KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Collegium 1704 v další sezóně od Mesiáše po Bachovy kantáty english

Koncertní řadu nadcházející sezóny rozšířilo Collegium 1704 na osm večerů. Otevře ji už 19. září ve Dvořákově síni Rudolfina, a to Händelovým oratoriem Mesiáš, o den později opakovaným v drážďanském kostele Annenkirche. Do jara jsou pak v plánu koncerty s Bachovou, Zelenkovou a Telemannovou duchovní tvorbou, s díly italských barokních mistrů a s Mozartovou a Myslivečkovou hudbou. Podzimní část komorního cyklu Collegia Vocale 1704 je dvakrát umístěna do kostela sv. Šimona a Judy, třetím koncertem pak zahájí soubory pravidelné působení v nově zrekonstruovaném Produkčním domě Vzlet ve Vršovicích.

V Händelově Mesiáši, jímž začíná dvanáctá pražská sezóna Collegia 1704, se představí tuzemští sólisté Hana Blažíková, Markéta Cukrová, Jaroslav BřezinaRoman Hoza. Slavné oratorium, premiérované v Dublinu před 279 lety, uvedou soubory Václava Lukse během září rovněž v Kroměříži na festivalu Concentus Moraviae, v Liberci na festivalu Lípa Musica a v Ostravě na Svatováclavském hudebním festivalu.

V říjnu následuje v Praze koncert s Bachovým Magnificat a s Missou Omnium Sanctorum Jana Dismase Zelenky. Jediným koncertem, na kterém v této sezóně zazní jiný než duchovní repertoár, bude program 11. listopadu. Kanadská sopranistka Karina Gauvin zazpívá árie z oper a koncertní árie spřátelených skladatelů Wolfganga Amadea MozartaJosefa Myslivečka. Pro letošní vánoční koncert nazvaný Santissimo Natale chystá Václav Luks díla neapolských a dalších italských autorů – Arcangella Corelliho, Alessandra Stradelly, Alessandra ScarlattihoCristofara Caresany. Den před Silvestrem se potom Collegium 1704 rozloučí s uplynulým rokem Mozartovou Korunovační mší.

Velikonoční koncert 1. dubna 2021 přinese jedinečné dílo Georga Philippa Telemanna: Brockes-Passion. Pašije komponované na text hamburského básníka Heinricha Brockese nezdůrazňují osoby biblického příběhu, ale postavu „Dcery siónské“. V této roli se představí belgická sopranistka Deborah Cachet; s Collegiem 1704 slavila úspěchy během turné s Rameauovou operou Les Boréades letos v lednu, pražské publikum ji však ještě neslyšelo. Poprvé na tomto koncertě vystoupí s Collegiem 1704 také mezzosopranistka Václava Krejčí-Housková. Sezónu pak uzavře v dubnu 2021 koncert s názvem Mesiáš v Bachových kantátách.

Komorní řada Collegium Vocale 1704 přinese díla Heinricha SchützeGiovanniho Gabrielliho, Marca-Antoina CharpentieraAndrého Campry a v prosinci Mirabile mysterium Jacoba Galluse HandlaČtyři vánoční moteta Francise Poulenca.

Soubor se poprvé objeví v Produkčním domě Vzlet v Praze-Vršovicích, kde se počítá s žánrově širší skladbou programů – od kina přes současné divadlo po starou hudbu. Budovu postavila jako kino v roce 1921 organizace Sokol. Mají tam nyní být festivaly, výstavy, projekty zaměřené na umělecké vzdělávání, významné společenské a kulturní akce, konference a podobně. Za provozovatele zrekonstruovaného objektu byla městskou částí Praha 10 vybrána společnost Ústředna, kterou založily Originální autorské nezávislé divadlo Vosto5, vršovické Kino Pilotů a Collegium 1704. Jednotliví umělečtí partneři se stanou dílčími dodavateli programu.

Foto: Fb Collegia 1704, Petra Hajská, DeborahCachet.com

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky