KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Dvořákova Praha se hodně soustředí na klavír a vedle Dvořáka nabídne i Beethovena english

Dvořákova Praha patří k festivalům, které se uskuteční v původně plánovaném termínu. Od 4. do 20. září zůstává zachována i hlavní dramaturgická linka přehlídky kladoucí důraz na hudbu Antonína Dvořáka, letos výrazně na klavírní skladby. Interprety však budou v důsledku dlouhodobé koronakrize a všech s ní souvisejících opatření téměř výhradně jen tuzemští umělci.

Festival Dvořákova Praha začíná v Rudolfinu v pátek 4. září uvedením dvou erbovních skladeb Antonína DvořákaVioloncellového koncertu h mollNovosvětské symfonie, a to v podání České filharmonie, Semjona Byčkova a violoncellisty Václava Petra. Vedle hudby Antonína Dvořáka věnuje festival větší prostor také dílu Ludwiga van BeethovenaJosefa Suka.

V programech se objeví Ivo Kahánek, Lukáš Vondráček, Jakub Hrůša, Tomáš Netopil, Petr Altrichter, Jiří Rožeň, Radek Baborák, Josef Špaček, Martin Kasík, Duo Ardašev, Marek Kozák, Jana Boušková, Tomáš Jamník, Jan Mráček, Kateřina Kněžíková, Simona Šaturová, Jan Martiník, PKF – Prague Philharmonia či Česká Sinfonietta. Collegium 1704 s Václavem Luksem uvede 7. září jako mimořádný projekt Beethovenovu Missu solemnis.

Letošní program klade důraz na klavírní dílo Antonína Dvořáka. Stěžejní programová řada Dvořák Collection se přirozeně prolne s Komorní řadou a nabídne mimo jiné oba Dvořákovy klavírní kvartety s Lukášem Vondráčkem v roli kurátora a zároveň interpreta. Mimořádné bude provedení obou řad Slovanských tanců v původní verzi pro čtyřruční klavír v podání Dua Ardašev, stejně jako souborné provedení Dvořákových skladeb pro sólový a čtyřruční klavír, které se pod patronátem Iva Kahánka uskuteční 6., 8. a 19. září prostřednictvím dvou recitálových večerů a klavírního maratónu.

Pořadatelem festivalu je Akademie klasické hudby, spoluzakladatelem a dlouholetým podporovatelem je podnikatel a filantrop Karel Komárek. „V březnu tohoto roku se vzhledem ke všeobecné nejistotě mohla jevit jako nejjednodušší varianta festival zrušit. Tím bychom ale přišli o živou kulturu, o možnost kontaktu umělců s diváky, o skvělé zážitky. Jsem velmi rád, že jsme v přípravách vytrvali, že se dramaturgii povedlo sestavit atraktivní program a že letošní Dvořákova Praha příští týden začne navzdory okolnostem,“ uvedl ředitel Akademie Robert Kolář. Podle programového ředitele festivalu Jana Simona nebudou diváci z hlediska interpretačních zážitků nijak ochuzeni. „Naše výhoda je, že v tomto národě muzikantů je i celá řada světově renomovaných umělců.“

Tradičními doprovodnými programy festivalu jsou pro letošek výlet Po stopách Antonína Dvořáka, a to v neděli 30. srpna na zámek Sychrov na Turnovsku, a Rodinný den připravený na sobotu 12. září do Rudolfina. Součástí několika festivalových večerů opět budou také Aftertalks – setkání s umělci „po potlesku“.

„Každá zakoupená vstupenka přinese tento rok nejen neopakovatelný umělecký zážitek, ale je také způsobem osobní podpory národní kultury,“ prohlásil Robert Kolář. Jak také uvedl, pokud by nás nějaká nová opatření donutila rušit koncerty nebo redukovat počet účastníků, nebude Dvořákova Praha majitelům vstupenek nabízet vouchery nebo jiné poukazy na budoucí koncerty, ale vrátí jim v plné hodnotě vstupné.

Vládní hygienická opatření, mající zamezit šíření koronaviru, umožňují otevřít Rudolfinum pro celkem 1000 posluchačů. Stavební dispozice budovy umožňuje takzvaný sektorový provoz. Po celou dobu pobytu v prostorách Rudolfina bude nutné mít nasazenu roušku.

Foto: Ivan Malý, Petra Hajská, archiv státního zámku Sychrov, Pixabay

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky