KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Mistři kláves english

„Klavírista Éric Le Sage a varhaník Olivier Latry vytvořili netradiční duo klávesových nástrojů.“

„Umělci stejné generace provedli v dokonalé komorní spolupráci a obdivuhodné souhře originální skladby pro toto obsazení a použili také transkripce orchestrálních skladeb.“

„Závěr koncertu tvořilo temperamentní provedení Rapsodie v modrém George Gershwina.“

V cyklu FOK Světová klavírní tvorba vystoupili na společném koncertě dva renomovaní francouzští umělci klavírista Éric Le Sage a varhaník Olivier Latry. Patří ke stejné generaci a oba představují špičku současného francouzského interpretačního umění.

Éric Le Sage je vítězem mezinárodních soutěží v Portu, Leedsu a Roberta Schumanna ve Zwickau. Koncertuje po celém světě a je profesorem na Hochschule für Musik v německém Freiburgu.

Olivier Latry je už od svých třiadvaceti let titulárním varhaníkem pařížské katedrály Notre Dame. Rozvíjí bohatou koncertní činnost v Evropě i zámoří a velmi jsou oceňovány jeho nahrávky souborného varhanního díla Oliviera Messiaena a Césara Francka. Je profesorem na Consevatoire National Supérieur de Paris. Mimo činnosti sólistické a pravidelného vystupování s orchestrem si rád odskočí právě tak jako Éric Le Sage do světa komorní hudby.

Výsledkem byl i jejich společný koncert klavír–varhany. Toto atraktivní spojení má však svá různá úskalí. Klavír musí s varhanami dokonale ladit. V koncertním sále je klavír umístěn na podiu, ale varhaník obvykle na galerii, což ztěžuje bezprostřední kontakt hráčů a může se taky jednat o akustické zpoždění zvuku varhan, které varhaník musí vědomě vyrovnávat.

V Rudolfinu nastala obdobná situace. Klavír stál na podiu, varhaník hrál na galerii. Průběh koncertu ale naopak ukázal, že Le Sage a Latry muzicírovali v absolutním soustředění a málokdy slýchané dokonalé souhře, která byla dotažena do neuvěřitelných detailů. Vypadalo to, že spolu hrají už léta, a ne, že se kvůli takovému speciálnímu programu a nezvyklé nástrojové kombinaci spojili jen na několik vystoupení. Jeden problém však nastolila sestava programu. Skladeb pro kombinaci klavír–varhany nebo klavír–harmonium není příliš velký počet a jedná se převážně o kratší a drobnější kusy. Proto umělci sáhli i k transkripcím rozsáhlejších orchestrálních děl.

Úvodním číslem programu byl Hymnus op. 76 původně pro klavír a harmonium belgického varhaníka, skladatele a profesora a ředitele bruselské konzervatoře Josepha Jongena. Náladové dílko impresionistického ražení zaznělo v klidném pohybu a zajímavých harmonických spojích.

Nevidomý varhaník Jean Langlais působil v Paříži jako varhaník u svaté Klotildy a byl pilným skladatelem. Z jeho Diptychu, op. 179 z roku 1974 byla provedena ke škodě posluchačů pouze brilantní motorická rychlá část.

Preludium, fuga a variace h moll Césara Francka se často hrává na koncertech pouze pro varhany. Autor však napsal ještě další verzi, pro klavír a varhany. Klavír v tomto případě v preludiu a variaci hraje všechny doplňující hlasy a varhany půvabnou hlavní melodii. Tato linka však byla narejstříkována tak nenápadně, že byla sotva slyšitelná a jemný klavírní doprovod ji, i když nechtěně, i v pianissimu přehlušoval.

Dále zazněla jediná sólová klavírní skladba večera, třídílné Nokturno Des dur z op. 63 Gabriela Faurého ve velmi poeticky krásném zvuku a lyrickém vyznění.

Pro závěrečné číslo první poloviny programu před přestávkou zvolili umělci vlastní úpravu známé orchestrální skladby Paula Dukase Čarodějův učeň. Brilantní a v orchestru nádherně barevné dílo ale přes veškerou snahu interpretů vyznělo zvukově skromně a nevýrazně a zůstalo daleko za originálem.

Po přestávce Éric Le Sage zahrál volnou větu z Koncertu G dur Maurice Ravela za decentního doprovodu varhan, nahrazujících orchestr.

Olivier Latry jako sólista ukázal své velké umění v Bachově chorálové předehře Aus tiefer Not, BWV 686. Z jejích šesti hlasů jsou čtyři exponovány v manuále a dva ve dvojitém pedálu. Pátý hlas cituje chorál a šestý pod ním tvoří vlastní basový hlas. Znamenité provedení stylově trochu vybočovalo z téměř ryze francouzského programu. Vrcholem spolupráce obou umělců byl závažný Choral´s Dream současného varhaníka a skladatele Thierryho Escaiche. Nápaditá výstavba skladby dlouhých gradujících ploch, ústících do klidného závěru byla příslibem pro jeho Českou filharmonií objednaný Klavírní koncert, jehož premiéra zazní na abonentních koncertech v březnu příštího roku.

Závěr koncertu tvořilo temperamentní provedení Rapsodie v modrém George Gershwina, vyostřené v rytmech za využití mohutného zvuku obou nástrojů.

I přes zaujaté provedení skladeb tohoto trochu kuriózního spojení klavír–varhany bychom příště rádi slyšeli oba umělce spíš v sólových recitálech, kde mohou uplatnit skutečně všechny stránky svého velkého umění.

Foto: Petr Dyrc

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.Příspěvky od Jan HoraVíce z této rubriky