KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

ČRo D-dur: Nahrávky Pierra Bouleze a Straussova Láska Danaina english

„A ve 14:10 je na programu jedna ze skvostných nahrávek mladého Krystiana Zimermana, Brahmsův Klavírní koncert č. 2 B dur“

„Středeční večer pravidelně patří koncertům z nabídky Evropské vysílací unie. Tentokrát to bude Orchestr italského Švýcarska pod taktovkou nejvýznamnějšího polského dirigenta mladší generace Krzysztofa Urbanského“

„O víkendu budeme na návštěvě u Jana Mikuška, hráče na cimbál, kontratenoristy, sbormistra, dirigenta a zvukového mistra.“

Stanice D-dur Českého rozhlasu vysílá výhradně klasiku, a to 24/7, tedy nepřetržitě. Hudbu vybírají, ohlašují a přibližují konkrétní lidé s jedinečným zázemím, preferencemi a vkusem. Ve všední dny „od čtyř do osmi“ je v projektu Klasika na dosah dokonce prostor pro nenápadné vzdělávání. Stanice s hudebním názvem je pro portál KlasikaPlus.cz synonymem pro „samou hudbu“. Pravidelně proto nahlíží do jejího vysílání. Co tedy D-dur nabízí v týdnu od 13. do 19. listopadu?

pondělí poslouchejte v 9:39 Beethovenova vrstevníka Antonína Rejchu, který se stal ve Francii mistrem kompozice pro dechové nástroje. Uslyšíte Dechový kvintet D dur se skvělým českým souborem Afflatus Quintet. Na to naváže sám Beethoven9:59 a jeho Symfonie č. 3 Eroica v zajímavě historicky poučené interpretaci. Hrát bude soubor Le Concert des Nations, který řídí největší osobnost interpretace staré hudby ve Španělsku Jordi Savall. V 11:06 je na programu další velká a svým způsobem hrdinská Symfonie č. 1 Titan Gustava Mahlera. Zajímavé bude provedení s Chicagským symfonickým orchestrem pod taktovkou Pierra Bouleze, který Mahlera pojímal záměrně neromanticky, ale se svým dokonalým analytickým sluchem. Ve 13:03 je na programu ještě jedna Beethovenova symfonie s Jordi Savallem a souborem Le Concert des Nations, a sice Symfonie č. 2 D dur. V poledne hraje Ilja Hurník Janáčka Po zarostlém chodníčku a ve 13:38 hraje Ivan Moravec Janáčkovu Sonátu 1. X. 1905. Večer začíná Luboš Fišer a jeho Patnáct obrazů podle Dürerovy Apokalypsy a navazuje Prokofjev, Hindemith, Krček, Málek, Kabeláč.

Úterý začíná majestátní symfonickou básní Praga Josefa Suka. A v 8:47 je na programu Beethovenův Klavírní koncert č. 5 Es dur CísařskýPKFJiřím Bělohlávkem, na klavír hraje Jan Simon. V 10:10 se rozezní slavný Janáčkův Smyčcový kvartet č. 1 Podle Tolského Kreuzerovy sonátyWihanovým kvartetem. A v 11:27 světová nahrávka Prokofjevova Houslového koncertu č. 1Itzhakem Perlmanem. Ve 13:57 zazní klasická Ančerlova nahrávka Kytice Bohuslava Martinů s Českým pěveckým sboremKühnovým dětským sborem. V 15:15 začne Symfonie č. 103 Es dur Josepha Haydna v zářivě dokonalé nahrávce Berlínských filharmonikůHerbertem von Karajanem. Večer opět čekejte hudbu 20. století: Viktora Kalabise, Oldřicha Korteho, Gideona Kleina, Ilji Hurníka a ve 21:07 unikátní českou nahrávku Tří malých liturgií Boží přítomnosti Oliviera MessiaenaBambini di Pragaorchestrem FOK.

Zajímavá nahrávka ve středu10:50 připomene umění Ericha Wolfganga Korngolda a jeho Symfonickou serenádu pro smyčcový orchestr. Ve 12:00 se rozezní velká Mše As dur Franze Schuberta mimo jiné s Helen DonathDietrichem Fischerem Dieskauem pod taktovkou Wolfganga Sawallische. Ve 13:17 je na programu Koncert pro orchestr Bély Bartóka opět pod taktovkou Pierra Bouleze a Chicagského symfonického orchestru. Je to dokonalé analytické provedení s absolutně čistým zvukem. A ve 14:10 je na programu jedna ze skvostných nahrávek mladého Krystiana Zimermana, Brahmsův Klavírní koncert č. 2 B dur v dokonale precizním a zářivém provedení s Vídeňskými filharmonikyLeonardem Bernsteinem.

Středeční večer pravidelně patří koncertům z nabídky Evropské vysílací unie. Tentokrát to bude Orchestr italského Švýcarska pod taktovkou nejvýznamnějšího polského dirigenta mladší generace Krzysztofa Urbanského, který je mimochodem laureátem soutěže Pražského jara. Zazní Kilarova OrawaChopinův klavírní koncert f mollGarrickem Ohlssonem. A také Beethovenova Eroica. Protagonistou druhého koncertu je Filharmonie Radia France a také klavírista Jevgenij Kissin. Zazní Mozartův klavírní koncert č. 23 A dur, Zapomenuté milosti Olivera Messiaena a Debussyho Moře.

Čtvrteční program začíná v 8:00 Schubertovým Klavírním triem Es dur op. 100Českým triem. A v 10:59 zazní Mozartova Serenáda Gran Partita pro dechové nástroje. V poledne zazní další velké a vděčné dílo komorní hudby, Brahmsův Sextet č. 1 B dur. Ve 14:59 si připomeňte slavný Mendelssohnův Houslový koncert e-mollIvanem Ženatým a Orchestrem FOK s Petrem Altrichtrem. Večer opět patří z velké části hudbě 20. století, zazní skladby Štěpána Raka v autorské interpretaci, Hanuše Bartoňe, slavná Symfonie č. 3 Henryka Goreckého, György LigetihoMarjana Mozeticha.

Na volný den v pátek 17. listopadu si můžete poslechnout málo známou nahrávku Jiřího Bělohlávka, Suitu č. 3 G dur Petra Iljiče Čajkovského. V 11:42 je na programu Triová sonáta č. 3 B dur pro hoboj, housle, fagot a basso continuo. Ve 13:16 je na programu klasická nahrávka Chopinových Preludií op. 28 se slavným italským klavíristou Mauriziem Pollinim. Na ni kontrastně naváže jedna z Bachových kantát pod taktovkou Helmuta Rillinga. Zajímavé a málo známé dílo Ernsta Chaussona, Scénická hudba k dramatu Pověst o svaté Cecílii, je na programu v 14:55. Večer můžete sáhnout do souborné nahrávky děl Bohuslava Martinů v podání Bohuslava Matouška, Sonátu pro housle a klavír č. 3. A ve 22:06 je na programu Beethovenova Valdštejnská sonáta v podání Alice Sary Ott.

O víkendu budeme na návštěvě u Jana Mikuška, hráče na cimbál, kontratenoristy, sbormistra, dirigenta a zvukového mistra. Rozmlouvat s ním bude Wanda Dobrovská. Poslouchejte v sobotu i v neděli dopoledne. V sobotu ve 12:00 si poslechněte novou nahrávku Klavírního koncertu č. 3 d moll v českým klavíristou Lukášem Vondráčkem, který právě s touto skladbou vyhrál Soutěž královny Alžběty v Bruselu. A ve 13:11 zazní v jeho podání i Variace na Paganiniho téma. Obojí za doprovodu Orchestru FOK s Tomášem Braunerem. Vedle toho si poslechněte i tři nahrávky dirigenta Jakuba Hrůši: Ve 12:46 Tarase Bulbu Leoše Janáčka s Filharmonií Brno, v 13:59 Čajkovského Houslový koncert D dur v podání Nicoly Benedetti a v 15:12 to bude Dvořákova Symfonie č. 9 e moll NovosvětskáBamberskými symfoniky. Večer opět patří hudbě 20. století: Penderecki, Parsch, Ligeti, Janáček, Cage a ve 22:55 Dutilleuxův Koncert pro violoncelloMstislavem Rostropovičem.

Tradiční operní čas v neděli16:00 patří málo známé opeře Richarda Strausse láska Danaina, je to virtuózní dílo, jehož podtitul zní veselá mytologie o třech dějstvích. Je to skladatelovo vzácně uváděné pozdní dílo.

Foto: Khalil Baalbaki, Pražské jaro / Zdeněk Chrapek, Sabrina Ceballos, Pražské jaro / Ivan Malý, Wikipedia / volné dílo

Jindřich Bálek

Jindřich Bálek

Hudební publicista

V letech 2005 – 2020 byl redaktorem stanice ČRo Vltava nejprve v redakci kulturní publicistiky, později v redakci vážné hudby. Po maturitě na teplickém gymnáziu studoval Institut základů vzdělanosti UK a pak filosofii na FF UK v Praze. Je dlouholetým spolupracovníkem časopisu Harmonie a dalších médií a stálým spolupracovníkem stanice ČRo D dur.Příspěvky od Jindřich BálekVíce z této rubriky