak zní název dalšího hudebního setkání, které se uskuteční v neděli 11. října v 19 hodin, opět v kostele Povýšení sv. Kříže. PhilHarmonia Octet Prague, který působí ve složení Vilém Veverka, Monika Boušková (hoboj), Irvin Venyš, Karel Dohnal (klarinet), Ondřej Vrabec, Přemysl Vojta (lesní roh), Václav Vonášek, Martin Petrák (fagot) a Marek Švestka (kontrabas), zahraje Beethovenův Oktet Es dur, op. 103. Potom se k umělcům přidá barytonista Jiří Rajniš coby sólista a společně přednesou osm písní ze sbírky Chlapcův kouzelný roh Gustava Mahlera, v úpravě Tomáše Illeho.

Na stejném místě ve čtvrtek 15. října vystoupí v komorním obsazení Český filharmonický sbor Brno a pod vedením sbormistra a uměleckého vedoucího Petra Fialy zazpívá skladby Jana Campana Vodňanského, Bohuslava Matěje Černohorského, Zdeňka Fibicha, Henryka GóreckéhoLeoše Janáčka. Spoluúčinkovat budou tenorista Tomáš Kořínek, harfistka Pavla Kopecká, houslista Leoš Zavadilík a varhaník Martin Jakubíček.

Český chlapecký sbor Boni Pueri se sbormistrem Pavlem Horákem uzavře říjnové koncerty ve středu 21. 10., a to od 19 hodin v jihlavském Hotelu Gustav Mahler, kde v programu s názvem Dobří chlapci rozdávají radost zazpívá skladby Georga Friedricha Händela Leopolda Hoffmanna a zazní také slavné filmové melodie.

Jihlavský multižánrový sál DIOD bude ve čtvrtek 12. listopadu místem tragického hudebně literárního pořadu Zdeňka Geista o neteři Gustava Mahlera Piš mi. Tvoje Alma. Tu ztvární Zuzana Truplová a o hudební složku se postará Graffovo kvarteto. „Alma Rosé byla dcera Arnolda a Justine Roséových. Otec ji od dětství vyučoval hudbě a hře na housle. Od dvacátých let se datují Almina první veřejná hudební vystoupení, přičemž počátkem třicátých let opakovaně úspěšně koncertovala i v Jihlavě. Alma Rosé se v roce 1930 vdala za českého houslového virtuosa Vášu Příhodu (1900 –1960), s nímž často spolupracoval její otec Arnold. Manželé uskutečnili několik společných koncertních šňůr, zejména po zemích střední Evropy. Částečně žili také v Příhodově vile v Československu. Manželství se nicméně v roce 1935 rozpadlo. Od roku 1932 vedla Alma ženský orchestr Wiener Walzermädeln, na jehož repertoáru byla jak hudba klasická, tak i operetní. Alma byla kvůli židovskému původu svých rodičů (byť obou již před desítkami let pokřtěných) během II. světové války odvlečena do koncentračního tábora v Osvětimi, kde jako známá hudebnice vedla tamní dívčí orchestr. V roce 1944 ovšem v koncentračním táboře zahynula…,“ sděluje o výjimečné ženě Institut Gustava Mahlera Praha.

Slavnostní závěrečný koncert festivalu pořadatelé umístili do jihlavského Domu kultury, kde v poslední listopadový den vystoupí Komorní filharmonie Pardubice s mezzosopranistkou Evou Garajovou. Ta se představí  v Písních Vítězslava Nováka a v Dvořákových Cigánských melodiích. Zazní také Adagietto Gustava Mahlera a Novákova Slovácká suita. Nad vším bude mít hudební dohled Marek Štilec.

Foto: archiv a fb festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava 2020

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky