KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Orchestry hrají dětem english

„Asi nejrozsáhlejší síť edukačních programů pro děti a mládež má Česká filharmonie, která se hudebnímu vzdělávání dětských posluchačů věnuje už po neuvěřitelné jedno celé století.“

„Obdivuhodně dlouhou tradici výchovných koncertů drží také Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Ten začal s edukačními koncerty přibližně kolem roku 1947.“

„Nejmladším z těchto tří orchestrů je PKF – Prague Philharmonia. Ani ta nezapomíná na své dětské posluchače a cykly koncertů pro rodiče s dětmi vytváří souvisle už od roku 1999.“

Tradice vzdělávacích koncertů, vedených významnými orchestry, je v naší zemi velice silná a její kořeny sahají až do časů první republiky. Přední české orchestry tuto tradici zachovávají dodnes a patří jim za to veliký dík. Hudba je jedním z nejstarších kulturních dědictví lidstva a přivádět děti k lásce k hudbě je jedním z nejdůležitějších uměleckých poslání. Výchova nové generace posluchačů vážné hudby začíná už od útlého dětství a je prakticky nezbytnou součástí zachování klasické hudby jako „živého umění“. Trojice nejvýznamnějších orchestrů se sídlem v Praze – Česká filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK nebo PKF – Prague Philharmonia mají proto kromě klasických koncertních řad také speciální cykly věnované právě dětem. V rubrice MladíPlus se těmto pražským vzdělávacím koncertním řadám budeme pravidelně blíže věnovat. Můžete se těšit na recenze vybraných koncertů nebo například na rozhovory s tvůrci edukačních programů.

Asi nejrozsáhlejší síť edukačních programů pro děti a mládež má Česká filharmonie, která se hudebnímu vzdělávání dětských posluchačů věnuje už po neuvěřitelné jedno celé století.

Tradici vzdělávacích koncertů založil v České filharmonii její dirigent Václav Talich, který už za první republiky pořádal filharmonické koncerty pro děti a mladé lidi. V sedmdesátých letech zavedla Česká filharmonie zcela nový model edukativních koncertů, převzatý od amerického dirigenta a skladatele Leonarda Bernsteina. Ten přišel s přelomovým nápadem komentovat koncerty klasické hudby přímo od dirigentského pultu a přiblížit tak vážnou hudbu mladým lidem bez předchozího hudebního vzdělání. Po jeho vzoru pak u nás vznikl popularizační cyklus „Česká filharmonie hraje a hovoří“. Tento cyklus komentovaných koncertů se stal velmi populárním a na jeho oblíbenosti měl velkou zásluhu především tehdejší šéfdirigent Václav Neumann, který společně se štábem České televize vytvořil několikaletý projekt přibližující krásy české i světové orchestrální hudby široké veřejnosti. Na tento projekt později navázal cyklus „Česká filharmonie mládeži“.

Od podzimu 2006 pořádá Česká filharmonie řadu koncertů pro studenty s názvem „Kroky do nového světa“. Tato řada je určená dětem od dvanácti let a obsahuje nejen koncerty pro školy, ale také večerní koncerty pro rodiče s dětmi. Letošní sezóna bude věnovaná hudbě 20. století – Arthura Honeggera, George Gershwina, Igora Stravinského nebo Leonarda Bernsteina. Na těchto koncertech spoluúčinkuje Česká studentská filharmonie a diriguje Marko Ivanović. Novinkou je rozšíření tohoto programu o komorní řadu tří koncertů v Sukově síni, „Komorní kroky do nového světa s Antonínem Dvořákem“. V cyklu tří abonentních koncertů se komentovanou formou představí dětským posluchačům postupně Dvořákovy Moravské dvojzpěvy, Cigánské melodie nebo „Americký“ smyčcový kvartet.

Pro menší děti chystá Česká filharmonie v této sezóně dva koncerty v Sukově síni Rudolfina: „Zvířátka a loupežníci v plechu“ je komentovaný koncert pro ty nejmenší (čtyři až sedm let), na kterém účinkuje Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie společně s lektorkou Veronikou Lucassen. Druhý koncert s názvem „Císařův slavík aneb Návštěva na dvoře čínského císaře“ je určený dětem od sedmi do deseti let a jedná se o hudební zpracování původní pohádky Hanse Christiana Andersena Císařův slavík. Podmanivou hudbu Václava Trojana interpretuje Trojanovo trio v netradičním složení housle (Viktor Mazáček), kytara (Jaroslav Novák) a akordeon (Ladislav Horák). Průvodce dějem zprostředkovává vypravěčka Dominika Prokopová podle scénáře Evy Kočerové.

Další pravidelnou hudební sérií pod hlavičkou České filharmonie je „100 minut mezi tóny“. Jedná se o hudební workshop pro rodiče s dětmi, jehož vyústěním je závěrečný koncert ve Dvořákově síni Rudolfina – „Svátek hudby mezi tóny“. „Často děti učíme, jak něco vypadá, jak se co čte nebo píše, jak se hraje která nota. Zbývá nám jen velmi málo času, abychom jim zprostředkovali hlubší kontakt, sounáležitost i odvahu překonávat překážky. A nejde možná jen o děti…,“ říká tvůrce a průvodce programu Ondřej Tichý.

V neposlední řadě proběhne už desátý ročník výpravy do světa hudby podle scenáristky a režisérky Alice Nellis s názvem „Kdo se bojí filharmonie“. Koncert moderuje herečka Martha Issová, účinkuje Česká studentská filharmonie pod taktovkou Ondřeje Vrabce.

Mimo to pořádá Česká filharmonie celou řadu workshopů pro různá věková rozpětí, nechybějí ani programy pro školy a školky. V nejbližším termínu se chystá například zajímavý projekt Dvořákulum, nabízející únikovou hru z tajemných prostor Rudolfina, při které se účastníci nejen dobře pobaví, ale také se dozvědí něco o životě skladatele Antonína Dvořáka a v závěru nebude chybět ani hudební složka.

Obdivuhodně dlouhou tradici výchovných koncertů drží také Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Ten začal s edukačními koncerty přibližně kolem roku 1947 pod vedením svého historicky nejvýznamnějšího šéfdirigenta Václava Smetáčka. V současnosti zařazuje orchestr ve své sezóně každoročně několik koncertů pro dětské posluchače se zaměřením na různé věkové skupiny. Stěžejním pravidelným cyklem je řada čtyř dopoledních koncertů pro rodiče s dětmi „Orchestr na dotek“ ve Smetanově síni Obecního domu. Na koncertech účinkuje Symfonický orchestr FOK v čele s dirigentem Janem Kučerou, koncerty provází „slečna Jůlie“ (Johana Schmidtmajerová, Veronika Khek Kubařová) a „pan Notička“ (Marek Němec). Cyklus pro děti vzniká ve spolupráci s Hudebním klubem FÍK, Konzervatoří – Tanečním centrem PrahaGymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy.

Už čtyři roky zahajuje FOK každou sezónu koncertem pro nejmenší děti k prvnímu školnímu dni – na plátno promítaným Krtečkem Zdeňka Milera s krásnou hudbou Vadima Petrova, živě prováděnou Symfonickým orchestrem FOK. V letošním roce zazněla pod taktovkou Marka Ivanoviće hudba k pohádkám Krtek a hodiny, Krtek v pouštiKrtek a muzika. Koncert spolu s Markem Ivanovićem komentovala Johana Schmidtmajerová.

O promítaný koncert nepřijdou ani starší děti – koncert s názvem Pohyblivé obrázky aneb o filmové hudbě je určený žákům druhého stupně ZŠ a studentům středních škol. Symfonický orchestr hlavního města Prahy diriguje Jan Kučera a pořadem provází Ondřej Brousek.

Speciálně pro školy jsou připraveny i další koncerty – pro první stupeň základních škol to bude „Orchestr aneb zahrajeme si společně“ (účinkuje Výběr pražských symfoniků s průvodním slovem hornisty FOK Tomášem Kirschnerem) a „Camille Saint-Saëns: Karneval zvířat – velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor“. Ke klavírům zasednou Karel VrtiškaStanislav Gallin, spoluúčinkuje Komorní orchestr FOK, režie i moderování se ujme Filip Jevič, masky pro umělce vytvořila Dominika Prokopová.

Žáci druhého stupně ZŠ a středních škol se mohou v této sezóně těšit na koncert s vokálním workshopem „Hlasitý koncert s Pražským filharmonickým sborem s lektorkou Amálkou Třebickou“ nebo komentovaný koncert „Benjamin Britten: Průvodce mladého člověka orchestrem“. Symfonický orchestr FOK řídí Vojtěch Spurný, večerem provází Klára Boudalová. Koncerty pro školy probíhají v kostele svatých Šimona a Judy.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK spolupracuje také na několika projektech s výtvarníkem Matějem Formanem – v září se uskutečnil workshop s názvem Klasika všemi smysly – Hudební imaginárium, v předvánočním čase zazní už tradiční Kouzelná Rybovka Matěje Formana, na které účinkují sólisté a Kühnův smíšený sbor, Barokní orchestr Pražské konzervatoře a Symfonický orchestr FOK. Dirigentské taktovky se chopí Zdeněk Klauda.

Nejmladším, ale neméně renomovaným z těchto tří orchestrů je PKF – Prague Philharmonia. Ani ta nezapomíná na své dětské posluchače a cykly koncertů pro rodiče s dětmi vytváří souvisle už od roku 1999. Tehdy programy připravoval a moderoval Ilja Šmíd, u dirigentského pultu se vystřídali Zbyněk Müller, Tomáš Hanus nebo Bohumil Kulínský. Na dětských koncertech ve Dvořákově síni Rudolfina tehdy spolupracovali také Bambini di Praga nebo studenti Hudebního gymnázia hlavního města Prahy. Od sezóny 2007/2008 se ráz koncertů začal měnit, na pódiu s orchestrem začali vystupovat také herci (například Saša RašilovVandou Hybnerovou), načež byla v roce 2008 uzavřena úspěšná a dlouholetá spolupráce s Vladimírem Jopkem a členy Malého Vinohradského divadla. Od roku 2013 až do loňské sezóny pak účinkovali na koncertech pro děti společně s PKF – Prague Philharmonia oblíbení hudební skřítkové Šíma a Lupi (poslední Lupi se Šímou ztvárnili Stela ChmelováFilip Sychra). Koncerty pro děti byly dlouhá léta neoddělitelně spjaty také s úvodní a závěrečnou písničkou Pavla JurkovičeJiřího Žáčka „Muzikanti“, kterou společně se skřítky zpíval celý orchestr a která se stala postupně jakousi „hymnou“ dětských koncertů PKF. V letošním roce PKF – Prague Philharmonia opět mění koncepci dětských koncertů, scénář a režii převzal Jiří Adámek Austerlitz, průvodci koncertu se stanou Daniel ŠvábMagdalena Borová. V čele orchestru se během sezóny vystřídají Leoš Svárovský, Jan Sedláček nebo Maroš Potokár. Koncerty jsou stále určené dětem od čtyř let, avšak od nové koncepce si tvůrci slibují zaujetí širší věkové skupiny než doposud.

Stejně jako Česká filharmonie, také FOK a PKF – Prague Philharmonia nabízí kromě koncertů také řadu hudebních workshopů pro děti různých věkových skupin, včetně dětských hudebních klubů. To, že návštěvnost dětských hudebních programů je dlouhodobě velmi vysoká, svědčí nejen o kvalitě a propracovanosti všech jmenovaných projektů pro děti, ale i o uspokojivém vědomí, že část příští generace bude mít v sobě přirozeně získanou lásku ke klasické hudbě a koncerty vážné hudby budou mít alespoň prozatím díkybohu stále své věrné a nadšené posluchače.

Foto: ilustrační – Jan Hromadko, Petra Hajská, Martin Bambušek, Hana Görlichová, Václav Hodina, Fb PKF – Prague Philharmonia

Barbora Prokopová

Barbora Prokopová

Klavíristka a pedagožka

Klavíru se věnuje od útlého dětství, vystudovala plzeňskou konzervatoř (Miroslav Brejcha) a HAMU v Praze (Prof. Ivan Klánský) s roční stáží na Sibeliově akademii v Helsinkách (Ilmo Ranta). Je vítězkou Mezinárodní Smetanovské klavírní soutěže v Plzni a Mezinárodní klavírní soutěže v Jürmale v Lotyšsku. Během studií získávala pódiové zkušenosti jako sólová a komorní hráčka, absolvovala prestižní klavírní kurzy v ČR i v zahraničí (California Summer Music v USA, ISA Reichenau v Rakousku, Kallio-Kuninkala ve Finsku). Od roku 2019 působí na konzervatoři v Plzni jako pedagožka a korepetitorka. Svou lásku ke komorní hře nadále zúročuje v komorních souborech Czech Philharmonic Virtuosi a Quintetto della Trota. Od roku 2014 působí jako autorka a redaktorka obecních novin v Nebílovech u Plzně.Příspěvky od Barbora ProkopováVíce z této rubriky