KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

SOČR v pátek slavnostně zahájí sezónu english

Slavnostní zahajovací koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu přinese první vystoupení rezidenční umělkyně sezóny, venezuelské klavíristky Gabriely Montero. V pátek 1. října se pod taktovkou šéfdirigenta orchestru Alexandera Liebreicha představí v sólovém partu Čajkovského Koncertu b moll. Večer uvede Dvořákova předehra Othello a završí ho ikonická skladba – balet Igora Stravinského Svěcení jara. Touto sezónou spolupráce s Alexanderem Liebreichem v roli šéfdirigenta SOČRu končí. Koncert se bude konat ve Dvořákově síni Rudolfina od 19:30 hodin a bude ho přenášet Český rozhlas na stanici Vltava.

V sobotu 9. října v Rudolfinu vystoupí SOČR s dirigentem Petrem Popelkou. Zazní tam Martinů Koncert pro housle, klavír a orchestr, H 342, v němž coby sólisté zahrají Josef ŠpačekMiroslav Sekera. „Pro druhou část večera bude určující vztah současného autora k tvorbě jednoho z velikánů hudební historie. Žijící klasik německé hudby Wolfgang Rihm napsal Ernster Gesang, Vážný zpěv, v 90. letech minulého století na podnět dirigenta Wolfganga Sawallische jako skladbu specificky určenou k provedení před hudbou Johannesa Brahmse,“ uvádí dramaturgie orchestru. Brahmsovým dílem, které koncert uzavře, bude Symfonie č. 3 F dur, op. 90.

Tři mistrovská díla svede dohromady druhý abonentní koncert rozhlasových symfoniků, a to v pondělí 18. října. Večer otevře Žalm 43 „Richte mich, Gott“ pro sbor a cappella Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Ten přednese Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka a předvede se i v další skladbě – první polovina večera vyvrcholí Žalmovou symfonií Igora Stravinského v nastudování šéfdirigenta Alexandera Liebreicha. Po přestávce se k orchestru připojí arménský umělec, rodák z Jerevanu, Sergej Chačatrjan a provede Koncert pro housle a orchestr D dur, který Johannes Brahms složil pro svého přítele Josepha Joachima.

V pondělí 25. října zahraje SOČR v Rudolfinu pod taktovkou rakouského dirigenta Iona Marina. Na programu budou Schubertova Čtvrtá symfonie c moll Tragická, AdagioDesáté symfonie Gustava Mahlera a taneční báseň Maurice Ravela La Valse.

Dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera patří k velkým propagátorům díla Oskara Nedbala. „Z odkazu nesmírně talentovaného, dnes neprávem opomíjeného autora operet a baletů, uvede suitu z baletu Z pohádky do pohádky, plného půvabných a neotřelých nápadů,“ zvou na 22. listopad pořadatelé s tím, že následně před orchestr předstoupí dvě vůdčí osobnosti rozhlasových symfoniků: koncertní mistr Vlastimil Kobrle a vedoucí skupiny druhých houslí David Pokorný. Zahrají Koncert pro dvoje housle a orchestr od Bohuslava Martinů. Závěr večera bude patřit Čtvrté symfonii Petra Iljiče Čajkovského.

Večer 1. prosince přinese ve Foru Karlín unikátní propojení zážitků z živé hudby a filmové projekce. „Hudba se přitom nepřizpůsobuje filmu, ale právě naopak. Videozáznam je neustále synchronizován podle aktuálního tempa orchestru,“ vysvětlují autoři projektu. SOČR pod vedením Marka Šedivého koncertně uvede balety Dafnis a Chloé od Maurice Ravela a Pták Ohnivák od Igora Stravinského, doplněné obrazem nově vytvořených tanečních filmů holandského režiséra Lucase van Woerkuma.

V pondělí 6. prosince bude koncert v Anežském klášteře dirigovat Chuhei Iwasaki. Po Brittenově Preludiu a fuze pro 18 smyčcových nástrojů se k orchestru přidá violistka Kristina Fialová, aby přednesla sóla ve Smuteční hudbě Paula Hindemitha a v Koncertní hudbě pro violu a smyčce Petra Fialy. Následovat bude Mendelssohnova předehra Klid moře a šťastná plavba, inspirovaná verši Johanna Wolfganga Goetha. Program uzavře Koncert g moll téhož autora, v němž orchestr doprovodí vítěze rozhlasové soutěže Concertino Praga z roku 2019, klavíristu Jana Čmejlu.

„Novozélandská dirigentka Holly Mathieson, přední umělkyně své generace, uvede s rozhlasovými symfoniky program sestavený z děl inspirovaných pohádkami,“ informují organizátoři a doplňují, že koncert v Rudolfinu 13. prosince otevře Poéma-pohádka rusko-tatarské skladatelky Sofie Gubajduliny, jejíž devadesáté narozeniny si v roce 2021 připomene celý hudební svět. Před přestávkou přednese mezzosopranistka Grace Durham lyrický písňový cyklus Šeherezáda. V tom Maurice Ravel zhudebnil texty inspirované Pohádkami tisíce a jedné noci od francouzského básníka Tristana Klingsora. Koncert vyvrcholí výběrem z baletu Popelka ruského klasika Sergeje Prokofjeva.

Starou i soudobou hudbu přinese vánoční večer SOČRu v Anežském klášteře v pondělí 20. prosince s dirigentem Markem Šedivým. Trumpetista orchestru Marek Vajo provede Koncert pro trubku a orchestr od českého klasicistního mistra Jana Křtitele Jiřího Nerudy. Následovat bude lyrická meditativní kompozice Epifania současného lotyšského skladatele Pēterise Vaskse. „K orchestru se dále připojí jedna z nejvýraznějších houslistek mladé generace, Olga Šroubková. Zahraje Vivaldiho Houslový koncert E dur, který svou mysticky ztišenou náladou evokuje vánoční noc,“ zve na koncert orchestr. Večer završí premiéra nového díla Jany Vöröšové. Skladatelka a vítězka skladatelské soutěže České filharmonie z roku 2019 napsala na objednávku SOČRu skladbu pro dětský sbor a komorní orchestr na texty knihy Chlapeček a Dálka od Daisy Mrázkové. Má jít o nadčasové vyprávění určené dětem i dospělým, odehrávající se v obrazech zimní krajiny. Zpřístupňuje chápání přírodních jevů a přináší zamyšlení nad hlubším smyslem lidské existence formou poetické zkratky. V tomto díle s orchestrem vystoupí Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, který vede Věra Hrdinková.

Foto: Vojtěch Brtnický, Anders Brogaard, Tomáš Vodňanský, Martin Walz, Fb orchestru

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky