KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

ČRo D-Dur: Franckovo Blahoslavenství a sobotní večer se Zdeňkem Šestákem english

„Ve středu sáhneme do atraktivní nabídky Evropské vysílací unie. Nejprve zazní málo uváděné vrcholné dílo Césara Francka, jeho oratorium Blahoslavenství.“

„Víkendová dopoledne budou patřit varhanici a patronce hudby sv. Cecílii, pořad připravil Radek Menoušek se skladbami H. Purcella, B. Brittena, J. D. Zelenky a dalších.“

„A v sobotu v 15:11 vrcholná nahrávka Chopinova Klavírního koncertu č. 1 e moll s Krystianem Zimermanem a Polským festivalovým orchestrem, naprosto mimořádný snímek…“

Stanice D-dur Českého rozhlasu vysílá výhradně klasiku, a to 24/7, tedy nepřetržitě. Hudbu vybírají, ohlašují a přibližují konkrétní lidé s jedinečným zázemím, preferencemi a vkusem. Ve všední dny „od čtyř do osmi“ je v projektu Klasika na dosah dokonce prostor pro nenápadné vzdělávání. Stanice s hudebním názvem je pro portál KlasikaPlus.cz synonymem pro „samou hudbu“. Pravidelně proto nahlíží do jejího vysílání. Co tedy D-dur nabízí v týdnu od 4. do 10. prosince?

V pondělí9:03 zazní historická nahrávka Čajkovského Patetické symfonieČeskou filharmoniíVáclavem Talichem. Hned v 10:16 navazuje Schubertův Violoncellový kvintet C durKocianovým kvartetem. V 13:17 je možné slyšet Dvořákovo Requiem v nahrávce Wolfganga SawallischeGabrielou Beňačkovou a Thomasem Moserem mezi sólisty, Českou filharmonií a Pražským filharmonickým sborem. Na to navazuje poslední smyčcový kvartet Franze Schuberta, Kvartet G dur v podání Allegri String Quartetu. V 19:30 poslouchejte živý koncert ze Studia 1, kdy členové SOČRu zahrají i swingové melodie, uvádět bude Lukáš Hurník. Ve 21:01 si nenechte ujít kompletní provedení druhého dílu Dobře temperovaného klavíru Johanna Sebastiana Bacha s velkým specialistou a znalcem Andrásem Schiffem. Den uzavře ve 23:26 Stravinského Apollon musagete ve skvělé české nahrávce Josefa Vlacha.

V úterý9:42 je na programu originální Martinů Serenáda pro velmi originální obsazení housle, violu, dva klarinety a violoncello. V 10:07 zazpívá Schola Gregoriana Mariánské nešpory Adama Michny z Otradovic. A v 11:15 si určitě nenechte ujít Triovou sonátu č. 5 F dur Jana Dismase Zelenky. Ve 14:53 zazní poslední, Velká symfonie C dur Franze Schuberta s Orchestrem severoněmeckého rozhlasu. Ve 20:11 si užijte Kantátu Juraje Filase Záhořovo lože podle Karla Jaromíra Erbena.

Středa8:22 je časem pro Beethovenovu Patetickou sonátu v podání Josefa Hály. A v 9:02 si poslechněte Symfonii č. 1 novoromantika Franze Schmidta. V 10:19 je na programu zpracování Vánočního příběhu od vynikajícího německého raně barokního skladatele Heinricha Schütze. V 10:55 se rozezní nahrávka Dvořákovy Symfonie č. 7 v podání České filharmonie s Václavem Neumannem. V 13:09 je na programu jiná klasická nahrávka s hornistou Zdeňkem Tylšarem, konkrétně Koncert pro lesní roh č. 1 Richarda Strausse. Na něj ve 13:26 navazují Biblické písně Antonína DvořákaMagdalenou KoženouBerlínskými filharmoniky. Ve středu ve 20:00 sáhneme do atraktivní nabídky Evropské vysílací unie. Nejprve zazní málo uváděné vrcholné dílo Césara Francka, jeho oratorium Blahoslavenství. Jedná se o barvité a hluboké zhudebnění kázání na hoře z evangelia sv. Matouše, začíná slovy „Blahoslavení chudí…“. Franck zhudebnil evangelium a ke každému verši přidal samostatný symbolický výjev, jde o velmi prokomponované dílo pro sólisty, sbor a orchestr v provedení filharmonie města Lutychu. Ve 22:24 pak navazuje koncert Národního orchestru italského rozhlasu, dirigovat bude Pablo Heras Casado. Zazní Debussyho Faunovo odpoledne, Stravinského Houslový koncert i Mahlerova Symfonie č. 1 „Titan“.

