KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Večer s vynikajícími rakouskými interprety i autorem na Hudebním létě Kuks english

„Výkon tenoristy Jörga Schneidera umocňují příjemné vystupování a až odzbrojující přirozená lidskost, s níž vstupuje do kontaktu s publikem.“

„I na relativně malé ploše prokázal svou všestrannost také varhaník Wolfgang Kogert.“

„Estermannova kompozice přináší hudbu jedinečného výrazu, zbaveného jakéhokoli eklekticismu.“

Na druhý z koncertů festivalu Hudební léto Kuks letos přijala pozvání trojice rakouských umělců. V sobotu 9. července v kostele Nejsvětější Trojice vystoupil tenorista Jörg Schneider s varhaníkem Wolfgangem Kogertem. Třetím Rakušanem byl skladatel Kurt Estermann, jehož uvedené Čtyři šporkovské árie pro varhany vznikly na objednávku festivalu.

Mezinárodní festival Hudební léto Kuks, jehož třináctý ročník aktuálně probíhá, se etabloval mezi významné letní akce přesahující rámec východočeského regionu. Do kostela Nejsvětější Trojice v Kuksu už po několik let přijíždějí přední interpreti z Česka i ze zahraničí a na prázdninové koncerty se vždy těší posluchači z blízkého okolí i ze vzdálenějších míst. Podstatnou roli sehrává samozřejmě kukský genius loci. Je u nás jen málo míst, kde člověka tak dokonale obklopí baroko, jako je tomu na terase před zámeckým kostelem, po jejichž stranách se nacházejí proslulé Braunovy sochy ctností a neřestí. Ještě důležitější jsou však nadšení a profesionalita, s nimiž festival od samého počátku připravuje se svými spolupracovníky ředitel a dramaturg Vít Havlíček. Zejména díky němu se také v programu festivalu vždy objeví něco jiného a nového, pokaždé podnětného.

Nejinak tomu bylo letos už dvakrát. Provedení zahajovacího koncertu, který se už tradičně koná mimo Kuks v nedalekém Dvoře Králové, se koncem června ujala PKF – Prague Philharmonia řízená Janem Fišerem. Další bonbónek z letní kolekce rozbalili pořadatelé v sobotu 9. července už v kostele Nejsvětější Trojice a bez přehánění lze konstatovat, že tento hojně navštívený koncert měl na Kuksu přinejmenším špičkovou evropskou úroveň. Primárně šlo ovšem o večer rakouský – ze země našich jižních sousedů dorazili dva interpreti a spolu s nimi rovněž autor jedné ze skladeb, uvedené zde ve světové premiéře.

Očekávat výsostné pěvecké umění od sólisty Vídeňské státní opery je přirozené. V případě tenoristy Jörga Schneidera umocňují jeho výkon příjemné vystupování a až odzbrojující přirozená lidskost, s níž vstupuje do kontaktu s publikem. Pěvcův hlas je jemný i nosný, se širokými rejstříky a dokonalou rovnováhou všech složek. Interpret disponuje také vynikající dikcí, je mu skvěle rozumět v každé poloze včetně těch nejexponovanějších (závěr Agnus Dei Georgese Bizeta). Na kukském koncertě se Schneider postupně představil v kouscích barokních (Händel), klasicistních (Haydn) i romantických (Mendelssohn), vrcholem jeho vystoupení se pak staly Ave Maria (Schubert) a zmíněné Bizetovo Agnus Dei. Pozoruhodně čistý a kultivovaný hlas však posluchače okouzlil hned od prvního okamžiku.

I na relativně malé ploše prokázal svou všestrannost také varhaník Wolfgang Kogert. Zkušenosti z mnohaleté koncertní činnosti i působení v jedinečné Wiener Hofmusikkapelle přetavil v bravurní ovládnutí zdejších dvoumanuálových varhan s pedálem, které do původních barokních skříní postavila v roce 1906 firma Gebrüder Rieger z Krnova. Připomeňme, že před pěti lety byl nástroj kompletně opraven a disponuje perfektním zvukem. V plné kráse tak vynikly v Kogertově provedení úvodní Preludium a fuga h moll BWV 544 Johanna Sebastiana Bacha, atakující mohutnost, i mnohem jemnější skladby Leopolda Mozarta a jeho syna Wolfganga Amadea.

Dramaturgickým vyvrcholením koncertu se stalo provedení další skladby vzniklé na objednávku festivalu Hudební léto Kuks. I tohle patří ke zdejším pozoruhodným tradicím. Tentokrát Vít Havlíček oslovil skladatele a varhaníka Kurta Estermanna, narozeného v roce 1960, který je mimo jiné aktivity pedagogem kompozice duchovní hudby na Univerzitě Mozarteum v Salcburgu. Skladba s názvem Čtyři šporkovské árie pro varhany vychází z dochovaných dobových kousků. Šporkovské árie jsou v ní krátce citovány vždy v úvodu, aby na ně navázala muzika ryze soudobá, užívající moderních rafinovaných forem. Jde o hudbu jedinečného výrazu, zbaveného jakéhokoli eklekticismu. Prvnímu veřejnému provedení Estermannovy kompozice se dostalo příznivého ohlasu a autor jím byl zcela viditelně potěšen. Trojlístek rakouských umělců zanechal zkrátka o víkendu na Kuksu nejlepší dojem.

Foto: Miloš Šálek

Roman Marčák

Roman Marčák

Novinář a publicista

V současnosti je vedoucím redaktorem regionálního listu Týdeník Pernštejn, od roku 1989 byl v Pardubicích postupně redaktorem a šéfredaktorem několikerých regionálních novin. Je absolventem Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy. Nepochází z hudební rodiny, ale vášeň pro svět hudby se u něj začala projevovat od střední školy a od té doby je pravidelným návštěvníkem koncertů v Pardubicích, Hradci Králové a v Praze a objíždí premiéry či představení všech tuzemských operních souborů. Za operou cestuje i do zahraničí. Reflexe koncertů publikuje v tisku od roku 1994. Vedle jiných aktivit je také předsedou Filmového klubu Pardubice.Příspěvky od Roman MarčákVíce z této rubriky