KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

JAMU75.
Od založení po koncerty k oslavám narozenin english

„Brněnské hudební školství by se bez Janáčkovy celoživotní dřiny začalo rozvíjet později.“

„Stejně jako JAMU, i Janáčkovo kvarteto slaví letos pětasedmdesáté narozeniny.“

„Kniha s názvem ‚…vždy svou hřivnou přispívat…‘ je věnovaná devatenácti držitelům titulu doctor honoris causa.“

Přestože se jejího založení Janáček nedožil, dnes by na její počest jistojistě složil nějakou oslavnou skladbu a byl by nadšen z toho, že jeho celoživotní snažení založit vysokou uměleckou školu mělo přece jen nějaký smysl. Historie Janáčkovy akademie múzických umění v Brně je dlouhá tři čtvrtiny století a za tu dobu se toho opravdu hodně událo. Institucí prošla řada významných pedagogů, absolventů a jiných předních hudebních a divadelních osobností. Koncerty k oslavám výročí pětasedmdesáti let od založení akademie probíhaly po celý rok a vygradovaly 16. října, kdy vystoupilo v Besedním domě v Brně nemalé osazenstvo z obou fakult v čele s dirigentem Jakubem Kleckerem. Na programu nemohl chybět Leoš Janáček. Zazněla ale i díla jiných českých a světových skladatelů. „JAMU na cestě k uzavření kruhu přeji odvahu, nasazení a schopnosti táhnout za jeden provaz. JAMU je 1,“ vzkazuje rektor Petr Michálek.

Tane nám na mysli hudební akademie,“ pronesl kdysi Leoš Janáček, který dlouhodobě považoval brněnské hudební vzdělávání za nedostačující. Vstříc jeho vizím se mu podařilo založit dvě nová hudební střediska – roku 1881 varhanickou školu a roku 1918 brněnskou konzervatoř. Rovněž usiloval téměř celý život o vybudování vysokoškolské hudební instituce. „Janáček chtěl vybudovat z brněnské konzervatoře vysokoškolský ústav, na kterém by se vedle nástrojové hry, dirigování, režie či herectví vyučovaly i vědecké obory jako psychologie, fonetika a podobně,“ uvedl znalec Janáčkova odkazu a muzikolog Jiří Zahrádka. „Jeho vize se rozcházela s představami ministerstva školství i některých Janáčkových žáků. A tak se skladatel jejího vybudování nedožil. Poměrně záhy, roku 1947, tedy necelých dvacet let po úmrtí skladatele, byl schválen zákon o založení brněnské hudební akademie, která si vzala právě jeho jméno. Brněnské hudební školství by se bez Janáčkovy celoživotní dřiny začalo rozvíjet později a dnes by nejspíš vypadalo daleko skromněji,“ vysvětlil Zahrádka.

Co se událo od založení roku 1947?

Původně se Janáčkova akademie múzických umění měla stát pouze pobočkou pražské AMU. Nakonec však byla založena 12. září 1947 jako samostatná instituce s hudebním a dramatickým oborem. Od té doby se život na JAMU nepřetržitě proměňoval. Průběžně vznikaly nové katedry, nebo se rozdělovaly ty původní. Například instrumentální katedra se rozčlenila na katedru klávesových, strunných a dechových nástrojů až na sklonku šedesátých let. V té době dokonce došlo ke zrušení rozdělení na hudební a divadelní fakultu. Opětovně se osamostatnily až roku 1990. Ještě před tím v padesátých letech získalo Divadelní studio JAMU sál Marta a rovněž bylo založeno Operní studio JAMU, později Komorní opera JAMU. K té se váže významná událost z roku 2010, kdy se započala výstavba Divadla na Orlí a zrodila se tak Hudebně-dramatická laboratoř JAMU.

Během sedmdesátých let odstartoval první ročník Mezinárodních interpretačních kurzů, dále bylo vybudováno akustické studio a otevřel se studentský vysokoškolský klub. Významné je rovněž zahájení výuky na bicí nástroje na počátku osmdesátých let, která se samozřejmě nesla v duchu shromáždění a stávek.

Pro celou JAMU devadesátá léta představovala období rozvoje. Při Divadelní fakultě to byl rozvoj studijních oborů, včetně loutkoherectví nebo taneční pedagogiky. V rámci Hudební fakulty se vůbec poprvé uskutečnil mezinárodní festival vysokých divadelních škol Encounter. Studentům se zpřístupnila zrekonstruovaná budova na Komenského náměstí a také měli možnost setkat se s Václavem Havlem, který zde o pár let později získal čestný doktorát. Jeho žena Dagmar Havlová je mimo jiné absolventkou akademie, stejně jako další české legendy Bolek Polívka nebo Miroslav Donutil. Vůbec první ocenění formou čestného doktorátu bylo uděleno světovému klavíristovi Rudolfu Firkušnému.

Na počátku nového století proběhla inaugurace nových varhan Hudební fakulty a jako vůbec první vysoká umělecká škola v zemi roku 2012 otevřela Univerzitu třetího věku. Závěrem roku 2019 HF JAMU pokřtila hudební nástroje a technologie za téměř sedmdesát milionů korun.

Každým rokem se na Janáčkově akademii děje spousta významných událostí, proběhne řada koncertů a vystoupení a absolvují studenti, kteří posléze nalézají uplatnění jako profesionální umělci. Mezi letošní význačné události patří například předání čestných doktorátů světově uznávané operní pěvkyni Magdaleně Kožené a jejímu manželu, jednomu z nejpřednějších dirigentů vůbec, Simonu Rattlovi.

Oslavy JAMU75

Janáčkova akademie múzických umění si v letošním roce pro posluchače připravila hned několik koncertů, které měly připomínat pětasedmdesáté výročí od založení instituce. V rámci prvního z nich 1. března 2022 vystoupilo Janáčkovo kvarteto se studentem hry na klarinet Alešem Tvrdíkem. Z Janáčkova díla se na programu objevily Listy důvěrné, skladba z posledního roku autorova života. Za zmínku stojí, že stejně jako JAMU, i Janáčkovo kvarteto slaví letos pětasedmdesáté narozeniny.

V komorním duchu se nesl také následující koncert s Janáček Ensemble a studenty HF ze dne 26. dubna. Kromě Oktetu Igora Stravinského zazněl sextet Mládí patrona akademie.

Významnou událostí se následně stal 11. května velkolepý open-air koncert, který se odehrál před budovou HF JAMU a na němž se předvedl Janáčkův akademický orchestr pod vedením Jakuba Kleckera složený převážně ze studentů. Ti doprovodili studentku zpěvu Ekaterinu Krovatevu a studentku jazzové interpretace Anežku Novákovou. Kolemjdoucí se mohli zaposlouchat do melodií Gershwina, Bernsteina, Lehára, Ravela a mnoha dalších.

O třináct dní později, 24. května, proběhl předposlední z výročních koncertů, jehož programu se zhostili studenti z katedry bicích nástrojů. Percussion Ensemble JAMU spolu s harfenistkou Dominikou Kvardovou interpretoval díla Janáčka, Šostakoviče, Gubajduliny a premiéroval skladbu Víta Zouhara.

A jak JAMU završila své výročí?

Letošní oslavy pětasedmdesátého výročí od založení vyvrcholily v neděli 16. října v Besedním domě v Brně, kdy se představili studenti jak z Hudební, tak i Divadelní fakulty. A dokonce i členové Smíšeného pěveckého sboru VUT v Brně VOX IUVENALIS. Mezi 165 účinkujícími se však překvapivě skrývaly tváře bývalých absolventů, pedagogů, nebo dokonce vedoucích orgánů akademie, a to jak děkanky Hudební fakulty Barbary Marie Willi, tak i děkana Divadelní fakulty Petra Francána.