Ve čtvrtek8:43 poslouchejte Debussyho ObrazyIvanem Moravcem. Ve 12:34 bude příležitost poslouchat Violoncellový koncert Karla StamiceMichalem Kaňkou. V 13:19 je k mání Charpentierův Magnificat a ve 20:32 od stejného autora známější Te Deum. Ve 21:51 poslouchejte jedinečnou nahrávku Dvořákových LegendPražskou komorní filharmonií a Jiřím Bělohlávkem.

V 9:04 pátek načíná Mozartova Koncertantní symfonie pro housle a violu s Josefem Sukem a Ivanem Ženatým. V 11:29 je možné slyšet originální Staré a nové renesanční tance Miloše Štědroně pro basklarinet v podání Due Boemi za doprovodu orchestru. Ve 20:44 poslouchejte Šest sonetů pro soprán a klavír Viktora Ulmanna. Ve 21:13 je v nabídce Smyčcový kvartet Johna Tavenera nazvaný The Hidden Treasure. Ve 22:01 se rozezní cyklus skladeb pro dva klavíry Oliviera Messiaena a po něm ve 22:51 symfonie Sv. Florian Alfreda Schnittkeho.

Víkendová dopoledne budou patřit varhanici a patronce hudby sv. Cecílii, pořad připravil Radek Menoušek se skladbami H. Purcella, B. Brittena, J. D. Zelenky a dalších. Ve 13:29sobotu se rozezní proslulý violoncellový koncert Edwarda ElgaraAlisou WeilersteinDanielem Barenboimem. A v 15:11 vrcholná nahrávka Chopinova Klavírního koncertu č. 1 e mollKrystianem ZimermanemPolským festivalovým orchestrem, naprosto mimořádný snímek s dokonalou technikou a citem pro Chopina. Mimořádná příležitost bude v sobotu ve 20:00, kdy začíná večer se Zdeňkem Šestákem, skladatelem a muzikologem. Viktor Bezdíček, autor skladatelovy monografie, představí autorské dílo Zdeňka Šestáka a připomene jeho zásluhy na objevení Citolibské kompoziční školy. Zazní díla Karla Blažeje Kopřivy, z Šestákových děl Divertimento, Hommage à Apollinaire, Koncert pro smyčce, Symfonie č. 5, vánoční kantáta Laetentur coeli et exsultet terra, Herakleitos, Smyčcový kvartet č. 7 a violoncellový koncert č. 1. Nedělní operní rubrika od 16 hodin nabídne zajímavý titul: Král Artuš Ernesta Chaussona. A po ní další díla tohoto autora.

Foto: Flickr / RMF 2016 / Ansgar Klostermann, Facebook / Wiener Symphonike / Julia Wesely, Flickr / Pražské jaro / Ivan Malý, Wikipedia / Gortyna / CC0

Jindřich Bálek

Jindřich Bálek

Hudební publicista

V letech 2005 – 2020 byl redaktorem stanice ČRo Vltava nejprve v redakci kulturní publicistiky, později v redakci vážné hudby. Po maturitě na teplickém gymnáziu studoval Institut základů vzdělanosti UK a pak filosofii na FF UK v Praze. Je dlouholetým spolupracovníkem časopisu Harmonie a dalších médií a stálým spolupracovníkem stanice ČRo D dur.Příspěvky od Jindřich BálekVíce z této rubriky