neděle, 13 září 2020 09:40

Vilém Veverka a Wranitzky Kapelle s obnovenou premiérou

Autorka:

„Za vřelého úvodního potlesku vzorně orouškovaného publika zahájili hudebníci koncert svěží předehrou ke komické opeře Le trame Deluse Domenica Cimarosy.“

„Vilém Veverka předvedl strhující provedení, kterému snad přál a naslouchal i sám mistr Vranický.“

„Pro Wranitzky Kapelle závěrem večera přišel ten pravý prostor pro demonstraci zvukových a hráčských kvalit.“

 

DSC4233-1

 

Letošní festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců si místo tradičních jarních měsíců budou návštěvníci užívat po celý podzim. V červenci pořadatelé dvojitým písňovým prologem v Kalištích a v Jihlavě oslavili 160. výročí narození Gustava Mahlera, o koncertu jsme informovali v létě zde. Hlavní festivalový program se rozběhl ve čtvrtek 10. září „výjezdním“ koncertem v Nové Říši, na kterém vystoupil hobojista Vilém Veverka společně s Wranitzky Kapelle za řízení Marka Štilce. Zážitek to byl nezapomenutelný!

Premonstrátský klášter na samém okraji Českomoravské vrchoviny s dlouhou historií a hudební tradicí se stal již po několikáté vstřícným partnerem pro uspořádání mimořádného festivalového podvečera. Ryzí radost z možnosti setkání s živým uměním prostoupila celým koncertem, a to v prostředí, které samo o sobě vybízí k překonání strachu a obav z této nelehké doby. I klášter zažil ve svých zdech mnoho ran a těžkostí, o to větší potěšení z hudby a festivalové spolupráce vyjádřil úvodem koncertu i představený kanonie. Prostory kláštera s přilehlým kostelem sv. Petra a Pavla a kaplí prochází za poslední roky náročnými rekonstrukčními a restaurátorskými pracemi a postupně jsou otevírány další unikátní prostory a cenné sbírky veřejnosti. Proto i samotný příchod dlouhými chodbami klášterní prelatury do reprezentativního hudebního sálu s výhledem na podvečerní krajinu byl zážitkem a přidanou uměleckou hodnotou koncertu. Chodby a dnes již nevyužívané pokoje prelatury byly přeměněny v rozsáhlou obrazárnu a klenotnici liturgických předmětů a společně s expozicí Pavla a Antonína Vranických se těší návštěvnickému zájmu.

Zcela logicky se Nová Říše v roce 2016 stala oficiálním sídlem mladého komorního orchestru Wranitzky Kapelle propagujícího tvorbu okruhu vídeňského klasicismu, respektive generace skladatelů takzvané české hudební emigrace. Orchestr založil dirigent Marek Štilec společně s houslistou Jiřím Sychou a cembalistou Filipem Dvořákem a ansámbl jde ruku v ruce s dlouhodobým projektem „Češi ve Vídni“, který s mezinárodním ohlasem uvádí v obnovených premiérách zapomenutá díla českých hudebních mistrů 18. století.

 

DSC4230-1

 

Za vřelého úvodního potlesku vzorně orouškovaného publika zahájili hudebníci koncert svěží předehrou ke komické opeře Le trame Deluse Domenica Cimarosy, jednoho z posledních významných reprezentantů neapolské operní školy. Cimarosova rozsáhlá operní tvorba byla velmi populární na evropských jevištích včetně Vídně, mnohá díla řídil i Joseph Haydn. V Nové Říši to byla po nucené pauze upřímná radost a potěšení ze hry znatelné ve tvářích členů orchestru, jehož jádro tvoří především mladí hudebníci. Za energického řízení dirigenta Marka Štilce bylo zábavné vidět hromadné rytmické pokyvování nohou v publiku, když tušené úsměvy zůstávaly skryté pod rouškami. Cimarosa byl mistrem hudebního humoru a žánru opery buffy – předehra plná dynamického vlnění a skotačivých melodií byla v podání Wranitzky Kapelle dramaturgicky příhodnou před hlavním „lákadlem“ koncertu.

Tím byla novodobá premiéra Koncertu pro hoboj a orchestr G dur novoříšského rodáka Pavla Vranického, těšit se můžeme i na záznamovou nahrávku tohoto uvedení. Dirigent Marek Štilec při nastudování koncertu spolupracoval se švédským badatelem Danielem Bernhardssonem, který se intenzivně věnuje pramennému výzkumu a popularizaci osobnosti Pavla Vranického, ale i dalších českých skladatelů 18. století včetně Leopolda Koželuha. Vranického hobojový koncert vznikl se vší pravděpodobností na objednávku pro hraběte Johanna Nepomuka Esterházyho z Galanty, amatérského hobojistu, v jehož dvorním orchestru Vranický zastával post kapelníka. Vilém Veverka předvedl strhující provedení, kterému snad přál a naslouchal i sám mistr Vranický. Zážitek z Veverkovy hry celou duší i tělem je vždy intenzivní a v klášterních zdech jeho hoboj rezonoval za pozorného poslechu publika. Kompozičně velmi zdařilé dílo si nemohlo vysloužit zapálenějšího interpreta pro své znovuuvedení.

 

DSC4247-1

 

Vstupní hudební charakter první věty evokoval předehru, po několika taktech se jemně a nevtíravě připojil hoboj a rozvinul krásné melodické téma. Rychlé chromatické běhy byly střídány dovětky orchestru, který Marek Štilec vedl zvesela a energicky a velmi čitelně. Sólistovi ponechával dostatek prostoru na práci s dechem, a to zejména v pomalé střední větě. Ta překypovala skvostnými finesami v melodii i dynamice, které si Veverka vychutnával a užíval. Orchestr byl v jedné části dokonce zcela zvukově upozaděn a trpělivě vyčkával na efektní provedení nádherného melodického sóla. Záměrně bez znatelné pauzy vygradoval koncert bryskním rondem. Mohlo se zdát, že s přátelskou troufalostí spojenou se svými zkušenostmi primária souboru PhilHarmonia Octet „sebral“ Vilém Veverka během závěrečného provedení Marku Štilcovi dirigentský vítr z plachet. O to upřímnější a srdečné bylo objetí obou mladých umělců po provedení skladby za nadšeného aplausu posluchačů. „Ať žije Vranický a Veverka!“ – chtělo se po tak sugestivním provedení spontánně zvolat!

 

DSC4265-1

 

Po senzačním Vranickém se možná poněkud obtížněji posluchačům pronikalo do závěrečného programu koncertu, kterým byla hudebním obsahem závažná Symfonie č. 49 f moll „La passione“ Josepha Haydna. Marek Štilec ale prokázal svoji profesionalitu a po mimořádném zážitku z jásavého Vranického dokázal sebe i orchestr zklidnit a ponořit do Haydnovy dramatické kompozice ve stylu Sturm und Drang. Pro Wranitzky Kapelle závěrem večera přišel ten pravý prostor pro demonstraci zvukových a hráčských kvalit. Smyčce naléhavě rezonovaly, ze široka a teskně vyprávěly. Celou symfonií prostupovala znepokojivá a napětí udržující neodbytná rytmická pulzace, nad kterou nechal Marek Štilec vyčnívat akcentované dechy a sóla. Wranitzky Kapelle je i přes svoji poměrně krátkou dobu existence ansámblem vysoké interpretační úrovně a je velmi potěšující vidět a slyšet v jeho řadách hráče mladé a zapálené pro prezentaci skvostných děl starých mistrů, což patřičně ocenilo nadšené publikum.

 

DSC4276-1

 

Festival Hudba tisíců pokračuje dalšími koncerty v příštím týdnu, kdy ve středu 16. září v jihlavském kostele Povýšení sv. Kříže uvede mystický audiovizuální projekt Purgatio pěvecké duo Kchun. V pátek 18. září je přichystáno open air zahájení festivalu tradičním koncertem dechového orchestru Tutti při ZUŠ Jihlava v Parku Gustava Mahlera. Hned v sobotu 19. září se uskuteční slavnostní zahajovací koncert, na kterém zazní Mahlerova Pátá symfonie v podání Moravské filharmonie Olomouc za řízení Petra Vronského. Všichni v to pevně doufáme!

 

Foto: Jan Černo 

Jana Součková

Muzikoložka, kurátorka, edukátorka, redaktorka a recenzentka.

Jana Součková je absolventkou oboru hudební věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Zájem o kulturu i přírodu Finska ji na část studií zavedl na University of Helsinki. Po návratu do rodné Jihlavy krátce působila jako učitelka hudební výchovy a angličtiny. Od roku 2008 (s rodičovskou pauzou) pracuje jako odborný pracovník a kurátor Domu Gustava Mahlera v Jihlavě. Věnuje se i tvorbě edukačních programů pro školy a především produkci výstavních projektů umělecké galerie v muzeu umístěné.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.