pátek, 06 leden 2023 11:51

Novoroční koncert Jihočeské filharmonie potěšil kontrastní dramaturgií i výborným výkonem sopranistky Kaňkové

Autor:

„Koncert zahájila populární ouvertura k opeře G. Rossiniho Italka v Alžíru. Vyžaduje lehkost tvoření, virtuozitu ve hře smyčců, pevnou intonaci, hybná tempa, což vše dirigent dokázal s nadhledem orchestru vtisknout.“

 „Árie byla zazpívána ve frázování i plném rozsahu suverénně, s potřebnou hlasovou pohyblivostí i přirozeným výrazem. Teď běží v Jihočeském divadle půvabná inscenace Kouzelné flétny. V tak krátkém čase po sobě vidět v Českých Budějovicích live hned tři představitelky Královny noci, dvě v divadle a třetí na koncertě, to je rarita, která má sotva sobě rovna!“

 „Vstupní večer se nesl v příjemné atmosféře převážně populárního repertoáru, jemuž jsme říkali dříve vyšší populár. Takové pojetí je neobyčejně vhodné i pro získávání nového publika pro klasickou hudbu. Kdo vstoupí do této, poslechově přece jen snazší říše artificiální hudby, udělá snáze kroky ke komplikovanější tvorbě.“

 

2023-01-06-JF-novorocni-01

 

Koncerty konané u příležitosti začátku nového roku se staly silnou tradicí, představující krásnou příležitost zahájit ho společensky, namnoze s celou rodinou. Nemusí být hned 1. ledna. I po tomto magickém datu nabídla Jihočeská filharmonie novoroční program – ve středu 4. ledna, v Koncertním sále kostela svaté Anny. Dlužno podotknout, že není ve volbě pozdějšího data zdaleka mezi českými symfonickými orchestry sama. Dirigoval šéfdirigent, chorvatský umělec Miran Vauputić. Koncert ozdobila sympatickým a jistým projevem mladá sopranistka Lucie Kaňková. Neváhal bych říci, že večeru dodala technicky a výrazově přesvědčivým projevem patřičný lesk.

Dramaturgie Jihočeské filharmonie se zjevně snažila postavit dramaturgicky pestrý, atraktivní a vhodně kontrastní večer. Opírala se adekvátně o repertoár takzvaného vyššího populáru – skladby českých a světových mistrů. Obzvláště si cením, když dramaturgie má na mysli důležitý zákon kontrastu, pokládám koncepci širšího záběru autorů za velmi vhodný pro daný typ koncertu. A tak se rozezněly skladby Gioacchina Rossiniho vedle populárních kompozic Antonína Dvořáka, Oskara Nedbala, Emmericha Kalmána, Franze Lehára, Otto Nicolaie či Johanna Strausse. Nechyběl ani Giuseppe Verdi a Giacomo Puccini. Dokonce přišel ke slovu i dánský skladatel Hans Christian Lumbye, zřejmě inspirace novoročním koncertem Vídeňské filharmonie roku 2010 s Georgem Prétrem. Zákon kontrastu je vždy v dramaturgii koncertu moc důležitý, zejména v tomto typu de facto populárního programu vystupuje  –  při jeho výrazné společenské funkci  –  značně do popředí. 

Jihočeská filharmonie byla založena roku 1981 s původním názvem Jihočeský symfonický orchestr. Dnes náleží k velmi uznávaným symfonickým tělesům v Čechách. V současnosti má 38 interních členů. Jejím domovským sálem je Koncertní sál kostela svaté Anny, původní název byl Jeremiášova síň (dodnes si na nový název nemohu zvyknout, neb jsem pořádal osobně v tomto prostoru řadu sborových festivalů a koncertů), následně rekonstruovaná a zvukově i vizuálně upravená. Pro koncerty komornějšího charakteru, obdobně pro zmíněné koncerty sborové, je tento prostor optimální, příjemný pro publikum, s velmi dobrou akustikou, nyní po úpravách až příliš dobrou. Forte zní vskutku zvukovou plností, při počtu hudebníků lehce nad čtyřicítkou až impozantně. Prostor však disponuje především výhodnou polohou v centru města České Budějovice. Je ovšem faktem, že sál pro velké symfonické koncerty krajské město dosud nemá, navíc se renovací stávajícího snížil počet míst, což není z ekonomického pohledu šťastné. Vyprodaný koncert by v blízkém divadelním sále Metropolu neznamenal ani polovinu prodaných vstupenek. Tento dlouholetý dluh hudební kultuře města bude snad někdy per futurum vyrovnán.

 

2023-01-06-JF-novorocni-03

 

Šéfdirigentem orchestru je chorvatský dirigent Miran Vaupotić. Sympatický, zjevně muzikantsky fundovaný dirigent  –  dle interpretace skladeb  –  s gestem uměřeným, neokázale funkčním, ale exaktním a zároveň i líbivým ve své přirozené uvolněnosti.

Koncert zahájila populární ouvertura k opeře G. Rossiniho Italka v Alžíru. Vyžaduje lehkost tvoření, virtuozitu ve hře smyčců, pevnou intonaci, hybná tempa, což vše dirigent dokázal s nadhledem orchestru vtisknout. Z díla Oskara Nedbala vybral dirigent Vaupotić populární kavalírský valčík z jeho slavné operety Polská krev. Těšil jsem se na Polku z Foersterovy opery Debora, uvedenou v programu, leč ta byla z technických důvodů (otázky problémů kolem notových materiálů) vynechána. Ten nápad chorvatského dirigenta jsem totiž obdivoval, byla to před časem skladba velmi populární, hrána často v rozhlasových koncertech a její obliba se blížila Dvořákově Humoresce či Smetanovým polkám.

V první části večera ovládla v dalších zařazených skladbách pódium talentovaná sopranistka Lucie Kaňková, ověnčena celou škálou úspěchů na pěveckých soutěžích. Osobně jsem ji viděl i referoval o jejích pěkných výkonech v Plzni v Monteverdim a poté v Jihočeském divadle v Cosi fan tutte W. A. Mozarta. Tento představitel vídeňského klasicismu tvořil i vstupní číslo mladé sopranistky. Nevybrala si nic "snazšího"  –  pro obvyklou aklimatizaci na pódiu  –   než rozsahově vysoce náročnou árii Královny noci z opery Kouzelná flétna. S pověstným extrémním rozsahem po ťukaná tříčárkovaná F. Tohle si zvolit pro entrée na koncertu je docela pěvecká odvaha, ale v představení je na tom vlastně Královna noci podobně.  Árie byla zazpívána ve frázování i plném rozsahu suverénně, s potřebnou hlasovou pohyblivostí i přirozeným výrazem. Teď běží v Jihočeském divadle půvabná inscenace Kouzelné flétny. V tak krátkém čase po sobě vidět v Českých Budějovicích live hned tři představitelky Královny noci, dvě v divadle a třetí na koncertě, to je rarita, která má sotva sobě rovna! Něco podobného jsem dosud za mnoho let v jihočeské metropoli nezaznamenal. Vše je jednou poprvé. L. Kaňková přesvědčila i v následující ukázce z klasické operety "Meine Lippen, si küssen so heiss", že tento žánr, dnes již historicky uzavřený, v ní má až ideální interpretku, a to v přesvědčivém spojení technické a výrazové složky, s nutným šarmem a pěveckou elegancí pro styl interpretace klasické operety. Zpěvačka se uvolnila i pohybově a operetní árie obohatila prvky divadelního ztvárnění. Dodám jen, že árie je z operety Giudita, což program již neuvádí.

 

2023-01-06-JF-novorocni-07

 

Trochu méně ideálně vyzněl v první polovině koncertu dramaturgicky výtečně zvolený Dvořákův První Slovanský tanec C dur. Příliš bryskně zvolené tempo vstupního tématu narazilo na úskalí mnou již zmíněné akustiky, na balkoně až naléhavé. Ta způsobila při zvoleném a hodně hybně uchopeném tempu vstupního tématu až předimenzování melodického hlasu harmonickými hlasy a tím i jeho nezřetelnou hudební artikulaci. Druhé, volné téma, zase o poznání zvolněné, vyznělo naopak precizně.

Ve druhé části koncertu zase byla dobře, kontrastně volena dramaturgie, Hraběnka Marica Emmericha Kalmána představuje typický odstín v epoše vídeňské operety  –  maďarsko-vídeňský typ  –  s typickými tóny poživačné veselosti promíšené lehkým sentimentem, což se v interpretaci předehry k Hraběnce Marice velmi dobře v interpretaci projevilo. Nechyběl ani populární Julius Fučík s populárním Florentinským pochodem. „Nejplastičtěji“ ve frázování, vedeném v promyšlené agogice i tektonice dirigenta, pro mne vyznělo Intermezzo z Pucciniho opery Manon Lescaut. V daný moment jsem velice zpozorněl nad zajímavým pojetím, dirigentsky přesně vyjádřeným a orchestrem se zaujetím zahraným! Objevila se moc dobře i spodní dynamika, krásně měkký zvuk. Podobných míst zvolený repertoár mnoho ve večeru neskýtal. Patrně se v daném akustickém prostoru nedosahuje pianová dynamika snadno. Tato skladba mne v programu svým provedením zvláště zaujala a zůstávala mi v mysli dlouho po koncertu. Bravo!

Druhou polovinu opět ovládla svým temperamentem a pěveckou jistotou sopranistka Lucie Kaňková. Po výrazově suverénní árii z operety Netopýr Johanna Strausse, interpretované s přirozeným šarmem, přišla na řadu veleslavná část velké árie Violetty z opery G. Verdiho Traviata  –  hybné Sempre libera, část árie  –  Allegro brilante. S obdivuhodnou lehkostí a zvládnutým rozsahem, perlivou koloraturou, ba i s přidaným, od Verdiho v partituře nepsaným, spíše tradicí interpretační přidaným vysokým es v závěru. Poněkud uměřeně distingované publikum po árii Violetty vyjádřilo zřetelným silným aplausem své sympatie a obdiv k výkonu. Koncertní mistr u violoncella krásně nahradil repliky zpěvu Alfreda za scénou v této finální scéně prvního dějství opery. Spolu s Pucciniho popsaným Intermezzem tvořila ukázka z Traviaty pro mne přirozený vrchol druhé poloviny večera, technicky i interpretačně.

 

2023-01-06-JF-novorocni-05

 

Vstupní večer se nesl v příjemné atmosféře převážně populárního repertoáru, jemuž jsme říkali dříve vyšší populár. Takové pojetí je neobyčejně vhodné i pro získávání nového publika pro klasickou hudbu. Kdo vstoupí do této, poslechově přece jen snazší říše artificiální hudby, udělá snáze kroky ke komplikovanější tvorbě. Dobře to pamatuji i podle sebe, kdy jsem se v dětství střetnul náhodně, s kolonádními koncerty v Mariánských Lázních, které se nesly v podobném repertoárovém duchu. Pak byl již jen krůček k závažnější symfonické i komorní tvorbě, včetně hudby soudobé. A o získání nových posluchačů jde jistě také, byť Jihočeská filharmonie má okruh svých stálých, věrných posluchačů.

Novoroční koncert se vydařil. Výborným nápadem bylo pozvání sopranistky Lucie Kaňkové a zařazení operních i operetních árií do programu večera. Přeji Jihočeské filharmonii a jejímu sympatickému, zjevně charismatickému šéfdirigentovi, aby se obdobně plně vydařil celý koncertní rok 2023. Bravo! 

 

2023-01-06-JF-novorocni-04

 

Foto: ilustrační - archiv Jihočeské filharmonie, Hana Smejkalová, Duško Marušić, Petr Zikmund

Jiří Fuchs

Sbormistr, vysokoškolský pedagog a hudební publicista. Je autorem článků a recenzí pro regionální tisk, Cantus, hudební časopisy a hudební portály, zejména recenzí týkajících se sborových festivalů, koncertů, operních představení a CD.

Doc. Mgr. Jiří Fuchs je absolventem Hudební fakulty AMU v Praze v oborech zpěv a dirigování sboru. V letech 1971 - 73 hostoval jako student vícekrát na scéně Národního divadla (Figarova svatba a Prodaná nevěsta). Od roku 1972 do roku 1982 byl sólistou opery v Plzni. Současně začal od roku 1977 pracovat na Pedagogické fakultě v Plzni, kde vedl Akademický ženský sbor a úzce spolupracoval s plzeňským dirigentem Antonínem Devátým a na jeho doporučení se sbormistrem Josefem Veselkou. Od roku 1982 působil na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Založil a vedl tam úspěšně Jihočeský vysokoškolský sbor, se kterým dosáhl mnoha mezinárodních úspěchů - předních umístění v řadě prestižních soutěží Evropy. Provedl řadu novinek ze soudobé sborové hudby. V rozhlase natočil se sborem na 60 studiových snímků. V roce 1993 se habilitoval v oboru dirigování sboru. Je členem národních i mezinárodních porot soutěží v oblasti sborového zpěvu. V oboru sborového řízení byl na krátkodobých zahraničních stážích, přednášel na několika mezinárodních sympóziích o problematice sborové hlasové výchovy. Věnoval se též práci kulturně organizační, byl předsedou Jihočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů, organizoval sborové festivaly a koncerty sborů. Za svou rozsáhlou hudební činnost byl oceněn Cenou Františka Chodury (1993) a Cenou Bedřicha Smetany (2013).

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.