Pod vedením dirigenta Jakuba Kleckera zaznělo v podání Janáčkova akademického orchestru Te Deum Antonína Dvořáka, jehož sólového partu se ujali absolventi Ivana Pavlů, která na JAMU působí jako odborná asistentka, a Tadeáš Hoza, nejmladší sólista Národního divadla v Brně. Další skladbou byla Sinfonietta od Leoše Janáčka. Konečně Mozartův Klavírní koncert č. 12 A dur K. 414 si mohli posluchači vyslechnout v podání profesora Jana Jiraského, který si muzicírování zjevně velmi užíval, což bylo vidět na posuncích, s nimiž se obracel k orchestru během hry. Atmosféru koncertu skvěle doplnilo barevné osvětlení sálu, o které se postarali studenti z Divadelní fakulty.

U příležitosti slavnostního koncertu byly předány zlaté medaile významným hudebním osobnostem, které značným podílem přispěly k rozvoji Janáčkovy akademie. Patřili mezi ně scenárista a dramaturg Jan Gogola, dramaturg a překladatel Jan Hančil, kontrabasista Miloslav Jelínek, divadelní technolog Jan Kolegar, flétnista Václav Kunt, hudební skladatel a publicista Ivo Medek, violoncellista Martin Prchal a dirigent Jan Zbavitel. Další významnou událostí se stal křest nové knihy Marka HlaviciKláry Hanákové s názvem …vždy svou hřivnou přispívat…, která je věnovaná devatenácti držitelům titulu doctor honoris causa Janáčkovy akademie.

Vzkazy pro JAMU

Hlavní myšlenkou našeho dnešního setkání je spojení, spojení fakult, naladění pedagogů, studentů na společnou notu. Spojení s minulostí, které si vážíme. Spojení s budoucností, kam směřujeme,“ uvedl ve svém proslovu rektor akademie Petr Michálek.

Jsem přesvědčen, že jedním z hlavních poslání vysoké umělecké školy je otevírání nových možností, otevírání prostoru pro poznání pravdy a nekonečné krásy. Naši studenti a akademikové se setkávají, vzájemně se od sebe učí, vzájemně se obohacují a já jsem přesvědčen, že prostor, který vytvářejí, je prostorem plným souznění, plným poznání a společného ducha. Ducha, který již pětasedmdesát let vytváří kulturní hodnoty České republiky a Evropy. A to si myslím, že není vůbec málo,“ sdělil děkan Divadelní fakulty Petr Francán.

„Přeji Janáčkově akademii múzických umění mladistvého ducha a neutuchající schopnost proměny. Přeji jí radost z krásného a důležitého daru, který společnosti dává – UMĚNÍ,“ vzkázala děkanka Hudební fakulty a neopomněla popřát také všem zúčastněným umělcům a posluchačům. Připomněla tváře, které nebylo možné na koncertě zahlédnout, ale na jeho realizaci se neodmyslitelně podílely. Patřili mezi ně sbormistr Jan Ocetek, studenti sbormistrovství Jiří LangPatrik Buchta, manažerka Daniela PeclováBarbora Toiflová, která měla koncert pod vedením jako svůj absolventský projekt. „Byla to pro mě docela výzva. I přes všechna úskalí se projekt celkově vydařil. Vždy se dá najít něco, co je potřeba udělat jinak, a tento projekt nebyl výjimkou, avšak každý problém a probdělou noc dokáží vynahradit úsměvy spokojených posluchačů,“ svěřila se studentka hudebního manažerství Barbora.

Na výroční koncert přijala dokonce pozvání náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová, která JAMU rovněž zanechala své přání.

Foto: Vojtěch Šoula, Jan Šmach, Radek Miča, Luboš Mareček, Fb JAMU

Karolína Alena Bartoňková

Karolína Alena Bartoňková

Zpěvačka, klavíristka, žurnalistka
 
Od roku 2016 studovala na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci obor zpěv ve třídě Ivany Mikeskové. Zároveň absolvovala studium klavíru u Alice Rajnohové. Paralelně se vzdělávala v oborech žurnalistika a italská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kromě toulání v přírodě ve volném čase píše poezii nebo tvoří kresby při poslechu jazzové nebo klasické hudby.Příspěvky od Karolína Alena BartoňkováVíce z této rubriky