KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Narození Páně. Adventní koncert Pražského filharmonického sboru english

Pražský filharmonický sbor navázal na loni započatou tradici programů konaných v adventní době a vystoupil v pondělí s výraznou sestavou koncertních skladeb a koled. Ve Státní opeře zazněla v přímém televizním přenosu hudba Arvo Pärta a Bohuslava Martinů a vánoční písně upravené Lubošem Fišerem. Nic komerčního. A nic umělecky zběžného. Sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek nevynechal jedinou příležitost k vyzdvižení vokální kultury a pěvecké svrchovanosti tělesa.

Koncert na pódiu pražské Státní opery, při kterém spoluúčinkoval orchestr PKF-Prague Philharmonia, měl – přes utlumenou akustiku, opačnou ke kostelní – milou atmosféru, velkou kultivovanost a vážnou sváteční opravdovost. Duchovní mariánská skladba Salve Regina (Zdrávas, Královno) od Arvo Pärta plynula v rámci jeho typického slohu, těžícího ze síly jednoduchosti, v mimořádně klidném tempu a ve ztišené dynamice, s jediným větším zvoláním. Text modlitby je možné vztáhnout i k adventní době. Operní intermezzo Narození PáněHer o Marii Bohuslava Martinů v duchu starých legend a lidové zbožnosti prostým a pastorálním způsobem zpracovává pak už biblický příběh o narození Spasitele. Anticipace Vánoc. Stejně jako třetí číslo programu, půlhodinové pásmo koled v dávném, ale stále platném aranžmá Luboše Fišera. Na závěr se zlidovělou duchovní písní Narodil se Kristus Pán, skutečnou novodobou českou vánoční hymnou; se starobylou písní, která je jako historický klenot k nalezení například v rukopisném husitském graduálu královéhradeckého literátského bratrstva z počátku 16. století… Koncert uzavřel přídavek, rafinovaně harmonizovaná a podmanivě přednesená píseň Tichá noc.

V nenápadné režii Jiřího Stracha, tvůrce filmů Anděl Páně, vystoupili také sólisté Pavla Vykopalová, Jana Hrochová, Petr Nekoranec a⁠ Jiří Brückler a na celestu a na varhany Daniela Valtová Kosinová. Role vypravěče, přednášejícího biblický text, se zhostil Jiří Bartoška.

Pražský filharmonický sbor převzal během koncertu Cenu Antonína Dvořáka za rok 2022, udělenou letos v září. Na pódiu ji do rukou ředitele tělesa (a současně České filharmonie) Davida Marečka vložili Robert Kolář, ředitel udílející Akademie klasické hudby, společně s Janem Simonem, ředitelem festivalu Dvořákova Praha. „Cena Antonína Dvořáka je uznáním pro všechny zpěváky a sbormistry od roku 1935, kdy Pražský filharmonický sbor vznikl. Je pro nás čest, že se sbor ocitá v té nejlepší společnosti, a je to pro nás velký závazek, aby i nadále reprezentoval nejen Antonína Dvořáka, ale i celou českou hudbu,“ uvedl David Mareček. Lukáš Vasilek řídí sbor už patnáct let. I tento koncert potvrdil, že je u něj na svém místě a že jeho náročnost, především k sobě samému, ale i k ostatním, spolehlivě nese krásné plody.

*******

Foto: Petra Hajská

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky