KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Gymnázium s uměleckou profilací má i svoji vlastní ZUŠ.
Už třicet let – a proto slavili velkým koncertem english

„Na pódiu přivítal přítomné ředitel školy Martin Hroch, brněnský cembalista, který gymnázium vede dva roky a ZUŠ už osm let.“

„Křtilo se CD s ukázkami práce studentů školy. A nebyli tu kmotři ledajací, ale přišly brněnské legendy. Hana Ulrychová, folková zpěvačka, a basista Richard Novák.“

„Druhá polovina koncertu patřila absolventům Gymnázia a spolu s nimi vystoupil pěvec Jan Šťáva, basista Janáčkovy opery.“

Výročí třicet let existence škol Pavla Křížkovského, ZUŠ a Gymnázia s uměleckou profilací, oslavil koncert, který se konal 27. září 2022 v sále Besedního domu v Brně. Nejlepší žáci a absolventi školy se představili publiku a současně bylo pokřtěno i CD, které úspěšné studenty reprezentuje. Ke spolupráci byl přizván brněnský komorní orchestr Czech Virtuosi. Součástí oslav byla i výstava výtvarných děl studentů. Byl to večer plný nadšení i nadějí do budoucna.

V Brně existuje už třicet let gymnázium, které se od ostatních odlišuje svou profilací. Je totiž jako jediné v Jihomoravském kraji zaměřené na umění, a to na hudbu, dramatické i výtvarné umění, už od šesté třídy základní školy. A aby bylo možné si pěstovat dorost, patří k tomu i ZUŠ, tedy základní umělecká škola. To vše pod laskavou patronací ušlechtilého pána, jakým byl Pavel Křížkovský, učitel Leoše Janáčka a opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.

Třicetileté výročí se musí náležitě oslavit a jak jinak než představením výsledků práce studentů. A nejlépe v sále Besedního domu, kde je kvalitní klavír a kam se všichni rodinní příslušníci žáků vejdou. Tedy skoro vejdou, když si později příchozí půjdou stoupnout na balkon a trošku se stlačí.

Pořad večera logicky začal od nejmladších, kteří ještě nemají řádně zafixovanou techniku a tréma také udělá svoje. Proto se nikdo nezlobil na úvodní fanfáry dvou lesních rohů a baskřídlovky, že jim to nevyšlo, jak chtěli. Potlesk je přesto neminul a program šel dál. Na pódiu přivítal přítomné ředitel školy Martin Hroch, brněnský cembalista, který gymnázium vede dva roky a ZUŠ už osm let. Po oficialitách defilovali mladí adepti hudby jeden po druhém a předváděli své schopnosti za spolehlivého doprovodu komorního orchestru Czech Virtuosi.

Zahájil sbor „Bambini da Camino“, vedený sbormistryní Štěpánkou Menšíkovou, který přednesl, poněkud ostýchavě, skladbu Muzikant Emila Hradeckého. Poté před orchestr přivezli tři urostlí, společensky odění pánové (snad tatínci?), kteří si vzali na starost technickou podporu koncertu, cembalo, ke kterému usedla Anna Olivíková, žákyně Martina Hrocha, aby zahrála první větu Allegro Koncertu D dur, KV 107 Wolfganga Amadea Mozarta. Se smyslem pro efekt odsadila před sólovou kadencí, což nedočkavé obecenstvo pochopilo jako příležitost k potlesku. Po chvíli však dali zase prostor sólistce, která se nenechala znervóznit a přednesla bezchybně kadenci a dohrála koncert s bravurou.

Poté se přidali ke komornímu orchestru dechy a předstoupila Nela Vokurková, aby zahrála na příčnou flétnu Andante cantabile Viléma Blodka. Studentka Marie Škárkové hrála s technickou přesností a muzikantským projevem. Došlo i na zpěv, Theodor Jakub Randall přednesl árii Masetta „Ho capito“ z opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Nadějný barytonista vládne objemným hlasem a zdá se, že při dobré technice pod vedením Hany Kostelecké má před sebou slibnou budoucnost. Koncert č. 1 pro klavír a orchestr, první větu Allegro con brio Alexandra Peskanova přednesla Natálie Spoustová. Poté zaujala dívka hrající na klarinet, Jana Hlaváčková, která přednesla první větu AllegroKoželuhova Koncertu Es dur a bylo znát, že pedagogické vedení Jiřího Houfa je úspěšné, neboť studentka přednesla melodickou skladbu s prožitkem a kadenci si prožila.

Následovalo klání dvou dívek ve skladbě Georga Philippa Telemanna, kdy se ve druhé větě AllegroKoncertu pro příčnou a zobcovou flétnu e moll, TWV 52 utkaly dvě flétny a předháněly se v technice i ve zvuku, pod pedagogickým vedením Mojmíra Poláčka. První polovina koncertu se tím dostala ke konci, kterého se ujala sbormistryně Natalia Chirilenco. Nastoupil pěvecký sbor Gymnázia Pavla Křížkovského, čtrnáct dívek a čtrnáct chlapců, a zazpívali A Little Jazz Mass, Kyrie a Gloria, od skladatele Boba Chilcotta. A zpívali čistě, rytmicky, s přesnou výslovností, s odpichem a s radostí. Stejně jako je dirigovala s entuziasmem paní sbormistryně.

Těsně před přestávkou přišla chvíle slavnostní, kdy ředitel školy Martin Hroch, který se ujal i role moderátora, pozval na pódium dva kmotry a křtilo se CD s ukázkami práce studentů školy. A nebyli to kmotři ledajací, ale přišly brněnské legendy. Hana Ulrychová, folková zpěvačka, a basista Richard Novák, operní pěvec a nositel ceny Thálie. Obecenstvo je nadšeně vítalo a devadesátiletý bard přidal studentům moudro do života. „Vědec i umělec, to jsou obory, které oba přinášejí lidstvu něco nového. Oba musí své výtvory vykoupit dřinou. Zatím co vědec je součástí týmu a staví na moudrosti svých předchůdců, umělec je v tom snažení sám. Ale věřte, že bez dřiny nepřijde radost, ten výsledek potom stojí zato!“ A pak ještě přišlo velké finále, kdy na pódium Besedního domu nastoupili snad všichni studenti Gymnázia a byl z toho velký sbor. Pod vedením sbormistryně Natalie Chirilenco zazněla píseň Louise Armstronga What A Wonderful World. I komorní orchestr Czech Virtuosi se rozrostl o dechy i žestě a první polovinu koncertu ukončila pohodová nálada.

Přestávka ale neznamenala, že se ve foyeru nic nedělo, naopak. Zde proběhla vernisáž výstavy výtvarného oboru gymnázia a ZUŠ za pedagogického vedení Zuzany Pazdírkové, Veroniky HudcovéPetra Kunčíka a hrála k tomu Velká cimbálová muzika ZUŠ Smetanova spolu s žáky ZUŠ Pavla Křížkovského za pedagogického vedení Kateřiny Kovaříkové. K tomu patřila i ochutnávka dobrého moravského vína, a není proto divu, že se přestávka poněkud protáhla.

Druhá polovina koncertu patřila bývalým studentům, a tedy absolventům Gymnázia. Jako první přišli na scénu Filip Hrubý (Schola Cantorum Basililiensis, Švýcarsko) k cembalu, Richard Irein (Janáčkova konzervatoř Ostrava) na příčnou flétnu, Radek Mattuš (Konzervatoř Brno) na hoboj a Hana Drtílková (Konzervatoř Brno) na fagot a spolu s nimi vystoupil pěvec Jan Šťáva, basista Janáčkovy opery, aby zazpíval z Händelovy opery Mesiáš árii Why do the nations. Tohle vystoupení bylo zcela profesionální a suverénní.

Další v pořadí hrála Daniela Dlouhá na zobcovou flétnu, pod vedením Marie Škárkové. Zazněla první věta Allegro z Koncertu F dur, RV 434 Antonia Vivaldiho a dívka udivovala publikum virtuozitou i bezpečnou souhrou s orchestrem. Ondřej Gratcl zaujal už vizáží umělce, kterou završil výkonem na housle (vedení Anna Kučerová), když suverénně přednesl první větu Allegro moderato z Koncertu G dur Josepha Haydna. Další flétna, tentokrát příčná, hrála v rukou mladého umělce Alexandra Klementa. Oduševnělý výkon s procítěným přednesem zněl v podání Bachovy Suity h moll BWV 1067, Menuet a Badinerie, kterou přednesl s lehkostí a vtipem.

Další číslo bylo osvěžující tím, že nastoupilo kvarteto španělských kytar – Jakub Ježek, Julie Mecová, Dorota SilárszkáPatrik Špička – spolu s kontrabasistou Alexandrem Janem Doleželem a spolu s nimi na mandolínu hrála jejich profesorka Tatiana Drobish. Jejich společný přednes skladby Oblivion od Ástora Piazzolly byl lehounký a průzračný s kouzelnou atmosférou letního večera u moře. Dalším bonbónkem bylo vystoupení Anny Rákošové na xylofon (vedení Gabriel Chila), kdy dívka hrála Polku a Mazurku od Gustava Kahnta a hrála je s radostí, suverénně a virtuózně, za doprovodu komorního orchestru Czech Virtuosi. Posledním číslem bylo vystoupení klavíristy Alexandra Klementa, který studuje u Ireny Marečkové. Hrál Koncert g moll pro klavír a orchestr, jeho třetí větu Presto – Molto Allegro e vivace. Pevný a suverénní úhoz, muzikantský přednes a virtuózní technika, to vše prozrazovalo umělce, který už ví, co chce a jak toho dosáhnout. „Chtěl bych na konzervatoř na oba nástroje, ale přece jen preferuji klavír, je tam možnost akordické hry, to je lepší než jen jeden hlas flétny,“ svěřil se mladý umělec po koncertě.

Závěr koncertu obstaral Pěvecký sbor Gymnázia Pavla Křížkovského za energického vedení sbormistryně Natalie Chirilenco. Nejprve to bylo jen šest sopránů a šest altů, které lehce a průzračně přednesly skladbu Pierangela Valtinoniho Signore pieta. Finále obstaralo na čtyřicet pěvců, kteří mohutně a s nadšením zpívali HallelujahMesiáše Georga Friedricha Händela. Publikum se nechalo strhnout k ovacím a večer se ještě protáhl u cimbálu a pod obrazy studentů výtvarného oboru ve foyeru Besedního domu. Gymnázium Pavla Křížkovského oslavilo své třicáté jubileum důstojně a s vědomím, že studenti, které zde vychovávají, budou tvůrčími osobnostmi ve svém oboru, i když to třeba nebude umění, ale právě ta schopnost kreativity a emocí je dokáže posouvat k úspěšné kariéře.

*******

Foto: Fb – Gymnázium a Zuš Pavla Křížkovského

Karla Hofmannová

Hudební a divadelní publicistka, novinářka, kulturoložka

Pochází z Brna, kde žije a pracuje. Vystudovala pěveckou konzervatoř v Brně a kulturologii v Praze. Pracovala na různých pozicích v kultuře, jako zpěvačka, pedagožka, působila v marketingu a managementu kulturních institucí, což ji přivedlo ke kulturní politice a k žurnalistice. V současné době je v důchodu a působí jako nezávislý novinář, píše recenze především na opery a koncerty klasické hudby a realizuje rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se profilují v oblasti kultury. Zajímá se o historii a cestování a jejím velkým koníčkem a relaxací jsou malá vnoučata.Příspěvky od Karla HofmannováVíce z této rubriky